I august 2015 etablerede Medicinhaverne første del af et spændende vandprojekt i Haven for nervesystemet og bevægeapparatet. Havegruppen fik professionel assistance fra firmaet Junckerhaven, der har stor erfaring med anlæg af søer. Det tog et par specialister fra firmaet samt adskillige frivillige fem arbejdsdage at etablere det omfattende projekt, som bl.a. blev muligt takket være fondsmidler fra Fynske Bank og Fionia Fond.
Ud over dammen rummer haven også et rislende vandløb, som i juni 2017 blev ledt ned ad det stærkt skrånende terræn til Haven og urin- og kønsveje og ned i en opsamlingsdam med et pumpeanlæg, som pumper vandet tilbage til Haven for nervesystem og bevægeapparat. Dammen og vandløbet er tilplantet med vandplanter med medicinsk betydning.
I sommeren 2017 kom de sidste 130 planter i jorden, så haven nu er fuldt tilplantet. De blev skaffet hjem fra en specialplanteskole i Tyskland. Der er desuden plantet 10 humleplanter af fem forskellige gamle fynske sorter. De klatrer op ad de fem seks meter høje cypresstammer, der er “plantet” i haven. Humleplanterne har Medicinhaverne fået fra Institut for fødevarer på Aarhus Universitets afdeling i Aarslev.
I august 2017 blev der etableret en robiniepergola med en bænk. Her kan man i fred og ro sidde og nyde synet og lyden af vandet, der klukker i vandfald og vandløb og de grønne frøer, der laver udspring fra klynerne i kanten af søen.
Hækken rundt om denne have er den relativt lave bambussort Simba.
Haven for nervesystem og bevægeapparat blev indviet officielt af grev Christian Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær Gods, ved et arrangement søndag den 3. september 2017. Herunder kan du se, hvilke planter, der gror i denne have.