Medicinhavernes gæster har ofte udtrykt ønske om at kunne købe en bog med mere indgående beskrivelser af nogle af Medicinhavernes planter end den tekst, man umiddelbart kan læse på havernes mange planteskilte. Det ønske har to af havegruppens medlemmer nu opfyldt med bogen ”MEDICNHAVERNE I TRANEKÆR. En medicin-botanisk park”.  Forfatterne er Medicinhavernes formand Helle Ravn, der er etnolog og forhenværende museumsinspektør og har skrevet talrige bøger om havers kulturhistorie, og Ole Due Pedersen, pensioneret gynækologisk overlæge og den, der har udvalgt samtlige planter i Medicinhaverne og skrevet skilte til dem. Takket være de to forfatteres forskellige baggrund har bogen både den medicinske og den kulturhistoriske indfaldsvinkel. Og som et ekstra plus har dr. Pharm. Leon Brimer gennemlæst manuskriptet og er kommet med konstruktive forslag og rettelser, hvor det var påkrævet.
Der er omkring 600 forskellige plantearter i Medicinhaverne. Med tekst og flotte billeder beskriver forfatterne flere end 60 af disse planter, som har været brugt i plantemedicinen. Nogle af dem indgår også i dag i moderne vestlig medicin. Bogen indledes med en gennemgang af plantemedicinens historie. Endvidere er der afsnit om bevaringen af den langelandske plante-kulturarv, blandt andet gamle langelandske æblesorter, hvoraf de fleste findes i Medicinhaverne i dag.
KØB BOGEN HER
”MEDICNHAVERNE I TRANEKÆR. En medicin-botanisk park” er på 187 sider og koster 195 kr. Den er til salg i Café Orangeriet og Restaurant Generalen i Tranekær. Den kan også købes hos Bog&Ide, Rudkøbing, og hos Naturama og Bog&Ide i Svendborg og hos Bog&Ide i Middelfart. Den kan købes ved at indbetale 195 kr. plus forsendelse 55.00 kr. i alt 250 kr. til denne konto 0860 – 8159627447. Man kan også betale med MobilePay nr. 26047. Husk samtidig med indbetalingen at sende en mail til medicinhaverne@mail.dk med det navn og den adresse, du vil have bogen sendt til, så vil den blive sendt, når pengene er gået ind på Medicinhavernes konto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________