Gæster i Haven for åndedræt og kredsløb. Sådan bliver du medlem af Medicinhaverne i Tranekær:
Send en mail til medicinhaverne@mail.dk med oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Indbetal samtidig de 200 kr., som det koster i 2019 pr. husstand at være medlem, på denne konto i Fynske Bank Reg. nr. 0860 Kontonummer 0001028871. Når beløbet er gået ind på Medicinhavernes bankkonto, sender vi dig en email med en kvittering på dit medlemskab samt oplysninger om dit medlemsnummer. Medicinhaverne har pr. september 2019 319 husstandsmedlemmer, men vi vil gerne have mange flere. Når vi søger om fondsmidler, ser fondene nemlig gerne, at vi har opbakning fra en stor medlemskare.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22.
______________________________________________________________________________________________________________________________________