Haven for sanseapparatet med undertemaet kosmetiske planterHaven for sanseapparatet har undertemaet kosmetiske planter. Der er, som det ses til højre, lavet tegning af haven, og plantelisten er under udarbejdelse.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
_______________________________________________________________________________________________________________________________________