FORMAND BJARNE MØLLER PETERENS ÅRSBERETNING
PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21. MARTS 2012

Velkommen til den 4. generalforsamling i PRFOs historie.  Planteressource Forening Langeland er navnet på Foreningen. Måske burde vi tilføje Medicinhaverne i Tranekær – som er en mere anvendelig titel. Foreningen blev stiftet i foråret 2008, på baggrund af Bjarne Mahler Schous dygtige oplæg.
Vi har en VISION, som lyder: ”At Langelands milde klima og planteressourcer skal være afsæt for unikke turistoplevelser, læring, oplevelser, samt dyrkning af nye planter til gavn for beskæftigelse og udvikling på Langeland”. Jeg syntes, det er en rigtig god vision, når hertil lægges, at netop Langeland er det rette sted – zone 8 b. – som alle ved.  Det gælder om at finde det område, hvor man bedst udnytter lokale fordele.
HVAD HAR VI OPNÅET?
I Medicinhaverne er den første Have – Åndedrætshaven –  nu fuld etableret. Den er fin at se på og trække vejret i, Gunvors lille dufthave sætter prikken over i’et!  Små skilte ved hver plante informer om plantens navn m.m. På sigt kan dette udbygges med elektroniske løsninger. Vi er i gang med at etablere have nr. 2:  Urin – og Kønsvejshaven. Det er lige her, Ole Due kan udnytte sin store know-how. I løbet af 2012 håber vi U- og K-haven er rimelig klar, og der måske er taget lidt hul på Have nr.. 3 – Fordøjelse- og Stofskiftehaven.
I efteråret mødte en hel del frivillige op, plantede lindetræer og bøgehæk, og skabte et indgangsparti, der nu kan danne rammen om en flot entre til Medicinhaverne. Begyndelses til arboretet er skabt, bl.a. med plantning af en lille birkelund. Lagerhaven huser stadig et stort antal planter, der arbejdes på at flytte lagerhaven længere op på stykket.
24. maj 2011 holdt vi besøg i Medicinhaverne samt møde i Svinestalden. Her står vi over for en kanon udfordring vore to store støtter i Havegruppen Kirsten Jørgensen og Hans Elbers ønskede at slutte med arbejdet i haven. Tak til dem for et kæmpe stykke arbejde! Der frygtede jeg, at vi måtte stille projektet i bero. Men nej, heldigvis kom der nye kræfter til, Ole Due, Jesper Brandt, Ole Jacobsen, Peter Lollesgaard, Eyvind Jørgensen og Aage Hansen, Birthe Pranger-Rasmussen m.fl. samt Gunvor som fortsatte, reddede os, Kirsten giver også en hånd med.
Dygtig og hjælpsom rådgivning fra havekonsulent Jann Poulsen spiller også en afgørende rolle for, vi er så langt fremme. Hele sommeren og efteråret fremstod Medicinhaverne flot og næsten ”pinligt” rene! For Ole Dues vedkommende ligger der også et kæmpe planlægningsarbejde bag. Vi skylder dem stor tak! Selv om Havegruppen gør en fortræffelig indsats, så vil vi gerne havde flere frivillige. Hvad enten man vil være lidt eller meget med, er man meget velkommen. Der er stadig opgaver, som bør løses.
MEDLEMMER
PRFO har ca. 100 medlemmer. 150 kr. pr. husstand pr. år i kontingent, skulle ikke skræmme nogen fra at være med! –  500 medlemmer må være et realistisk mål! Lad os sammen tage initiativer hertil. Hvad om I her hver fandt 3-5 stykker!
AKTIVITETER
Aktiviteter har der også været en del af i årets løb. Der er afholdt flere besigtigelser med mindre grupper. Så har vi haft et par fælles PRFO-arrangementer – dem bør der nok være flere af fremover. Der er opsat info.-skilte både små og store, lavet A4-folder, som besøgende kan tage ved indgangen. I Pinsen blev opsat et penge-rør. Og vi opfordrede besøgende til at lægge 20 kr. Der er indkommet ca. 12.000 kr. – altså 600 besøgende, siden midten af juni. Gustav siger, at ca. hver tredje betaler, så små 2000 på det halve år. Estimatet er vel så små 4.000.  Og der kommer mange flere i takt med Medicinhaverne udbygges. På Ø-Havsmarkedet i Rudkøbing har Mette og Gustav Kaadtmann, Gunvor Rosell m.fl. gjort PR for Medicinhaverne. Hjemmesiden fungerer, men kan jo altid udbygges, og man er meget velkommen til at giv én hånd med både med input og redigering. Mads Jørgensen holder medlemmerne mail-informeret om begivenheder ved og i Haverne.
ØKONOMI
Mads Jørgensen vil om lidt redegøre for økonomien.  Men lad mig kort nævne at ved indgangen til 2011 havde PRFO en gæld på 600.000 kr. Tilsagn fra flere fonde gjorde, at Svendborg Sparekasse troede på, at vores store kassekredit kunne indfries. Hen på sommeren var det store underskud forvandlet til et lille overskud.  LAG-midler, Regionens Vækstforum, Nationalpark-penge og Fynske Frugthaver hjalp godt til. I bestyrelsen havde en dejlig sommeraften på Hvedholm Slot, hvor RK-Lokal Forsikring overrakte os 50.000 kr. Tak til jer som har støttet os!
Selv om der er bevilget 250.000 kr. i nye LAG-midler (skal matches med ca. 60 %), og der resterer ca. 90.000 kr. fra Nationalpark- pengene, så har vi stadig hårdt brug for midler, hvis vi skal komme rigtig langt med Have no. 2 og den næste have. Så kender I nogle, der kan tænkes at ville skyde penge i Medicinhaverne, så sig endelig til! Niels Vibe har været så venlig at melde sig som fundraiser for foreningen, så han kan være behjælpelig. Direktør Anne-Lene Haveløkke beretter efter Generalforsamlingen om, hvad Langeland Kommune gør for foreninger som PRFO.
CEBI
Dette er jo ikke en CEBI-generalforsamling. Ganske kort. Energigræsprojektet kører og takket være 455.000 kr. fra PlanDanmark og hjælp fra Svendborg Sparekasse samt lokale anpartshavere, er de første parceller ved at blive anlagt. Og så er I meget velkommen til at støtte – se papir på bordene.
VEDTÆGTER
I 2011 fik vi ændret vedtægterne, så de nu er mere operationelle, og fejlfortolkninger er rettet. Så det kan forhåbentlig lette, når vi skal bruge dem om lidt. Nok en ide vi fik tilføjet – Medicinhaverne i Tranekær.
Efter Generalforsamlingen vil Anne Mette Wandsøe. og Christian Ahlefeldt fortælle om et nyt spændende tiltag – TETSTKØKKEN – i det gamle Godskontor.  Kan vi få sådan noget til at fungere, samt måske dyrkning af specialplanter til salg, så får Medicinhaverne flere ben at stå på. Så meld jeg endelig til disse aktiviteter.
Ude i Hou står et godt drivhus, som vi låner af Charlottenlund Gods. Vi har ofret et betydeligt beløb på at gøre drivhuset funktionelt, bl.a. borde med varmemåtter.  Hvis der er nogen, som vil give en hånd med til fremdrivning af specialplanter vil det være meget velkommen. Hans Elbers er en dygtig vejleder, tror jeg.
Ørstedskolen har spurgt om vi vil være behjælpelig med at sætte nogle planter ind i det ca. 40 m2 lille drivhus, de har inde på Skolen. Også her håber vi på lidt assistance.
Tak til havegruppen, bestyrelsen, Langeland Kommune, Jann Poulsen og ikke mindst Christian Ahlefeldt for at lægge jord og faciliteter til Medicinhave-projektet. Jeg vil slutte med at fremhæve, hvor vigtig det er med initiativer her på vores ø. Der er megen beklagelse over, at vi bor i en yderkommune med store problemer. Men skal man skabe optimisme og få andre, også udenfor Langeland, til at tro på fremtiden, så er det supervigtigt med projekter som Medicinhaverne i Tranekær.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________