Hele-flokken-første-arbejdsdag-14-03-2017ER DU VORES NYE KOLLEGA?

Er du interesseret i at blive frivillig i Medicinhaverne, er du meget velkommen til at kontakte Medicinhavernes formand
Helle Ravn på mail: helleravn@gmail.com eller telefon: 62 50 14 41.
Da havegruppen i foråret 2018 har oplevet en tilgang på 14 nye medlemmer, vil du i første omgang blive skrevet på en venteliste. Ikke fordi vi ikke har brug for flere frivillige, men fordi vi lægger stor vægt på at integrere nye medlemmer på den bedst mulige måde. Socialt samvær er en vigtig del af det at være frivillig i Medicinhaverne. Derfor skal vi bruge noget tid på at sikre, at de 14 nye medlemmer får en god start. Fra midten af juni er vi igen klar til at modtage nye frivillige medlemmer af havegruppen.
TIRSDAG ER HAVEDAG
Der er ingen regler for hvor meget arbejde, du skal lægge i Medicinhaverne. Nogle arbejder 3-4 timer om ugen, mens det for andre i perioder er næsten et fuldtidsjob. Havegruppen mødes hver tirsdag kl. 09.30. Vi medbringer mad og drikke, og kl. 12.30 spiser vi sammen i laden.
De frivillige er fordelt i forskellige grupper, der passer de enkelte haver og arboretet, men der er mange andre ting, der skal gøres, så som slå græs, male havemøbler, og holde orden i laden og haverne. Arbejdsopgaverne er mange og meget forskellige og alt administrativt arbejde udføres også af frivillige. Der gælder f.eks. research på planters medicinske virkning, skilteskrivning, planteindkøb, regnskab, ansøgning til fonde og sponsorer, opdatering af hjemmeside, Facebook og Instagram og medlemskontakt.
ALSIDIG HAVEGRUPPE
Alle i havegruppen er i øjeblikket efterlønnere eller pensionister og har beskæftiget sig med vidt forskellige ting, inden de valgte at blive frivillige i Medicinhaverne. Men glæden ved og kærligheden til have, natur, planter og træer er fælles for de omkring 50 medlemmer i havegruppen. Og det er det gode humør også.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________