BØRNENES MEDICINHAVE – Natur og formidling

Nutidens børn har en begrænset viden om planter og planternes betydning for vores liv og samfund. Medicinhaverne vil derfor bidrage til at give børn en viden om sundhed, kost, sygdom og anvendelse af planter til forskellige formål.
Børnenes Medicinhave skal bidrage med viden om planter til børn. Det er planen at opbygge en samling bede med spiselige og velsmagende planter (blomster, bær og frugt, blade) og samtidig formidle viden om planternes brug, medicinsk såvel som i kost. Ud over planterne skal børnenes medicinhave bestå af en række plancher, som fortæller om de udvalgte planter.
Vand er forudsætning for alt liv. Der skal derfor etableres et mindre lege-vandløb, som på én gang formidler viden om vandplanter og dyreliv i vandet, men som også appellerer til børns leg med vandet.
Børnenes Medicinhave planlægges opbygget i tre trin, hvor det første trin blev udført i 2020. Her blev etableret en sandkasse til de mindste børn, og der blev gjort forberedelser til lege-vandløbet (se billedet). Det er planen at vandet skal løbe ud i en faskine med medicinske sumpplanter. I området har der dog allerede i flere år været en pilehygge med siddepladser. I 2021 udføres trin to med en række højbede med spiselige medicinske planter, og der etableres en spiseplads. I 2022 udføres trin tre, som er et læringshus med plancher om planter og insekter.