Besøgstallet nåede op på 17.476. Det er en fremgang på 2302, og dermed en stigning på 13,2 % i forhold til året før.
Udviklingen i besøgstal 
2021: 17.476
2020: 15.173
2019: 11.063
2018: 10.380
Corona
Året startede med en begrænset nedlukning og ingen arrangementer i foråret, men alligevel var der pænt med besøgende, og fra starten af juni strømmede folk til. Selv om antallet selvfølgelig faldt hen over efteråret, havde vi pænt besøg helt ind i november. I modsætning til 2020 var der fra juni igen bud efter de dygtige rundvisere, og der sås atter turistbusser på P-pladsen.
Arrangementer
Det blev også muligt at samle folk til særlige begivenheder.
Det startede med cellokoncert i Hildegards Have med den cyklende cellist Ida Riegels. Det blev en succes, som inspirerede til mere musik i Haverne.
Da vi to måneder senere indviede Haven for Infektioner og Hildegards Have, havde vi således fået Sopranen Maria Lantz til at indøve tre af Hildegards 8-900 år gamle sange. Erhvervs- Kultur- og Turismechef Jane Jegind og Grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig holdt talerne. Det blev et tilløbsstykke med 300 deltagere.
I oktober havde vi igen musik i form af Jazz i Naturen i samarbejde med Spillestedet Harders i Svendborg. Det måtte dog flyttes ind i laden pga. et voldsomt regnvejr.
Flere arrangementer
Kulturarvsdag om gamle langelandske æblesorter.
Jann Poulsens Havevandring om frugt og bær.
Foredragsaften med den svenske haveguru Hannu Sarenström, der har slået sig ned på Langeland.
Forbedringer
Der er også sket en del forbedringer i haverne i 2021.
Veje og P-plads er renoveret med ny belægning, stålkanter og nye hække. Børnenes Medicinhave er snart færdig med vandanlæg, højbede, ny hæk, labyrint af bærbuske, Pergola mm. Den indvies senere på året.
Mange har også glædet sig over den smukke blomstereng, som har prydet den kommende Have 6. Den kommer igen i 2022.
Fondsansøgningerne har båret frugt
20.000 fra Rudkøbing Borgerforening til bord + bænke i Børnenes Medicinhave.
40.000 fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond til bænke i gammelt boldværkstræ.
30.000 fra Nordea Fonden er netop bevilget til en effektiv ukrudtsbrænder.
25.000 fra en anonym giver. De skal bruges til nye formidlingsfaciliteter.
Nyt initiativ
Der er ryddet et areal til planteskole, hvor vi vil dyrke flere planter selv til plantesalget og til fornyelse i Medicinhaverne. Der er søgt fondsmidler til drivhus, højbede mm. Drivhuset skal bruges til potning af planter og vækst i ydersæsonen.
Brug for flere hænder
Der er ingen ansatte i Medicinhaverne, som udelukkende drives af de mere end 50 frivillige i vores arbejdsfællesskab. De gør en fantastisk indsats, men skal den positive udvikling fortsætte, er der brug for endnu flere frivillige.  Hvis nogen har lyst til at hjælpe med havearbejde, håndværksmæssige opgaver, traktorkørsel, plæneklipning eller andet og samtidig være en del af det unikke fælleskab omkring haverne, kan de kontakte Medicinhavernes formand Per Mansa på tlf. 26127831.