Beskyttelsen af private oplysninger om Medicinhavernes medlemmer og modtagere af Medicinhavernes nyhedsbrev er vigtig for os. I forbindelse med EU’s databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018, GDPR (General Data Protection Regulation), har Medicinhaverne derfor nedfældet en persondatapolitik, som du kan læse herunder.
PERSONDATAPOLITIK for
Medicinhaverne i Tranekær
Botofte Strandvej 2A
5953 Tranekær
Mail: medicinhaverne@fynpost.dk
Mobil: 21 17 68 18
Medicinhavernes persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, du giver os, når du melder dig ind i foreningen eller ønsker at modtage vores nyhedsbrev. Vi indsamler kun oplysninger, som du selv giver os.
Medicinhaverne indsamler og behandler medlemmernes personoplysninger for at kunne varetage administrationen af Medicinhaverne i Tranekær samt i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbrev.
Dataansvarlig er formanden Per Mansa, der har følgende kontaktoplysninger:
Per Mansa
Mail: per@mansa.info
Mobil: 26 12 78 31
Medicinhavernes CVR. nr. 32186343
Vi bruger cookies for at kunne følge med i trafikken på vores hjemmeside. De oplysninger, vi får via Google Analytics, er helt anonyme.
Medicinhaverne drives af frivillige, og foreningen ejer ikke en computer. Oplysninger om medlemmerne navne, adresser, mailadresse og telefonnumre ligger derfor på to computere tilhørende foreningens medlemskoordinator Erling Meier samt hos nyhedsbrevredaktør Lene Anker.
Vi udleverer ikke dine dataoplysninger til tredjepart og bruger dem ikke kommercielt. Og vi sletter dem, hvis du melder dig ud af foreningen. I forbindelse med udsendelse af Medicinhavernes nyhedsbrev bruger vi programmet Ubivox (læs mere på https://www.one.com/da/online-marketing/ubivox).
Når vi udsender mails til flere eller alle medlemmer samtidig, anvender vi altid BBC-feltet (skjult modtagelse), så den enkelte modtager kun kan se sin egen mailadresse.
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ligeledes ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi har om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en mail til medicinhaverne@fynpost.dk.
Hvis du ikke er finder vores PERSONDATAPOLITK fyldestgørende, beder vi dig kontakte Medicinhavernes formand Per Mansa (per@mansa.info)
Vi skal ligeledes oplyse dig om, at du til enhver tid har ret til at henvende dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Telefon: 33193200 eller på mail: dt@datatilsynet.dk