Foreningen-PlanDanmarks-bestyrelse-2017

Endnu en gang er Medicinhaverne i Tranekær blevet betænkt, og denne gang med en donation på 75.000 kr. af Foreningen PlanDanmark. Pengene er givet til det vandløb med recirkulering, som blev lavet hen over sommeren, og allerede i juni måned fik Medicinhaverne tilsagn om den flotte donation, som nu – i oktober 2017 – er kommet til udbetaling. Yderligere fik Medicinhaverne også i 2014 en stor donation fra Foreningen PlanDanmark, som bl.a. muliggjorde etableringen af Haven for nervesystem og bevægeapparat.
Medicinhavernes formand, Helle Ravn, var derfor meget glad for, at bestyrelsen for Foreningen PlanDanmark (billedet) forleden havde valgt at tage til Langeland for at få en rundvisning i Haverne. Foreningen har rod i forsikringsbranchen og er i dag en velgørende forening, hvor alle kan være medlemmer. I midten af billedet ses bestyrelsens formand Kjeld Larsen, Øster Hurup.