Drænrør-graves-ned-19.07.2016

FORMAND HELLE RAVNS ÅRSBERETNING FOR 2016 PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2. FEBRUAR 2017

Set med de besøgendes øjne er der rent anlægsmæssigt ikke sket så meget i Medicinhaverne i Tranekær i 2016, men set indefra og set med de organisatoriske øjne, har 2016 været et begivenhedsrigt år.
Den sidste ordinære generalforsamling blev holdt den 16. marts 2016, og her blev det vedtaget at ændre navnet fra ”Plante Ressource Foreningen” (PRFO) til ”Medicinhaverne i Tranekær”, idet foreningen med årene har udviklet sig til udelukkende at drive forevisningshaven. Ifølge statutterne skulle ændringen endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, og det skete d. 12. april 2016.
ANLÆGSARBEJDER OG NYHEDER I MEDICINHAVERNE
I januar opstod der endnu en gang problemer med vand på stierne, men denne gang var det på selve alleen ind til haverne. Der har tidligere været problemer med regnvand på dette sted, men denne gang løb vandet ligefrem ind fra mosen. Heldigvis blev problemet løst, for der blev åbnet for et udløb fra mosen ind i voldgraven, og derefter løb vandet den rigtige vej.
Endelig, endelig, endelig fik vi skik på arealet til venstre for indgangen, og for en gang skyld var det ikke Havegruppens medlemmer, men en entreprenør som udførte opgaven. Hvor der tidligere var rod af marksten, opbrudt cement, surt regnvand og ukrudt, kom der en lille grusbelagt parkeringsplads. Heldigvis blev det også det tilbagevendende problem med oversvømmelse af regnvand og vand fra mosen løst, så nu er der et område, som endda tåler, at busser parkerer der.
Ved Medicinhavernes start blev der ved indgangen opsat nogle store pæne informationsskilte, men som stedet udviklede sig, blev de forældede. I 2016 fik vi lavet to nye skilte, som gerne skal holde en årrække. Vi håber på, at der på et tidspunkt vil være økonomi til at få dem oversat til tysk og engelsk, så også udenlandske gæster kan få de relevante informationer. Samtidig blev der lavet mere end 100 planteskilte, så langt de fleste planter efterhånden er beskrevet.
”Haven for nervesystem og bevægeapparat” (Have 5 i daglig tale) er kommet videre i årets løb. I foråret fik vi fem store cypresstammer, som blev afbarket, og i juni måned kom Langelands Elforsyning med deres grej og fik placeret de fire stammer, som skal danne fundamentet for en humlekule. Lige nu ser det meget stort ud, men det bliver flot, når humlen vokser fem-seks-syv meter op ad stammerne.
I oktober måned indkøbte vi et vognlæs af det såkaldte slotsgrus, og en stor del blev kørt op i Have 5, hvor det blev lagt på en del af gangene og på en lille plads, hvor der senere kan placeres havemøbler. Nu glæder vi os til, at vandløbet bliver lavet, så haven endelig kan blive færdig.
I juli var der endnu en gang regnskader på stierne, men denne gang kunne Havegruppen selv udbedre dem, og i juli måned – hvor jorden var allerhårdest af tørke – lagde nogle af mændene drænriste ned på nogle af de mest udsatte steder. Siden da har der (endnu) ikke været skader.
ARRANGEMENTER
Et er selve de fysiske anlæg i Haverne – et andet er de aktiviteter, som afholdes for samtlige medlemmer, men hvor også andre kan være med for en forhøjet pris. Alle disse arrangementer kan kun lade sig gøre i kraft af Havegruppens engagement både som undervisere, kagebagere og praktiske hænder.
Året blev indledt med et foredrag i begyndelsen af februar. Og hvilket foredrag! Den unge Jens Soelberg fortalte på yderst vindende og saglige vis om sin ekspedition til Afghanistan med indsamlingsarbejde af viden om medicinske planter. Men hvad gjorde størst indtryk var, at han udgav en bog med oplysningerne – vel at mærke på fire forskellige sprog, hvor de tre var afghanske. Han ønskede, at den viden befolkningen i de fjerne egne havde, skulle fastholdes i fremtiden.
Allerede måneden efter var der igen et arrangement for medlemmer. Endnu en gang stillede Peder Lollesgaard og Aage Hansen op til podekursus, og da det var særdeles velomtalt i Fyns Amts Avis og Øboen, blev det så stort et tilløbsstykke, så en del simpelthen måtte afvises.
Vi har erfaret, at kurser som podning og beskæring andre steder mindst koster 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer, og bestyrelsen går ind for at vi fra 2018 følger de priser.
Det er ved at være en tradition, at der den sidste søndag i maj er plantemarked, og hvert år er det Kirsten Jørgensen fra bestyrelsen, som står for det. Igen i år var der knapt 20 forskellige sælgere af planter, og som noget specielt var det lykkedes at få planteeksperten Rikke Goerlich fra Århus til at komme og fortælle om brugen af mange af vores planter. Hun indviede samtidig vores nye trådløse forstærkeranlæg, som vi takket være en donation fra VELUX Fonden netop havde anskaffet.
I juli måned stillede Anne Grete Rasmussen alias Fru Grøn for tredje gang op som rundviser på alle mandage i juli. Efter knapt to timer i haverne, har deltagerne mulighed for at spise aftensmad, hvor en del af de omtalte planter indgår i menuen. Det foregik både på Generalen og på Sukkerfabrikken. Anne Grete lavede yderligere et par rundvisninger for henholdsvis deltagere i bridgefestivallen og en gruppe dameroere fra Svendborg. Anne Grete laver sine rundvisninger ud fra et ernæringsmæssigt aspekt, og det er dejligt, at der er dette tilbud, når der er flest turister på Langeland.
I august lavede Gitte rundvisninger for foreningens medlemmer, og det vil blive gentaget i 2017, og denne gang både før og efter sommerferien.
først i oktober var der igen et arrangement, hvor jeg selv med ord og billeder fortalte om en række af Europas store stilparker. Da det blev holdt i efterårsferien, kom der knapt så mange, som vi ellers er vant til.
Årets sidste arrangement var et foredrag med biolog og naturvejleder Jens Reddersen, som fortalte om reliktplanter på Mols. Efter en introduktion til selve begrebet reliktplanter, viste han billeder af reliktplanter på Kalø Slotsruin og i de nærmeste omgivelser.
MULDVARPE, GRÆSSLÅNING OG UKRUDT
Begrebet sisyfosarbejde kommer fra den græske sagnkonge Sisyfos, der som straf for gudsbespottelse til evig tid måtte rulle en klippeblok op ad et bjerg, hvorfra den uophørligt trillede ned. Se nu har vi jo ikke nogen bjerge i Danmark, så havde Sisyfos været dansker, var begrebet måske ligefrem opstået ud fra arbejdet i Medicinhaverne.
Hver eneste tirsdag fra marts til og med november mødes Havegruppens medlemmer for at arbejde i Havene. Og hver eneste tirsdag begyndes der forfra med at bekæmpe muldvarpe og mosegrise, med at slå græs med traktor og med buskrydder, med at hakke og luge ukrudt men også med stolt at fremvise jagtudbyttet på de små jordfræsere, med at snakke og grine sammen, med at glæde sig over planter, som blomstrer eller har smukt løv osv. osv. Så når nogen siger, at sisyfosarbejde er håbløst arbejde, så giver vi dem IKKE ret. Arbejdet i Medicinhaverne bærer lønnen i sig selv!
En helt anden side er den lille kappestrid, der har været med at få så høje solsikker og så store og forskellige græskar som muligt på det areal, som ligger allerfjernest, og som publikum knapt nok er opmærksomme på – men det er en helt anden snak.
BESØGSTAL OG GRUPPEBESØG
Det har – næsten – været svært at få armene ned over årets gang i 2016. Besøgstallet steg, der kom mange flere grupper, som ønskede rundvisning i haverne, indtægterne steg, likes på Facebook steg, og medlemstallet steg. Lad mig uddybe det med nogle tal og nogle årsagsforklaringer.
I 2015 var der i alt 4.993 besøgende, og det tal steg med hele 23% i 2016 til 6.162. Noget af forklaringen skal findes i antallet af forudanmeldte grupper, som ønskede rundvisning. I 2015 var der ni af slagsen mod 25 i 2016. Den store stigning skyldes ikke mindst den nye hjemmeside, hvor der står, at man kan bestille en rundvisning hos Annie Andersen, og hvad den koster. Når det så tillige er sådan, at en del af grupperne kommer til Langeland på grund af Medicinhaverne, ja så kan vi kun være stolte. At entréindtægterne også steg, ja det ligger jo i sagens natur. Og at likes på Facebook steg skyldes ikke mindst Lene Ankers flotte arbejde med at opdatere hver eneste uge. Og at medlemstallet er steget hænger i høj grad sammen med, at flere, der har besøgt Haverne, efterfølgende har meldt sig ind.
MARKEDSFØRING
Markedsføringen har stort set fulgt de samme linjer som de tidligere år. De forskellige arrangementer, som medlemmerne har bakket op om på smukkeste vis, har  givet rigtig god mulighed for omtale i pressen både før og efter et arrangement. På den måde har der kun været brugt annoncepenge på annoncen før generalforsamlingen og i Langelandsguiden.
Til gengæld har vi fået lavet et nyt lay-out på vores folder, som blev brugt i omkring 8.000 eksemplarer. Og takket være familiemedlemmer og bekendte til enkelte af Havegruppens medlemmer, blev den også oversat til både tysk og engelsk. Det er rigtig, rigtig flot. Tak for det.
FONDSMIDLER
Det føles somme tider som et spil i lotteriet, om vores arbejde med at lave fondsansøgninger giver resultat eller ej. I 2015 var resultatet ikke så godt, men også det gik godt i 2016. I alt blev der afsendt 14 ansøgninger, og i 8 tilfælde var resultatet positivt. Når dertil lægges, at der var tre sponsorer, som end ikke var søgt – Tove Dølby, Spirit Langeland og Alice Møller, Svendborg – så er der kun at takke rigtig mange gange. Uden disse midler ville Medicinhavernes økonomi slet, slet ikke se ud, som den gør. Rigtig mange gange tak.
HAVEGRUPPEN
En mindst lige så stor tak skal lyde til ALLE i Havegruppen. Tak for entusiasme, tak for hver en times arbejde, der er blevet lagt i Medicinhaverne. Tak for inspiration, viden og godt humør. Uden Havegruppen ville Medicinhaverne simpelthen ikke eksistere!
TIL SLUT DEN LILLE SMUTTER
Der findes rigtig, rigtig mange planter, som er giftige. Vi har dem i vores hjemlige haver, de findes i vindueskarmen, i skovene, i grøftekanterne, og de findes i Medicinhaverne, og endnu er der ikke nogen, der ligefrem er døde af et besøg i Medicinhaverne.
Det er hidtil gået godt. Når det er sagt må det tilføjes, at ikke mindre end to personer i 2016 blev fristet af de smukke, blanke Galnebær, Atropa Belladonna, som er dødeligt giftige. Heldigvis spiste begge kun et par bær, og heldigvis kom de begge på skadestuen, hvor de fik aktivt kul som modgift. Planterne er nu mærket med dødningehoveder, og der er sat advarsel op på lågen.
Formand Helle Ravn 1.1.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________