Gæster i Haven for åndedræt og kredsløb. Sådan bliver du medlem af Medicinhaverne i Tranekær:
Send en mail til medicinhaverne@fynpost.dk med oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Indbetal samtidig de 200 kr., som det koster i 2023 pr. husstand at være medlem, på denne konto i Fynske Bank Reg. nr. 0860 Kontonummer 0001028871. Du kan også betale med MobilePay til dette nr. 330180. Når beløbet er gået ind på Medicinhavernes bankkonto, sender vi dig en mail med en kvittering på dit medlemskab samt dit medlemsbevis. Medicinhaverne har pr. 1. januar 2024 428 husstandsmedlemmer, men vi vil gerne have mange flere. Når vi søger om fondsmidler, ser fondene nemlig gerne, at vi har opbakning fra en stor medlemsskare.