BUDGET MEDICINHAVERNE 
2020
2019
UDGIFTER
Planter
25000
12000
Planteskilte
10000
17500
Anskaffelse bassin & pumpe Have 4
0
35000
Tilslutning bassin Have 4
0
5000
Slotsgrus til diverse gange
12000
11000
Regnvands-render på gange
10000
0
Gravearbejde Børnenes Medicinhave
26500
0
Nyt entréskilt med dronebillede
1500
10000
Engelsk introskilt
0
10000
Bortkørsel af jord med betonbrokker
0
5000
Cykelstativ
0
2000
 Strømfremføring til indgangsparti
0
3000
Ny port i nordside af laden iflg overslag
0
48750
Ny port i østsiden af laden
55800
55800
Sensor & lamper ved port og pengekasse
0
5000
Diverse t. indretning af laden
5000
11980
Leje af jord og lade
13000
11000
Forsikringer
12000
10500
Vand & afledningsafgift
6000
6000
Elforbrug
12000
10000
Regnskabsassistance
15000
15000
Revision
3000
10000
Moms
5000
37000
Foldere danske, tyske, engelske
19000
15500
Copenhagen Garden Show
0
5000
Langelandsguide, Lohalsguide, annoncer
12000
12000
Bog om Medicinhaverne
40000
0
Børnenes Medicinhave
35000
0
Diverse materialer
10000
9500
Vedligeholdelse maskiner
12000
5000
Brændstof maskiner
4500
0
Anskaffelse Fergusontraktor
0
30000
Anskaffelse havetraktor
0
50000
Diverse havegruppen
28000
28000
Redskaber, potter, jord
10000
4500
Diverse administration
2000
2000
Internet, webhotel
500
500
Arrangementer
10000
8000
Kontingenter
2000
3000
Renter
0
2000
I alt
396800
506530
BUDGET MEDICINHAVERNE 
INDTÆGTER
2020
2019
Entré inc. rundvisninger
200000
200000
Kontingenter medlemmer
65000
54000
Diverse fonde
150.000
150.000
Arrangementer
4000
4.000
Salg af bog
8000
10000
Salg af planter, marmelade, frø
50000
20000
I alt
477000
438000