FORMAND BJARNE MØLLER PETERSENS ÅRSBERETNING
VED GENERALFORSAMLINGEN 18. MARTS 2015

Velkommen til Generalforsamling i Planteressource Forening Langeland som det officielle navn er for vor forening. I daglig tale Medicinhaverne i Tranekær.  Stiftet tilbage i april 2008.  Så nu syv år gammel.
Jeg ved, hvor der findes en Have så skøn, sådan lyder indledningen til en dejlig dansk sommersang. Og så forsætter jeg. Og Haven den ligger i Tranekær by –  det udtryk har jeg brugt de seneste gange, hvor vi har fået overrakt fondspenge.  Det er så smukt at stå  oppe ved Have 3 – Fordøjelse og Stofskifte  – se ned over Have 1 og 2  og videre over til Tranekær Slot.  Jeg syntes, vi har skabt Danmarks mest seværdige Medicinhaver i løbet af de sidste syv år, og vi er stadig på vej med nye haver.
Viden, Læring og Oplevelser det står der på forsiden af vor lille brochure, og det dækker faktisk rigtig godt.  Man får en oplevelse, når man ser ud over haverne, man bliver klogere og mere vidende, når man læser de skilte der er sat op. Det er jo interessant at en hel del af den moderne medicin er fremstillet på grundlag af træer, buske og urter.  At man så får en lille fortælling om ”Spanske Bloddråber” er med til også at skabe en historisk dimension.
AKTIVITETER
Der er sket meget også i 2014. Vi er nu tæt på at være færdig med have 3 – Fordøjelse og Stofskifte-haven – Indvies officielt søndag 31. maj i år.  Have 4 – Haven for nervesystem og bevægeapparat begyndte vi på sidste efterår.  Og der arbejdes med planer for de to sidste haver. Desuden er der kommet godt gang i Arboretet, som er med til at binde haverne fint og smagfuldt sammen. Det har været nødvendigt at udvide området, så dyrehegnet er flyttet 40 meter mod øst. Ca. samtidig fik vi en fast aftale med Tranekær Gods om jordleje til Medicinhaverne de kommende år på plads.
En flot hvid pavillon er rejst i sommers, så kan ikke alene havegruppen, men også besøgende gå i tørvejr, hvis der skulle falde en byge. Samtidig er der sket en forbedring af informationsniveauet med flere nye skilte også i de to  første haver.
Information kan man også få på vor hjemmeside www.medicinhaverne.dk. Her er det nu også muligt at klikke sig ind på en Facebook-side, som Lene Anker jævnlig fornyer med tekst og billeder over aktuelle hændelser i Medicinhaverne.
Der har i årets løb været afholdt podekursus, hvor Jann Poulsen, Peder Lollesgaard og Åge Hansen har lært dygtigt fra sig. På Plantedagen kom Anemette Olesen og fortalte om krydderurter. Vor apoteker Hanne Mouritsen kom i efteråret og holdt et spændende indlæg over temaet ”Fra folkemedicin til nutiden lægemidler”. Vi var en hel del, som fik øjnene op for, at der ikke er så langt endda mellem gammel og moderne medicin!
En del af os var på udflugt til ”De japanske haver” i Broby.  Vi blev imponeret, især af de flotte vandløb, sådan nogen vil vi også gerne havde, så vi sparer sammen!
Samarbejde med det nye bryggeri i Ristinge er det også blevet til.  I Have 4 skal  vi  bygge en Humlekule, og bryggeriet skal bruge humle til ølfremstilling, så  her kan vi hjælpe  hinanden med gamle langelandske humle sorter.
HAVEGRUPPEN
Den flittige havegruppe består nu af 17-18 personer, som mødes hver tirsdag i 7-8 måneder af året, planlægger, planter og renholder.  Nogle som – Ole Due og Jann Poulsen m.fl.  har også et betydeligt hjemmearbejde, for at arbejdet kan skride frem. Andre møder op ekstra dage og tager en tørn, når det er påkrævet.  Uden havegruppens energi og arbejde kunne Medicinhaverne ikke eksistere. Dejligt er det også, at er der er et vigtigt socialt element i det.  Under hakningen og især madpakke-indtagelsen, bliver der vendt mange ting, som giver en god følelse af  fællesskab.
ØKONOMI
Økonomi  er en afgørende forudsætning, og her blev 2014 et rigtig godt år.  310.000 kr. i fondsmidler blev det til i 2014, mod kun 15.000 kr. i 2013. I år har vi allerede fået 75.000 kr. i fondsmidler, og der ligger flere ansøgninger ude. En helt afgørende forudsætning for, at dette er lykkedes er Helle Ravn, du fortjener stor respekt for den kanonindsats, du her har ydet. Indtægter fra besøgende (20 kr. pr. voksen) lå på niveau med 2013. ca. 48.000 kr. Den varme sommer gav mindre, men det blev rettet op i efterårets løb. Desværre er der en hel del af de 3000-4000, der besøger Medicinhaverne, som ikke betaler! Vi kan måle, når vi arbejder i haverne. Vi arbejder på dette, nu kan man f.eks. også betale via MobilePay! Lad mig lige pointere, når man er medlem kan man gå gratis ind!
Kontingent fra knap 120 husstandsmedlemmer bidrager med ca. 18.000 kr. For et år siden stod jeg her og sagde, vi skyldte 120.000 kr. væk. Pr. 31/12/2014 var overskuddet knap 54.000 kr., så det går fremad. Vi kan finansiere det meste af have 4 med de midler, vi har til rådighed. Så sparer vi som nævnt sammen til et vandløb gennem have 2 og 4 – Tilbud på 243.000 kr., så det er en dyr sag. Har nogen ideer til, hvordan vi klarer det, så kom endelig frem!
UDSKIFTNINGER I BESTYRELSEN
For tre af os er dette en skelsættende generalforsamling, hvor vi stopper i bestyrelsen. Anne Mette Wandsøe, Gustav Kaadtmann og jeg har foruden Christian Ahlefeldt været med siden stiftelsen 8. april i 2008. En lang og spændende periode, fra den spæde start med en lille lagerhave, lige inden for indgangen, Hans Elbers var en stor hjælp her. Hjulpet afgørende på vej af Idemager Bjarne Mahler Schou og Christian Ahlefeldt, over den første have som blev indviet i 2011, have 2 i 2013 og nu tæt på have 3. Der hare været tider, hvor vi tænkte, mon det nu går, men mest af alt har det været glæden ved at samarbejde med kreative mennesker og se tingene lykkes! Jeg og sikkert de to andre ”gamle” vil sammen med Anne Jensen, som også slutter nu, stadig følge med og hjælpe til hvor vi kan. Vi og Langeland kan være glade for og stolte over dette flotte projekt.
Tak til alle og god vind fremover.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________