Formanden for LEF, Jens Oldenbjerg, overrække 30.000 kr. til Medicinhavernes formand Helle Ravn og kasserer Ole Jacobsen.

Havegruppen planter buksbomhæk omkring Haven for infektioner og immunsystem. Medicinhavernes formand, Helle Ravn, og foreningens kasserer, Ole Jacobsen, (t.h.) modtog 31. oktober 2017 en check på 30.000 kr. til hækplanter omkring Haven for infektioner og immunsystem, det femte haveanlæg, som Medicinhavernes havegruppe netop er gået i gang med at anlægge.
Pengene blev overrakt af formanden for Langelands Elforsyning Jens Oldenbjerg, der samme dag kunne uddele i alt 600.000 kr. til 22 langelandske foreninger. Foto: Lene Sarup.
Takket være den flotte donation har havegruppen, som det kan ses på det andet billede, kunnet købe store, flotte buksbomplanter, der allerede er godt i vækst.