Fredag 17. maj har danseren og underviseren Louise Mochia arrangeret en bevægelsesworkshop i to af haverne i Medicinhaverne. Du kan læse mere herunder. Medicinhaverne lægger haver til arrangementet, men er ellers ikke involveret i det. Der skal derfor betales almindelig entre til haverne, 30 kr. pr. person.