I år vil jeg starte med konklusionen for årets arbejde: Det er yderst svært at vedblive med at være pessimist.
Sagt med andre ord, så har 2019 endnu en gang været et rigtig godt år for og i Medicinhaverne. Der har været flere besøgende, der er flere medlemmer, flere modtager vores nyhedsbreve og vi har en rigtig god økonomi! Sådan!
Anlægsarbejder
Også i 2019 har vi fået donationer, så Haverne stadig har kunnet udvikles.  Takket være en donation fra Rudkøbing Borgerforening blev der opført en pavillon, hvor publikum betaler entré. Tidligere var der mange besøgende, som var i vildrede om, hvor man gik ind i Haverne og hvor man skulle betale. Tømrer Jørgen Hansen, Stoense rejste pavillonen, og så gik de brave mænd i entreprenørgruppen ellers i gang med at lægge klinker, hvad der var et større arbejde.
Haven for infektioner og immunsystem blev færdiganlagt i løbet af beretningsåret i kraft af en række donationer. I løbet af foråret blev de små bede i Hildegards have – en underafdeling af ”Haven for infektioner og immunsystem” eller Have 4 – beplantet takket være tilskud fra Havefonden af 2007, og den blev en stor succes hos sommerens publikum. I midten blev der rejst en vandkunst, som er en stor kogle, hvor vand risler ned mellem koglens skæl, og træet til den havde endda vokset i en af Tranekærs skove. Mere bæredygtigt kan det vist ikke være. Koglen blev anskaffet takket være donation fra Nordea Fonden. Endelig var Foreningen PlanDanmark endnu en gang særdeles generøse, og derfor blev det muligt at opføre to pergolaer og plante haven færdig.
I begyndelsen af sæsonen fik vi kr. 45.000 fra Velux Fonden til en ny græsslåmaskine. Som det lød ”Bevillingen er givet i anerkendelse af aktive ældres frivillige indsats i en moden alder”!
Vores skiltning er den væsentligste formidling om planterne og deres tilskrevne virkning. Fra Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond fik vi kr. 7.500 til et stort introduktionsskilt på engelsk, så nu er der både foldere og introduktion på tre sprog. Og Povl M. Assens Fond bevilligede kr. 22.783 til tekstskilte i A-3 format.
Besøgende i Medicinhaverne
Endnu en gang kan der prales med, at besøgstallet er vokset, og i 2019 blev Haverne besøgt af 11.063 mod 10.380 i 2018. Heraf var knapt 9.600 betalende gæster. Til tider var det så mange, så der var kø ved toilettet, men det problem løses i 2020. Vi på én gang både stolte af og ydmyge over for fremgangen, men det forpligter os også til at markedsføre Medicinhaverne endnu bedre og længere ud i landet.
Vi havde 27 rundvisninger med ca. 513 deltagere mod 40 i 2018. Måske skyldes det, at det ”lokale” marked mættet. Derfor er der i november sendt direct mails til 76 busselskaber
Ganske mange betaler med MobilePay, men hver gang ”snupper” firmaet bag MobilePay, bl.a. Danske Bank, 60 øre, og det svarer til 591 kr. Når dertil lægges gebyrer af plantekøb og bogkøb betalt med mobile, ja så tager Danske Bank over 1000 kr., som de vel egentlig tjener i kraft af godt 50 frivillige pensionisters arbejde. Jeg håber, I kan høre min forargelse!
Markedsføring
Som de foregående år har vi holdt udgifterne til markedsføring nede, og alligevel løber det op. Den væsentligste kilde er Langelandsguiden, hvor vi har en halvsides annonce. Til gengæld får vi flot generel omtale heri. Der annonceres også i den mindre Lohalsguide, men ellers holder vi os fra annoncer.
I 2019 blev der sendt mail med tilbud om guidede ture ud til apoteker og apoteksfilialer på Fyn. Vi mente nemlig, at det var oplagt for dem at tage på personaleudflugt hertil. Der kom ét apotek – Rudkøbing Apotek.
Til gengæld er der over 600, som modtog vores nyhedsbrev, som kom seks gange. Ligeledes er der mange, som følger opdateringer på Facebook, hjemmesiden og Instagram. Det skyldes ikke mindst, at disse medier bliver opdateret hver eneste uge.
Den største udgift til markedsføring er vores foldere, som i 2019 blev trykt på dansk, tysk og engelsk. Folderne og små hjemmelavede plakater kom ud på 42 steder på Langeland og i det sydfynske. Og de kan såmænd også bruges, hvis det pludselig regner.
Endelig har Medicinhaverne deltaget med foldere og foredrag på CPH Garden Show i Ballerup, med en stand på plantemarkedet på Hvidkilde i maj, i Bagenkop ved Fantastiske Fællesskaber og med et foredrag på Als.
Lugning, græsslåning, muldvarpe, vandløb, havegange, bærplukning, rengøring af toilet, smede plantestativer, beskæring, såning, plantning og fremstilling af planter til salg.
Ja listen er i virkeligheden meget længere over de arbejder, som utrætteligt udføres den ene uge efter den anden. Det er imponerende, hvor meget, der kan nås på en ugentlig arbejdsdag, og i virkeligheden kommer mange ”lige” i haverne en ekstra dag for at følge op på det, som ikke blev nået om tirsdagen. Heldigvis resulterer det også i utrolig mange roser fra de besøgende. Læg dertil opdatering af sociale medier, betaling af regninger, planlægning af aktiviteter, tømning af pengekasse, fondsansøgninger, nyhedsbrev, udbringning af foldere, guidning af grupper, skilteskrivning og -rengøring og redigering af genoptryk af bogen om Medicinhaverne.
Som I kan høre og se af billederne, er det nødvendigt at være mange for at få Medicinhaverne til at fungere, og det vil være dejligt at være endnu flere.
Aktiviteter og arrangementer for publikum
Det er en generel tendens, at mange gerne vil lære selv at pode frugttræer, og mange ønsker også at kunne beskære buske og træer. Mærkværdigvis er det især i Jylland, at Haveselskabet laver den form for kurser, men det gør så, at der også i år har været masser af deltagere på Medicinhavernes kurser, som lå i marts og april.
I juli-august var der udbudt offentlige rundvisninger, der var tilbud om gratis rundvisninger for Medicinhavernes medlemmer, hvor også ikke-medlemmer kunne deltage mod betaling, og efter Sct. Hans var der en rundvisning ”Englen og heksen”.
I Havegruppen er der et særdeles kreativt medlem, som i vinterens løb lavede en finde- og gætteleg for børn. Den var en stor succes, og efterfølgende er der dannet en lille gruppe, som har arbejdet med planlægning af en Børnenes Medicinhave, som vi håber at kunne anlægge i løbet af 2020.
I beretningsåret har der været to offentligt udbudte foredrag. I februar var det om frø af gamle grøntsagssorter og i november var der 100, da to af Havegruppens medlemmer fortalte om Hildegard von Bingen.
Traditionen tro var der i slutningen af maj plantemarked, og på trods af kedeligt vejr, var der mange mennesker, men der var også gratis adgang.
Så vidt jeg kan tælle det sammen til har Medicinhaven haft 14 offentligt udbudte arrangementer og deltaget i fire, som var arrangeret af andre. Til hjælp med at gennemføre disse har vi af Langeland Kommune modtaget kr. 11.000.
Økonomi
De faste udgifter stiger år for år bl.a. med øgede forsikringer, strøm, vand og efterhånden også med moms. Men heldigvis er også de ”faste” indtægter som kontingent til foreningen og entré til Haverne steget, så driften hviler i sig selv. Men det er også sådan, at Medicinhaverne kun kan udvikle sig i kraft af stor velvillighed fra diverse fonde, og den er vi meget taknemmelige for.
Havegruppen
Som det er fremgået af ovenstående beretning, har Havegruppen været særdeles aktive hele året igennem, ja jeg gætter på, at der højst har været 10 af årets dage, hvor der ikke er udført et eller andet af Havegruppens medlemmer. Da vi heldigvis er så mange, vil jeg undlade at nævne hver og en, men jeres arbejdsindsats, glæde ved samværet og arbejdet samt ikke mindst engagement og ansvarlighed kan jeg kun takke for så mange, mange gange. Tak til hver og en af jer.
Året der kommer
Og for at I nu ikke skal tro, at Havegruppen hviler på laurbærrene, kan jeg da røbe nogle af de nye ting, der kommer til at ske i 2020. Vi håber meget på at kunne skaffe penge til Trin 1 af Børnenes Medicinhave. Der er bestilt en ny stor port op til gavlen af laden. De små nypodede frugttræer vil få en forsvarlig og pæn indhegning til værn mod vilde rovdyr. Der er ved at blive lavet et genoptryk af bogen om Haverne. 100 nye planteskilte er skrevet. Vi skal lave fugleskræmsler med børn til sommer.
Det mest spændende og vidtrækkende er, at der er nedsat en 4-personers arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med planerne om et Formidlingscenter, og derfor har vi reserveret størstedelen af årets overskud til et egentligt forprojekt. Mere kan jeg endnu ikke sige om den sag.
Til gengæld kan jeg love forsamlingen, at der vil ske meget, og Haverne vil blive holdt på smukkeste vis.
TAK
Jeg vil slutte med at takke de otte fonde og bidragsydere, som også i 2019 med deres donationer har gjort det muligt at videreudvikle Medicinhaverne. TUSIND TAK.
En anden tak er til alle mine kollegaer i Havegruppen. Uden jeres gode humør, jeres arbejdsomhed, jeres kammeratskab og entusiasme havde der ikke været de Medicinhaver, som vi holder så meget af. Af hjertet tak.
Helle Ravn 5.2.2020