Havefonden af 2007 donerede i 2020 31.900 kr. til træer i arboretet. Det blev dermed muligt at plante 82 nye træer i slutningen af året. Efter 10 år vækst fremstod træerne i arboretet stadig meget spredt, men efter et par år vil det efter den omfattende plantning i december 2020 virke ganske anderledes, og de mange nyplantede nåletræer giver allerede et ganske andet indtryk.
Arboretets træer er plantet, så de efterhånden vil give et meget varieret billede af store og små træer, af nåle- og løvtræer, af træer med smukke eller små og undseelige blomster samt træer med vidt forskellige vækstformer. Med tiden vil de tematiske haver derfor komme til at ligge som ”øer” i en træbevokset park.