Medicinhaverne i Tranekær er en medicin-botanisk park umiddelbart syd for Tranekær Slot. Medicinhaverne drives som en forening med 400 medlemmer, og alt arbejde udføres af Havegruppens knapt 60 medlemmer, der hovedsagelig er pensionister. Haveplanen er udarbejdet af havearkitekt Jann Poulsen i 2009.
Medicinhaverne har på 13 år udviklet sig til at blive en smuk og enestående turistattraktion på Langeland, som i 2021 havde knapt 17.500 besøgende. I 2021 bestod Medicinhaverne af et areal på knapt 4 hektar (40.000 m2).
I Medicinhaverne dyrkes der knapt 700 forskellige plantesorter, som er inddelt i seks temaer efter menneskets overordnede kropsfunktioner: Haven for åndedræt og kredsløb. Haven for urin- og kønsveje. Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring. Haven for nervesystem og bevægeapparat. Haven for infektioner, der også rummer Hildegard af Bingens Have. Endelig er Haven for de fem sanser kun er på begyndelsesstadiet. Temahaverne er omgivet af et arboret med godt 100 forskellige træer, som også har været tilskrevet medicinsk betydning.  Da en del af gæsterne er børn, er der i 2021 anlagt en Børnenes Medicinhave, som udelukkende har spiselige planter.
Langelands levende kulturarv
I Medicinhaverne er der bevaret 18 af de 19 kendte æblesorter, som er fremavlet på Langeland. Frugtavler Peder Lollesgaard (billedet herover), som har indsamlet og podet de gamle æblesorter, og havekonsulent Jann Poulsen er frivillige i Medicinhavernes Havegruppe. De ved begge to rigtig meget om frugt og frugttræer.
Langelandske æbletræer i Medicinhaverne
 • Annas æble (okuleret i 2017 efter besøg på Pometet)
 • Bakkeæblet fra Nordenbro. Nordenbro. Står i Bed H, Have 3.
 • Bredsted æblet. Tiltrukket som frøplante 1913 i Rifbjerg af R.H. Rasmussen. Står i Bed C, Have 3
 • Grevinde Ahlefeldt er fra Lindelse. Det blev i sin tid navngivet efter grevinden på Hjortholm. Står i Æblealleen mellem Have 3 og Have 4
 • Ukendt oprindelsessted. Podekvist fra Bent Nielsen, Landet på Tåsinge. Står i Bed I, Have 3.
 • Podekvist fra J. Skaarup. Også kaldt ”Det hvide æble fra Langeland”.
 • Langelands kæmpe. Podekvist fra Tullebølle Park. Måske identisk med ??? Står i Bed J, Have 3
 • Langelands hvid pigeon. Podekvist fra Snedkergården i Klavsebølle. Står i Bed B, Have 3
 • Langelandsæblet. Kom som podekvist til Tølløsegård på Sjælland omkring år 1800. Står i Bed A, Have 3
 • Lejbøllegaards æble. Stammer fra Snøde præstegård. Står i Bed G, Have 3
 • Marieæble fra Hjortholm, Æblealleen mellem Have 3 og Have 4
 • Mathildeæblet. Podekvist fra Pometet, men findes også hos Peder Lollesgaard, frugtplantagen Strandlyst, Peløkke. Tiltrukket af R.H. Rasmussen, Rifbjerg. Opkaldt efter Peder Lollesgaards oldemor. (siden 1913) – står i Bed F, Have 3
 • Rifbjerg skarlagen Permin (siden 1913). Podekvist fra Pometet. Tiltrukket af R.H. Rasmussen, Rifbjerg. Står i Bed E, Have 3.
 • Rifbjerg Gylding (dannet som frøplante omkring 1820). Podekvist fra Pometet. Står i Bed D, Have 3
 • Tranekær
 • Tullebølleæblet (af udseende svarer det ikke til Matthiesens tegning)
 • Vestens skønhed / Skønheden fra Langeland. Podekvist fra frugtplantagen Strandlyst, Peløkke. Beskrevet og tiltrukket af Rasmus Hansen Rasmussen, (1834-1923) Rifbjerg
Medicinhavernes Historie
Idémageren til haven var projektmager og arkitekt Bjarne Mahler Schou fra København. 2006-2007 cyklede han rundt på Langeland for at finde specielle projektmuligheder på øen. Langelands milde klima (zone 8b som Holland) gjorde det oplagt at vælge noget med planter, og Tranekær kunne være udgangspunkt for et projekt med planter.
I 2008 blev foreningen Planteressource Forening Langeland (PRFO) stiftet.  Bjarne Møller Petersen blev formand. Da Bjarne stoppede i 2015, blev han udnævnt til æresmedlem (billedet herover), og det blev med hjælp fra grev Christian Ahlefeldt bestemt, at man skulle starte med en medicinsk have ved Tranekær Gods. En vigtig årsag til placeringen var, at Tranekær havde besøg af over 20.000 personer pr. år.
Planteressource Foreningens vision var: ”At Langelands milde klima og planteressourcer skal være afsæt for unikke turistoplevelser, læring, oplevelser, samt dyrkning af nye planter til gavn for turisme, beskæftigelse og udvikling på Langeland.”
I november 2008 blev de første spadestik taget til anlæggelse af Medicinhaverne. Det foregik ved Skvatmøllen i Tranekær, hvor frivillige begyndte at klargøre bede til dyrkning af planter til den store have på den anden side af vejen. Kort tid herefter startes der på at anlægge den egentlige lagerhave på det nuværende areal bag Ladegården. I løbet af 2009 og 2010 udbygges lagerhaven til ca. 50 planter.
I foråret 2010 påbegyndes anlæggelsen af den første cirkelhave: Haven for åndedræt og kredsløb, og man begyndte at plante medicinske træer i det kommende Arboret. Allerede i efteråret 2010 foretog borgmester Bjarne Nielsen indvielsen. PRFO havde 40-50 medlemmer de første år, og 6-8 frivillige arbejdede i Medicinhaven minimum en gang pr uge i sæsonen. I Hou fik PRFO adgang til at låne et drivhus til vinteropbevaring af nogle planter.
CEBI (Center for Bioressourcer og Innovation) blev oprettet som en knopskydning af PRFO. CEBI var et selvstændigt anpartsselskab, som skulle tage sig af den mere kommercielle dyrkning.
Samme år – i 2010 – blev Ladegårdens gamle grisestald taget i brug til frokoststue for frivillige, til opbevaring af redskaber og til medlemsarrangementer for PRFOs 60-70 medlemmer. Besøgstallet kunne ikke opgøres, da betalingen var frivillig.
2012: Den nærliggende lade blev taget i brug for Havegruppen i stedet for den gamle grisestald. Det var en klar forbedring, for der var meget mere plads, og det var kun var Medicinhaverne, der benyttede laden.
2013: I 2013 blev Haven for urin- og kønsveje indviet af sexolog Joan Ørting, som bor på Langeland. Det gav enormt megen omtale i pressen og af flere landsdækkende medier. Samtidig blev det første årlige plantemarked afholdt. Antallet af frivillige der arbejder i haverne hver tirsdag var nu omkring 15 personer.
2014: I foråret blev der afholdt podekursus og beskæringskursus for medlemmerne, og efter mange problemer blev der udarbejdet en Facebookside til glæde for de besøgende, pressen mm. Der blev plantet mange træer i Arboretet, og der blev opført en pavillon tæt ved indgangen. Overlæge Ole Due Pedersen, der arbejdede som frivillig, skrev mange skilte til de enkelte planter. I Havegruppen var der nu 17-18 personer.
2015: Helle Ravn blev formand, og tre bestyrelsesmedlemmer, som havde været med fra starten, blev udskiftet. Den tredje temahave, Haven for Fordøjelse og Stofskifte blev indviet af planteskoleejer Anders Mink.  Medlemstallet var på omkring 150, og antallet af frivillige i Havegruppen, voksede til godt 25.  Der indføres for første gang en tvungen entré på 20 kr. for voksne, og besøgstallet blev ca. 5.000 personer. Etableringen af Haven for nervesystem og bevægeapparat påbegyndes bl.a. med anlæggelse af en lille sø. Enkelte planter sættes. Der tages en ny hjemmeside i brug. Der blev holdt pode- og beskæringskursus, tre velbesøgte foredrag og mange grupper fik omvisning.
2016: Foreningen skiftede navn fra Planteressource Forening Langeland til ”Medicinhaverne i Tranekær”. Der var nu etableret 4 temahaver med op mod 500 forskellige planter, og antallet af frivillige i Havegruppen var godt 30. Besøgstallet var godt 6000, hvoraf der var mange på rundvisning, og der blev afholdt tre velbesøgte foredrag i Borgerhuset i Rudkøbing. En entreprenør fik lavet en lille P-plads over for laden, så arealet ikke længere var så rodet. Der blev rejst to store info-skilte ved indgangen, og etableret en humlekule i Haven for nerver og bevægeapparat.
2017: Der foregik rigtig meget i 2017, og der kom flere besøgende – i alt 8.433, hvoraf 7.045 var betalende – og større entréindtægt, meget mere omtale i pressen, flere medlemmer, flere fondsmidler, en større skare af entusiastiske arbejdende i Havegruppen (39), tildelingen af Den Sydfynske Initiativpris – og anlæggelse af et vandløb gennem to haver, ned over arboretet og med recirkulerende vand. Haven for nerver og bevægeapparat blev indviet af Christian Ahlefeldt. Samtlige planter blev sammenholdt med planteskiltene, en del fik fornyet skiltene, og alt blev rettet i Ole Dues database. Samtlige navne blev oversat til tysk på hjemmesiden. Der blev afholdt tre foredrag og to kurser, som alle var åbne for offentligheden.
2018: I 10-året for foreningen var det største anlægsarbejde kloakering af laden, etablering af lille køkken samt et TOILET til gavn for både Havegruppen og de besøgende. I alt blev der afholdt mange arrangementer for publikum: 3 kurser, 48 rundvisninger, 3 foredrag, plantemarked samt en julekalender på nettet. I alt var der 270 medlemmer af foreningen og 10.380 besøgende. I Havegruppen var der 48 aktive pensionister.
2019: Ved indgangen blev opført en pavillon, hvor der betales entré med mobile eller kontant. Besøgstallet var steget til 11.063 på trods af, at der kun var 25 grupper til rundvisninger. Der blev afholdt 14 offentligt udbudte arrangementer, bl.a. plantemarked, to kurser og gætteleg for børn. Havegruppen havde nu 50 aktive medlemmer, som mindst arbejdede en dag om ugen. Haven for infektioner og immunsystem med Hildegard von Bingens have blev færdiggjort, bl.a. med en vandkunst som en stor kogle. Der er nu intro-skilte på dansk, tysk og engelsk.
2020: I 2020 blev næsten alle arrangementer aflyst pga coronaen. Det fik ikke indflydelse på besøgstallet, som nu var på 15.173. Der kom flere medlemmer og flere modtog Nyhedsbrevet. Den gamle port til laden blev udskiftet med en moderne port, og der blev startet på anlæggelse af Børnenes Medicinhave. Havegruppen måtte omlægge arbejdsgangene pga coronaen; heldigvis lykkedes det alligevel at holde Medicinhaverne i forbilledlig stand, men det gik ud af det sociale samvær. Havegruppen plantede dog bøgehæk på P-pladsen, lavede planter og marmelade til salg, ajourførte hjemmeside mm, og lavede julekalender.
2021: Også 2021 blev de fleste aktiviteter for publikum aflyst pga coronaen. I løbet af foråret blev vejen fra Botofte Strandvej samt vejen op til selve haverne nyanlagt. I maj tiltrådte Per Mansa som formand for foreningen, som havde lige knapt 400 medlemmer, hvoraf 61 arbejdede i Havegruppen. I løbet af året blev Børnenes Medicinhave anlagt. Besøgstallet slog endnu en gang rekord med i alt 17.476 besøgende.