Beskyttelsen af private oplysninger om Medicinhavernes medlemmer og modtagere af Medicinhavernes nyhedsbrev er vigtig for os. I forbindelse med EU’s databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018, GDPR (General Data Protection Regulation), har Medicinhaverne derfor nedfældet en persondatapolitik, som du kan læse herunder.
PERSONDATAPOLITIK for
Medicinhaverne i Tranekær
Botofte Strandvej 2A
5953 Tranekær
Mail: medicinhaverne@mail.dk
Mobil: 21847822
Medicinhavernes persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, du giver os, når du melder dig ind i foreningen eller ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Vi indsamler kun oplysninger, som du selv giver os.
Medicinhaverne indsamler og behandler medlemmernes personoplysninger for at kunne varetage administrationen af Medicinhaverne i Tranekær samt i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbrev.
Dataansvarlig er formanden Helle Ravn, der har følgende kontaktoplysninger
Helle Ravn
Gyden 2, Sdr. Longelse
5900 Rudkøbing
Mail: helleravn@gmail.com
Fastnet: 62501441
Mobil: 22508959
Medicinhavernes CVR. nr. 32186343
Vi indsamler ikke flere personoplysninger, end vi har brug for. Vi bruger ikke cookies på www.medicinhaverne.dk (En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, tablet eller lignende, med det formål at indhente data om brugeren).
Vi bruger Google Analytics for at kunne følge med i trafikken på vores hjemmeside. De oplysninger, vi får via Google Analytics, er helt anonyme.
Vi indsamler følgende oplysninger, som er nødvendige for at kunne drive Medicinhaverne:
Navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.
Medicinhaverne drives af frivillige, og foreningen ejer ikke en computer. Oplysninger om medlemmerne navne, adresser, mailadresse og telefonnumre ligger derfor på tre computere tilhørende foreningens kasserer Ole F. Jakobsens, hjemmeside-, Facebook- og Instagram-redaktør Lene Anker – Ole F. Jakobsen og Lene Anker er ansvarlige for medlemskartoteket – samt nyhedsbrevredaktør Lise Munk.
Vi udleverer ikke dine dataoplysninger til tredjepart og bruger dem ikke kommercielt. Og vi sletter dem, hvis du melder dig ud af foreningen. I forbindelse med udsendelse af Medicinhavernes nyhedsbrev bruger vi programmet MailChimp (https://mailchimp.com).
Når vi udsender mails til flere eller alle medlemmer samtidig, anvender vi altid BBC-feltet (skjult modtagelse), så den enkelte modtager kun kan se sin egen mailadresse.
Du kan til enhver tid anmode os om oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ligeledes ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en mail til medicinhaverne@mail.dk.
Hvis du ikke er finder vores PERSONDATAPOLITK fyldestgørende, beder vi dig kontakte Medicinhavernes formand Helle Ravn (helleravn@gmail.com)
Vi skal ligeledes oplyse dig om, at du til enhver tid har ret til at henvende dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Telefon: 33193200 eller på mail: dt@datatilsynet.dk
28. maj 2018
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________