Haverne var hele året velplejede og i fin form, selv under den tørre sommer. Takket være de frivilliges vedvarende indsats.
Besøgstallet
Antallet af gæster faldt til 14.642. Det er en væsentlig tilbagegang på 2800 eller ca. 16%, som vi ikke har nogen sikker forklaring på.
Vi skylder dog os selv, at sammenligne med tallene fra 2019, sidste år før Corona, og finder så en fremgang på 3600 eller 1200 pr. år.
Besøgstal
2022 14642
2021 17476
2020 15173
2019 11063
Årets arrangementer
Vi havde seks offentlige arrangementer, som alle var velbesøgte.
Det startede med foredrag i februar ved Bodil Søgaard, tidligere forsker ved Landbohøjskolen, om allelopati, det kemiske samspil mellem planter.
Foråret var kursustid. Der var fuldt hus, da Peder Lollesgaard og Jann Poulsens holdt podekursus i Frivilligcenteret og igen til Jann Poulsens beskærekursus i Haverne.
I august holdt vi Familiedag i Tranekær sammen med en række samarbejdspartnere, Langelands Biavlerforening, TICKON, Restaurant Generalen og Kulinarisk Sydfyn. Desuden havde vi entreret med Naturvejlederen fra Odense Fjord samt Cirkus Fyr og Flamme, der sluttede dagen af med en veloplagt cirkusforestilling.
Dagen startede med indvielse af Børnenes Medicinhave, hvor Benedicte Ahlefeldt-Laurvig holdt åbningstalen og klippede snoren. Der var naturaktiviteter hele dagen i Besøgsbigården, TICKON og Medicinhaverne. De frivillige fra Planteriet havde cafe i Laden, og ved Børnenes Medicinhave var der gourmethotdogs ved Høkildegaard, mens Svendborgsund Bryghus leverede saft og fadøl. Der var ca. 400 besøgende.
I oktober var der igen et brag af et foredrag med Hervé Lagonné, om betydningen af at kende sin jord, når man vil dyrke grøntsager.
I starten af november deltog Medicinhaverne i Lys i Mørket, sammen med en række andre aktører i Tranekær – og på resten af Langeland.
Haverne var illumineret med fakler og glaslygter. Der var fortællinger og rundtur ved Helle Ravn og smagsprøver på urteteer i Laden, hvor der også var en projekter som viste billeder fra Haverne. Det blev en meget stemningsfuld aften med 200 besøgende.
I årets løb har vi også haft besøg af to skoleklasser og en børnehavegruppe – et samarbejde vi gerne vil udvikle i indeværende år.
Forbedringer
Der er også sket en del fysiske forbedringer i haverne i 2022.
Planteriet er etableret på et uudnyttet areal, som stort set var ufremkommeligt med brombærkrat og andet vildnis. I dag fremstår det med et flot drivhus fra Juliane og smukke højbede fra Zinkbakken – begge dele er leveret med meget betydelige rabatter. Det nye anlæg giver meget bedre arbejdsforhold for det team, der avler planter til planteboden mm. Det får vi først for alvor glæde af i 2023. Samtidig er der lavet en ny arbejdsvej op gennem området til Medicinhaverne, så vores traktorer ikke kører mellem de besøgende og heller ikke slider så meget på græsarealet ved indgangen.
Mindre traktor: Vi har købt en sprit ny knækstyret minilæsser, som erstatning for den store traktor, der er solgt brugt. Flere kan køre den, og den kan komme til næsten overalt.
Nyt grej til gangene: Vi har anskaffet en kantskærer, en hjulhakke og et slæbenet, som på hver sin måde letter renholdelsen af gange og P-plads.
Børnenes Medicinhave: Vi fik haven klargjort til indvielsen med pergola i robinie træ, et flot bænkesæt fra Kompan, labyrint af bærbuske mm.
Bæredygtighed: Medicinhaverne er gjort mere bæredygtige i det forgangne år. Der er bygget et solidt kompostanlæg og to lange kvashegn, vi er begyndt at genbruge regnvand, som opsamles i en gammel ajlebeholder, vi bruger Champost som jordforbedring og dyrker i stigende grad efter økologiske principper. Vi har anskaffet 4 hvilebænke, som er lavet i genanvendt azobetræ fra boldværket i en nedlagt havn.
Have 6: Vi har taget hul på etableringen af den sidste af de oprindeligt planlagte temahaver, De Fem Sansers Have, som samtidig får bitemaet Vilde Spiselige Planter. Jorden er bearbejdet, hækken i avnbøg er plantet, etape to af anlæggelsen er bestilt, og det meste af økonomien er på plads.
Havegruppen
Der er ingen ansatte i Medicinhaverne, som udelukkende drives af de 60 frivillige. Der er kommet nye til, via forskellige kanaler, og det er bl.a. lykkedes at få et nyt stærkt team til at stå for plantesalget og udviklingen af det nyetablerede Planteriet. Havegruppen har i det hele taget leveret en imponerende indsats. Vore rundvisere fortæller, at vi stadigvæk får meget ros af vore gæster, som ikke kan forstå, at Medicinhaverne udelukkende drives af frivillige.
Men der har også været frafald, og vi mangler stadig nogle folk til Børnenes Medicinhave og den kommende Have 6. Vi har flertal af kvinder og kunne godt bruge mere mandlig snilde og muskelkraft.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at nye personer skal have en kontaktperson i den gruppe, de kommer til at indgå i.
I modsætning til de to foregående år, blev Coronaen et mindre problem, men vi måtte dog udskyde Januar-mødet og holdt påskefrokost i stedet for julefrokosten året før. Så undtagelsesvist fik de frivillige både en påskefrokost og en julefrokost i 2022. De blev heller ikke snydt for en studietur, som gik til Økologiens Have i Odder og Glud Museum syd for Horsens Fjord.
Markedsføring
Vi har også brugt en del midler på markedsføring i 2022. Vi er selvfølgelig med i Langelandsguiden som når ud til de fleste turister. For andet år i træk valgte vi også at indrykke en helsides annoncer i såvel Jysk Fynske Mediers tillæg Sommer Danmark som tillægget Sommeroplevelser på Fyn 2. Begge tillæg blev sendt ud med de 17 aviser som Jysk Fynske Medier udgiver. Vi ved ikke hvor meget det har givet. Vi vil nedjustere annoncerne i 2023 til fordel for bl.a. annoncer på sociale medier.
I det forgangne år har vi også haft det held at blive kontaktet af Bladet Ældre Sagen og Familiejournalen og fået stor og flot omtale begge steder. Det er en ubetalelig reklame. Ældre Sagen har et oplag på 630.000 og Familiejournalen ca. 150.000.
Nyhedsbrevet modtages af op mod 1000 personer, 5-6 gange om året, men er nyt postsystem sidst på året – kombineret med GDPR-reglerne – har brat reduceret dette tal til ca. det halve.
Rigtig mange følger med hver uge på vores Facebook, Instagram og hjemmeside, men i år er Medicinhavernes Facebook profil blevet kapret, så vi ikke selv har kunnet lægge stof op det meste af året, da vi ikke har kunnet få Facebook/META til at gribe ind. Vi har nu valgt at oprette en ny profil: Medicinhaverne Tranekær.
Vi har også haft en stand på Fællesskabets Folkemøde på ØP og Fællesskabsdagen i Bagenkop samt indgået i flere af Frivilligcenterets arrangementer.
Økonomi
Vi får ingen faste tilskud og har derfor en følsom økonomi, men heldigvis har der de sidste års besøgstal løftet entréindtægten. Vi er dog stadig afhængig af fondsmidler og donationer til større forbedringer i haverne.
Fondsansøgningerne har i sjælden grad båret frugt
150.000 til Planteriet fra Lolland Falster og Langeland Købstæders Brandsocietets Fond.
50.000 til en eldrevet transporter fra Langeland Forsynings Fond
49.800 til Familiedag i Tranekær fra Kulturregion Fyn
75.000 til Have 6 fra Fonden for Fynske Bank
40.000 til Have 6 fra Den Faberske Fond
30.000 til Have 6 fra Halbergs Familiefond
394.800 i alt
Hertil kommer et sponsorat på 6.300 fra STARK
Året der kommer
Jeg har allerede løftet sløret for nogle af de fornyelser, vi har planlagt for 2023.
Have 6 har høj prioritet.
Derudover vil vi have fokus på at fastholde og øge besøgstallet, bl.a. vil vi arbejde på at forbedre velkomstområdet, så man bedre kan se hvad man får for at betale entré.
Vi vil også forbedre salgsområdet, bl.a. med overdækning af det andet salgsbord og anskaffelse af et højt skab til marmelade, bøger og andre produkter.
Sidst i marts kommer der en eldrevet transporter, som letter transporten rundt i Haverne og gør livet lettere for nogle af de frivillige.
Jeg håber også, at vi får realiseret et projekt i samarbejde med Alfio Bonanno, hvor han bygger et kunstværk der indeholder en kæmpe bænk i egeplanker og store sten med plads til 20-30 personer.
TAK
Til slut vil jeg takke de 7 fonde og bidragydere, som i 2022 med deres donationer har gjort det muligt at videreudvikle Medicinhaverne.
Tak til de 408 hustandsmedlemmer, som med deres opbakning og kontingent yder et afgørende bidrag.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
En særlig tak til alle de dejlige mennesker i Havegruppen. Uden jeres entusiasme og smittende humør, havde der ikke været nogen Medicinhaver.
TUSIND TAK