FORMAND BJARNE MØLLER PETERSENS ÅRSBERETNING
PÅ GENERALFORSAMLINGEN 14. MARTS 2013

Velkommen til den 5. generalforsamling i PRFOs historie. Planteressource Forening Langeland er navnet på foreningen, men i daglig tale bruger vi Medicinhaverne i Tranekær, både PRFO og Medicinhaverne kan Googles på nettet. Foreningen blev stiftet i foråret 2008 på baggrund af Bjarne Mahler Schous dygtige oplæg. Jeg syntes, vi sammen er på vej med en flot turistattraktion på Langeland. Og denne fine have ligger jo det helt rette sted – i det skønne Tranekær og nyder godt af Langelands milde klima –  Zone 8 b.
Hvad har vi opnået til nu? Den første Have – Åndedrætshaven –  er nu fuldt etableret, her har Gunvor bl.a. en lille specialafdeling med duftplanter. Der er små skilte ved hver plante, som informerer om planternes navne m.m. Dette vil blive udbygget med elektroniske løsninger –  QR- koder. Vi er i gang med slutningen af Have 2:  Urin – og Kønsvejshaven. Det er lige her, Ole Due kan udnytte sin store know-how. I løbet af 2013 går vi i gang med Have 3, Fordøjelse og Stofskiftehaven. Stykket er afsat, og der startes op med anlæg af stier og veje. Ole Due vil sige lidt om dette, når den egentlige generalforsamling er overstået. Ved Indgangen er der udskiftet de lindetræer, som ikke ville gro og skabt et indgangsparti, der nu kan danne rammen om en flot entre til Medicinhaverne.
Lollesgaard og Scharling har skabt og opsat en flot hvid låge ved indgangen. Der er gang i arboretet, og vi har en lille birkelund. Så er depothaven flyttet fra indgangen længere op på arealet.
Vi har jo besluttet, at det er 6 Haver, og ikke 9, vi stiler efter, bl.a. fandt vi ud af, at en hel del planter går igen i de forskellige funktioner i mennesket.
Havegruppen: Al dette er kun muligt, fordi der findes en Havegruppe. Hver tirsdag formiddag mødes disse fantastiske mennesker – Ole Due Pedersen, Ole F. Jacobsen, Birthe Pranger Rasmussen, Peder Lollesgaard, Ejvind Jørgensen, Aage Hansen, Jesper Brandt, Gunvor Rosell, Helle Ravn, Hans Elbers, Jørgen. De går til opgaven med stor entusiasme og energi, og resultaterne kan nydes af alle os andre og de mange, der besøger Medicinhaverne. Flere andre bidrager også ind imellem med god og nyttig hjælp. Hertil kommer et stort planlægningsarbejde, som især Ole Due tager sig af sammen med Helle Ravn. En meget vigtig person for Medicinhaverne er også Jann Poulsen, som designer de enkelte haver. I får glæden af at høre Jann Poulsen om lidt. TAK til alle jer for en super indsats.
Ude i Hou står et godt drivhus som vi låner af Charlottenlund Gods. Vi har ofret et betydeligt beløb på at gøre drivhuset funktionelt, bl.a. borde med varmemåtter. Hans Elbers tager sig af drivhuset, opformering m.m. Hvis der er nogen, som kan se muligheder for yderligere brug, så tal med Hans.
BESØGENDE
Vi estimerer, at ca. 3000 besøger Medicinhaverne fra forår til efterår i 2012. Godt 1/3 lægger et bidrag på 20 kr. Det har givet ca. 23.000 kr. i 2012. Indtægterne steg, da vi fik opsat et lille skilt på indgangsdøren. Og ikke kun ved betalingsrøret. Der er lejlighedsvis grupper og foreninger, der henvender sig om at få rundvisninger, og det gør vi naturligvis gerne.
Desuden afholder vi nogle få arrangementer for medlemmer i løbet af året.  Det vil vi gerne forøge i det nye år.  Bemærk at søndag 2. juni kommer Joan Ørting og indvier Urin- og Kønsvejshaven. Her vil i også forsøge med en plantesalgsdag/plantebyttedag. Søndagen efter, 9. juni, arrangere Kirsten Jørgensen den store tur til København med besøg i Botanisk Have og Naturmedicinsk Museum. Læs mere på Hjemmesiden.
ØKONOMI
Ja selv om Havegruppen udfører en jette-indsats, er det jo nødvendigt med penge.  Det kommer der mere om, når Mads fremlægger regnskab og budget om lidt. Som jeg omtalte sidste år fik vi 250.000 kr.  af LAG-Midlerne. Penge som vi skal matche med ca. 60 % fra andre midler.  Vi mangler nu på sjette måned en ratebetaling på 153.990 kr. fra Projetkstøttekontoret. Ærgerligt når vi trækker på en kassekredit på ca. 35.000 kr.
Men så er vi så heldige, at Helle Ravn er kommet som sendt fra himlen. Helle er superdygtig til at sætte flotte fondsansøgninger op, og nogle gange imødekommer fondene heldigvis vore ansøgninger.
I 2012 har vi fået støtte fra: –  Fionia Fonden, Sydfynske Fonden, Langlands-revyen, LEF-Fonden. Svendborg Sparekasse og Spodsbjerg Fægebros Fond. Senest har Fru Grøn doneret os 1000 kr. Og vi har trukket de sidste penge hjem fra Nationalpark-analysen. Summa summarum så ser det ikke så tosset ud med økonomien, og vi har mulighed for at komme godt i gang med Have 3.
På sigt bør vi måske også forsøge med en rigtig stor millionansøgning, der kan klare resten af de 6 haver samt indretning af faciliteter i Ladegårdens lade, som Chr. Ahlefeldt har tilbudt.  Noget der, måske med en deltidsansat, kunne gøre Medicinhaverne i Tranekær til et stort turistmål.
Tak til alle jer som har støttet os. Og stor cadeau til Helle Ravn, som fortsætter fondsjagten.
TESTKØKKEN
I juni måned sidste år indviede vi det fine Testkøkken i det Gamle Godskontor, 250.000 kr. som Langeland Kommune fik fra Landdistriksmidlerne. Chr. Ahlefeldt havde venligst stillet faciliteterne til rådighed. Forventningerne var store, vi tænkte mest på, hvordan kan man komme til med at teste retter og udvikle langelandske egnsretter? Men her tog vi fejl. Køkkenet har næsten ikke været benyttet. Det ser dog ud til, at der nu er ved at komme lidt gang i anvendelsen. Men prøv de lækre maskiner, der findes.
MEDLEMMER 
Det er vigtigt for enhver forening med medlemmer og opbakning fra medlemmerne. Sidste år sagde jeg, PRFO havde ca. 100 medlemmer. Desværre må vi sige at kun 66 har betalt kontingent i 2012. Senere fastslået til 88.  Det er lidt skuffende for vores forening.  Det er vel næppe kontingentet på 150 kr. pr. husstand, der afskrækker.  Men vi var måske ikke helt hurtig nok ude med opkrævning sidste år. Vedtager generalforsamlingen om lidt uændret medlemskontingent på 150 kr. pr. år, så kan I forvente at få en opkrævning inden så længe for 2013.
Det ville være dejligt, hvis I kunne formå andre til at støtte op om Medicinhaverne i Tranekær.  Prøv om I kan finde interesserede.
TAK
Ja Havegruppen er jo nævnt, men den kan ikke få tak nok. Tak til Bestyrelsen for godt samarbejde, alle får jo lov til at yde her. Anne Mette Wandsøe med at skrive, Mads Rosell med hjemmesiden og regnskab, Gustav Kaadtmann med græsslåning. Jørgen med fræsning.  Kirsten Jørgensen med arrangementer. Britta C. har været os en dygtig regnskabsfører. Stor tak til Christian Ahlefeldt som lægger jord og bygninger til, og det er jo ikke fordi, vi ligefrem overbetaler dig.
I sommer havde vi besøg af Landdistriktsministeren her på Langeland, Anette Wilhelmsen var også med, før hun blev minister m.m.  De var bl.a. i Tranekær og hørte om planteprojektet. Jeg tror, det er vitalt for en ø som vores med betydelige økonomiske udfordringer, at vi kan udvise positive initiativer og projekter. Man støtter hellere en kommune, der viser vilje og gå på mod, end nogen som bare beder om penge. Og så har vi det rigtig godt selv med det. Medicinhaverne i Tranekær er et fint eksempel på dette. Vi er både stolte og glade for at være med i dette projekt.
Formand Bjarne Møller Petersen
Marts 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________