FORMAND BJARNE MØLLER PETERSEN ÅRSBERETNING
PÅ GENERALFORSAMLINGEN 24. MARTS 2010

Velkommen til generalforsamling i Planteressource Forening Langeland – PRFO i daglig tale.
Én af de progressive foreninger, der kan være med til at sætte Langeland på landkortet.
I en tid hvor udviklingen i udkantsområderne går os imod, er det godt, at der findes initiativer som PRFO.
Vi har en vision om at gøre PRFO og de ”9 medicinske haver” til et af de mest fremmeste videns- og formidlingscentre i Europa inden for medicinplanter og lign. Bjarne Mahler Schou vil senere i aften løfte sløret for visionerne. Det bliver selvsagt en kæmpe udfordring, der vil tage flere år. Men hvor ville det være dejligt, hvis vi kan gøre det til et fyrtårn i udviklingen på Langeland.
En vigtig drivkraft er gode positive oplevelser. Som når vi i løbet af det seneste år er nået op på knap 200 planter i bedene på Smørtoften i Tranekær. Glæden ved at se det store arbejde lykkes, som især Hans Elbers og Gunvor Rasmussen udfører i haven, og at se hvordan planterne trives. Åbent hus-arrangement 18.juni, hvor der kom 50-60, som så og hørte om medicinhaven.
TV-optagelsen i juni, vist på DR 1 19. sept. under lottotrækningen. Som også kan ses på vor hjemmeside www.prfo.dk. Bjarne Mahler Schou, Hans Elbers og jeg er rigtig gode! Eller en råkold novemberdag, hvor 10 friske folk møder op og planter et tre rækkers læhegn langs Grevindestien, i ny rekordtid, og at se Maria arbejde så hårdt, at hullerne til de små træer næsten blev for store.
Opleve Bjarne Mahler Schous ihærdige og dygtige styring af vort projekt. Det er sådanne forhold, der gør, at man tør tro på en stor fremtid på PRFO.
PRFO har ca. 75 medlemmer – og flere kommer hele tiden til.
Det er supervigtigt for PRFO, at flest mulige af medlemmerne er aktive i og omkring plantemedicinhaven. Jeg håber meget, I vil støtte op om PRFO i fremtiden.
Vi afholder gerne medlemsmøder som det 18. juni i 2009, og 11. januar i år hvor emner i relation til plantemedicinhaven tages op. Kom meget gerne med forslag herom.
Vi har aktuelle planer om, helt konkret, at starte den første delmedicinhave – over åndedrætssystemet – op her til foråret. Hans Elbers kommer om lidt og fortæller mere.
Ude i Hou ligger et drivhus, som PRFO har råderet over, her vil snarest ske forbedringer, så vi kan udnytte drivhuset til udvikling af nye planter.
Vi er i kontakt med forskellige rådgivere, som kan hjælpe os med at udvikle medicinhaven, bl.a. havetegner Jann Poulsen, som flere af jer kender.
CEBI ApS
I har nok alle hørt om CEBI ApS. Nu er dette ikke en CEBI-generalforsamling, men da PRFO har investeret 125.000 kr. i et foreløbeligt CEBI ApS, penge som skal tilbage til PRFO snarest, så er det rimeligt kort at nævne CEBI.
CEBI blev dannet, fordi de virksomheder og institutioner, I kom i kontakt med, krævede, at det var et selskab og ikke en forening, man lavede kontrakter med.
CEBI skal lave dyrkningsforsøg og formidle informationer omkring specialplanter, der kan forarbejdes til nyttige stoffer for industrien – f.eks. til energi, planteekstrakter mod sygdomsfremkaldende organismer, naturgummi og sødemidler m.m.
Til nu er der tegnet godt 140.000 kr. private anparter, samt 250.000 kr. fra Svendborg Sparekasse. Der er spændende tiltag i gang med andre investorer.
Én sag vil jeg dog kort nævne. Switchgrass-projektet. Vi har fået ½ mill kr. fra Fødevareministeriet til dyrkningsforsøg af hirsegræsser, som starter nu til foråret. Vi har tæt kontakt til Centrovice, DLF Frø, AgroTech og en professor i Holland. Det kan udvikle sig til at løse en del af landbrugets økonomiske problemer gennem levering af energiafgrøder og som en kæmpe sidegevinst løse kvælstofudledningsproblemerne. Så godt det næsten er et Columbusæg!
Nok om CEBI, man kan spørge, hvis andet skal tages op.
ØKONOMI
Som altid! Uden penge går det ikke. Mads Jørgensen fremlægger regnskab om lidt, men jeg vil omtale nogle af de vigtigste transaktioner.
Som omtalt på sidste års generalforsamling, fik vi 250.000 kr. fra LAG-midlerne, hvoraf vi har fået udbetalt de 117.000 kr.
Fra Friluftsrådet (dem fra lottomidlerne, TV-indslaget) 105.000 kr. og 44.500 kr. Endnu ikke udbetalt
Men for de nævnte midler gælder, at man skal møde med egenfinansiering på min. 50 %. Og det er en udfordring.
Region Syddanmark/Væksforum har ydet 300.000 kr. heraf udbetalt 240.000 kr. Også her skal vi møde med 50.000 kr. selv, samt yderligere 50.000 kr. ekstern kapital!
Man bliver glad, når der endelig dukker 30.000 kr. op fra Otto Bruuns Fond, endda på en crosset check! Så glemmer man de 25-30 afslag, som vi har fået fra andre fondsansøgninger.
Jo finanskrisen mærker vi også i PRFO.
Vi har en ansøgning på 350.000 kr. liggende ved Nationalparken. Afgørelse midt i april.
Disse penge er vitale for, hvor langt vi kan komme med den første delmedicinhave.
Hvis nogen af jer har ideer til fonde, vi kan søge, så hold det endelig ikke for jer selv!
Kontingent kan diskuteres, det er lavt – 150 kr./hustand/år, men selv om vi fordoblede det, så bidrog det jo ikke væsentligt til PRFOs økonomi, og samtidig ville nogen måske falde fra?
VEDTÆGTER
Rent praktisk så skal vi havde fat på vores vedtægter, der er enkelte forhold, som bør rettes, bl.a. skal det præciseres, at bestyrelsen består af 7 medlemmer inkl. formanden, som vælges direkte på generalforsamlingen. Minimum 2 suppleanter bør der også være.
Medlemsblad er omtalt, og det har vi ikke.
Det må vi havde ændret på en ekstraordinær generalforsamling. Det kan gøres i forbindelse med medlemsmøder.
TAK
Tak til de frivillige der har hjulpet i årets løb, uden jer kunne det ikke fungere.
I bestyrelsen har hver af os vore delopgaver, som vi varetager, heldigvis er vi ret forskellige og dermed supplerer vi hinanden på god vis. Alle fortjener at blive nævnt, men Anne Mette Wandsøe har hele tiden været professionel omkring søgning af midler.
Kirsten Jørgensen for godt og gedigent arbejde, og især Hans Elbers, som har udført en uundværlig indsats i og omkring plantesamlingen, du brænder for det og har din hollandske know-how med.
Og så er der Bjarne Mahler Schou – uden en ildsjæl som dig, så var PRFO aldrig kommet op at stå og holdt på sporet. Selv om du ikke får særlig høj aflønning, har du beskæftiget dig meget med disse projekter. Og rejser tit til Langeland. Stor tak til dig.
Også tak til vor lokale presse, som har været særdeles aktiv til at skrive om, hvad der sker i og omkring vort projekt.
FREMTIDEN
Til slut vil jeg komme ind på noget meget centralt – hvad gør vi fremover?
PRFO har nu eksisteret i to år. Vi har brugt tiden på at organisere os, søge om økonomiske midler samt etablere de første bede i Smørtoften. Nu er det op til jer medlemmer at komme med ideer og indsatser til, hvordan vi kan komme videre?
Hvad skal der ske? Hvor hurtigt skal det ske? Og hvem vil være med til at gøre en indsats, stor eller lille?
Det vil vi gerne høre noget om efter beretningen, eller når Hans Elbers præsenterer de nært forestående planer, eller måske i forbindelse med at Bjarne Mahler Schou har talt om de store visioner.
Nu er det snart forår, væksterne pibler frem efter den lange og selv på Langeland kolde vinter. Nu skal vi i gang med at plante og anlægge, så vore mål og drømme kan ske fyldest.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________