WEB-Rød-solhat-august-2017

Medicinhavernes bestyrelse har syv medlemmer, to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. Formanden er på valg hvert år, og vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. KLIK HER hvis du vil læse foreningens vedtægter.
Formand Jørn Kristiansen, Svendborg
Mail: olsker1956@gmail.com
Mobil 30 72 48 35
Næstformand Simon Danholt Hansen, Stengadevej 17, 5953 Tranekær
Mail: Sdh001@live.dk
Mobil: 25 67 25 02
Kasserer Ole Flintegaard Jakobsen, Dammen 2, 5932 Humble
Mail: olefja@gmail.com
Mobil: 21 75 45 12
Christian Ahlefeldt-Laurvig
Tranekær Gods, Slotsgade 78, 5953 Tranekær
Mail: cal@tranekaergods.dk
Mobil: 62 59 17 66
Jann Poulsen, Illumøvej 18, 5700 Svendborg
Mail: jannpoulsen@dukamail.dk
Mobil: 20 48 12 53
Kaj E. Nielsen, Pellemarken 3, Tullebølle, 5953 Tranekær
Mail: tovekaj@nielsen.mail.dk
Mobil: 21 15 79 08
Lissi Strøjer, Viebæltet 88, 5900 Rudkøbing
Mail: lissistroejer@gmail.com
Mobil: 61 50 29 98
Suppleant Nanna Mariegaard, Lærkevej 17, 5932 Humble
Mail: nanna@c.dk
Mobil: 25 78 91 32
Suppleant Dorte Meyer, Helletoftevej 15, 5953 Tranekær
Mail: dortemeyers@gmail.com
Mobil: 40 38 27 52
Revisor Torben Tranberg, Broløkken 8, 5900 Rudkøbing
Mail: tortran@outlook.dk
Mobil: 40 40 76 26
Revisorsuppleant Lars Lyholm Johansen, Kågårdsvej 1 B, Hennetved, 5900 Rudkøbing
Mail: larslyholm@gmail.com
Mobil: 93 63 60 95