Erhvervskundechef Bjarne Andersson (nr. 2 fra venstre) overrækker 138.750 kr. til Medicinhavernes havegruppe. Tirsdag er arbejdsdag for Medicinhavernes havegruppe, og tirsdag den 23. oktober blev en arbejdsdag, som de frivillige ikke sådan lige glemmer. Her fik havegruppen nemlig besøg af Fynske Banks erhvervskundechef Bjarne Andersson, der medbragte en check på hele 138.750 kr. Fynske Bank er uden sidestykke Medicinhavernes hovedsponsor. Banken har gennem hele projektet støttet de frivilliges arbejde med at udvikle Medicinhaverne til glæde for Langeland og den langelandske turisme.
De 138.750 kr., som Medicinhavernes havegruppe i dag modtog, udgør værdien af de anparter, som Fynske Bank oprindelig investerede i planteavlsprojektet CEBI, der som Medicinhaverne oprindelig udsprang af Plante Ressource Foreningen Langeland (PRFO). Og Da CEBI tidligere i år nedlagde sig selv, valgte Fynske Bank – og i øvrigt også flere private investorer – at lade værdien af deres anparter tilfalde Medicinhaverne.
– Vi er utroligt glade for og stolte af i dag at modtage Fynske Banks flotte donation. Og selv om vi har oplevet stor fremgang i besøgstallet i år, og dermed i entreindtægterne, så har vi i den grad brug for donationer. Det er nemlig dyrt at anlægge nye haver, siger Medicinhavernes formand Helle Ravn.
Pengene fra Fynske Bank går til anlæggelsen af Haven for infektioner og immunsystem, det femte haveanlæg i Medicinhaverne. Haven får undertemaet Hildegard af Bingens have. Den tyske nonne Hildegard af Bingen (1098-1179) skrev bl.a. lægeurtebogen ”Physica”, der fik stor betydning i de følgende århundreder. Medicinhaverne vil derfor vise en række af de urter, som Hildegard af Bingen anbefalede og via skilte i haven fortælle om hendes betydning.
Arbejdet med jordforbedring, stianlæg, etablering af metalkanter samt anlæggelse af bede gik i gang i dag, og hvis alt går som planlagt, og vejret ellers tillader det, vil plantearbejdet gå i gang midt i november. Haven ventes dog først fuldt tilplantet i løbet af næste år. I Hildegard-afdelingen bliver der lagt røde haveklinker, der kommer til at indramme 20 bede med planter, der er omtalt af Hildegard af Bingen.