På grund af den usikre situation med coronavirus er forårets aktiviteter i Medicinhaverne aflyst. Vi håber på, at sommerens aktiviteter kan gennemføres
GENERALFORSAMLING
Medicinhavernes formand, Helle Ravn, oplyser, at den planlagte generalforsamling i Medicinhaverne den 22. april desværre endnu en gang bliver aflyst på grund af pandemien. Der indkaldes i stedet til generalforsamling den 18. maj, 19. maj eller 20. maj kl. 19.00 udendørs ved Medicinhaverne, Botofte Strandvej 2 A, Tranekær. Dagsorden ifølge vedtægterne. Den endelige dato vil blive meddelt en uges tid før generalforsamlingen, når vi har en formodning om vejret.
Det er en yderst atypisk måde for en generalforsamling. Under de nuværende retningslinjer for arrangementer i foreninger kan det lade sig gøre at afholde generalforsamling udendørs i Medicinhaverne i maj måned. Og Ifølge vedtægterne skal indkaldelse til generalforsamling finde sted således: ”Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved offentlig annoncering og e-mail til medlemmerne”.
Der vil naturligvis blive indrykket annonce i Øboen og sendt e-mail til medlemmerne. Trods alt er det forår, og flere og flere bliver vaccineret for corona, så det lysner forude.
LANGELANDS UNIKKE HAVER
Søndag den 27. juni er Medicinhaverne med i arrangementet Langelands Unikke Haver, hvor en række private åbner deres haver for besøgende.
LANGELANDS UNIKKE HAVER
Søndag den 22. august er Medicinhaverne med i arrangementet Langelands Unikke Haver, hvor en række private åbner deres haver for besøgende.
KULTURARVSDAGE PÅ LANGELAND
Fredag 3. september og lørdag 4. september er Medicinhaverne en del af arrangementet Kulturarvsdage på Langeland.