Fonden Langelands Elforsyning donerede i slutningen af 2020 80.000 kr. til Medicinhaverne til belægning på vej og parkeringsarealer ved laden. Bestyrelsen besluttede, at den nye belægning skal være slotsgrus, som også er brugt på gangarealer i haverne og arboretet. Arbejdet med udbringning sker i foråret 2021.