Det største anlægsarbejde nogensinde i Medicinhavernes historie. FORMAND HELLE RAVNS ÅRSBERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 16. MARTS 2016

På generalforsamlingen 18. marts 2015 trådte Bjarne Møller Petersen af som formand efter at have været formand siden foreningens stiftelse i 8. april 2008. Sagt med andre ord, havde der ikke været nogen Medicinhaver i dag, hvis det ikke havde været for Bjarne, og derfor var det også helt naturligt, at han blev valgt som foreningens første æresmedlem.
Efterfølgende blev jeg valgt som formand på et tidspunkt, hvor Medicinhaverne var i god gænge og i fuld udvikling, og den linje er fortsat i det forgangne år.
UDVIKLING AF HAVERNE
Udviklingen af de enkelte haveanlæg står naturligvis i centrum for disse års arbejde. Fra begyndelsen blev der planlagt ni haveanlæg, men det er blevet reduceret til seks, fordi rigtig mange planter ville være gengangere, og så ville det blive kedeligt og mere eller mindre uinteressant at se på.
31. maj 2015 blev den tredje have – Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring – indviet, og vi var meget glade for, at tidl. planteskoleejer Anders Mink var den person, som indviede haven, der var tegnet af Jann Poulsen ligesom de to foregående haver.
Fra Nordisk Genbank fik vi frø til denne have af gamle bitre grøntsagssorter, som har en positiv virkning for diabetes-2 personer, og det projekt arbejdes der videre på i 2016.
Alt i alt var vi alle tilfredse med Havernes udseende, men 20. juni kom der en monsterregn, som gjorde store skader på gangene. Der måtte tilkaldes entreprenør, og i løbet af få dage blev gangene reetableret, – men vi fik en udgift på knapt 20.000, som vi bestemt ikke havde budgetteret med.
Det største enkeltstående anlægsarbejde i Medicinhavernes historie var anlæggelsen af en lille sø og begyndelsen til et vandløb i Haven for nervesystem og bevægeapparat, hvor gange og bede var lavet i 2014. Vi havde tilbud fra firmater Juncker Haven på det færdige vandanlæg på 304.000, hvad der slet ikke var økonomi til. Derfor blev projektet delt op i to dele, hvor del et var søen og vandløbet i samme have. Takket være Havegruppens enormt store fysiske indsats, lykkedes det at få disse dele lavet for 105.000 eksklusiv moms.
Projektets del to består af vandløb ned over græsset, gennem Haven for urin- og kønsveje og ned i en opsamlingsdam, hvorfra vandet skal recirkulere. Derfor har vi en flot første del af projektet, men mangler desværre stadig 199.000 til at få lavet resten.
I 2015 blev der indkøbt en ny græsslåmaskine, og der blev mulighed for at leje en veterantraktor. Med den eksisterende ”maskinpark” blev det muligt at holde de store græsarealer i flot stand gennem hele sæsonen, ikke mindst takket være Ole Jacobsens og Jørgen Fischers indsats.
Der er efterhånden omkring 450 forskellige plantesorter i Medicinhaverne, og det er et stort arbejde at holde rede på, hvor de står, om det er et- eller flerårige planter, om de kan stå ude om vinteren osv. Ole Due Pedersen er manden, som holder rede på den slags, og ingen sætter eller fjerner en plante uden at fortælle ham om det.
ARRANGEMENTER
I 2015 er der i alt blevet afholdt syv forskellige arrangementer for medlemmer og andre interesserede, og der er stor interesse for at lære nyt. I foråret var der kursus i podning og i beskæring, og i beretningsåret har der været foredrag om vilde lægeplanter af lektor Leon Brimer, af biolog Preben Nielsen om snapseurter, og i februar holdt botaniker Jens Soelberg er forrygende foredrag om indsamling af vilde lægeplanter i den tredje verden. Til Jens Soelberg var der 100 tilhørere – et fantastisk flot fremmøde såvel for Medicinhaverne som for Langeland.
Plantemarkedet i slutningen af maj var en helt anden form for arrangement, og der var næsten 20 forskellige stadeholdere. I højsæsonen stod Anne Grete Rasmussen / Fru Grøn for seks offentlige omvisninger, og i efterårsferien kunne børn samle forskellige urter, som de bagefter lavede kryddersalt, saft med mere af i Restaurant Generalen.
Ud over det har der været adskillige omvisninger af grupper, der har været så forskellige som husholdningskredse, pensionister, loger samt forskere og -lærere fra landskabsarkitektstudiet på KU. Adskillige af Havegruppens medlemmer har været guider på disse omvisninger.
MARKEDSFØRING
I efteråret fik foreningen en ny flot hjemmeside. Normalt er det noget, der koster kassen, men takket være Lene Anker og Ole Jacobsens store indsats, kom den nye hjemmeside ikke til at koste foreningen noget som helst. Tak til dem. Og Lene Anker sørger endda også for at opdatere vores Facebook-side.
I det hele taget har der som lige nævnt i årets løb været en del arrangementer, som medlemmerne har bakket op om på smukkeste vis. Samtidig giver det rigtig god mulighed for omtale i pressen både før og efter et arrangement. På den måde har der været brugt meget få penge på annoncering.
FONDSBEVILLINGER
Vores drift hænger efterhånden rigtig godt sammen med de midler, der indkommer fra foreningens kontingenter og fra entreen til Haverne.
Til gengæld har vi i beretningsåret fået meget få fondsmidler. Den slags kan man naturligvis aldrig budgettere med, men det er nu altså sjovere, når der kommer brev om en bevilling, end når der kommer afslag.
Vi takker naturligvis mange gange for de midler, vi har fået, hvilket er: Fynske Bank 40.000, Fionia Fond 30.000, Super Brugsen 8.500, Lolland Falster og Langelands Købstænders Brandsocietets Fond 5.000, Lions 2000, Søsterlogen Constance 1.000, Privatperson 1.500. Endelig har vi her i marts modtaget kr. 38.000 fra Foreningen Plan Danmark, som er den sidste portion af en bevilling på 150.000. Hvilket i alt giver 126.00 – i beretningsåret.
Følgende fonde blev søgt med negativt resultat: Beckett Fonden, Jyllands-Postens Fond, Dronning Margrethe & Prins Henriks fond, Friluftsrådet, FOMO puljen og Otto Bruuns Fond
OMLÆGNING AF KONTINGENTBETALING
Når jeg lige har talt om beretningsåret skydes det, at vi med generalforsamling og kontingentindbetaling hidtil ikke har fulgt kalenderåret, men regnet foreningens år fra generalforsamling til generalforsamling, – mens regnskabsåret har fulgt kalenderåret. Det har skabt nogen forvirring, og derfor er det mest praktisk fremover at følge kalenderåret. Fremover vil kontingenter derfor blive opkrævet i januar, og jeg håber, at det fremover lykkes at holde generalforsamling i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.
ÅRETS GANG
Alt i alt må året, der er gået, siges at have været et rigtig, rigtig godt år for Medicinhaverne. 2015 var første år, hvor der blev opkrævet entre, og der kom 70.300 kr ind mod 35.600 sidste år. Også antallet af medlemmer steg, og det betød at kontingenterne steg fra 17.850 til 21.350.
Et tal Havegruppen har været mere kede af er antallet af ubudne besøgende, som har været så frække, så de har kravlet op over hegnet. Her tænker jeg på harerne, som endda også ødelægger frugttræernes bark.
HAVEGRUPPEN
Hvis det ikke havde været for Havegruppen, havde der ikke været den succes i Medicinhaverne, ja måske endda slet ikke nogen Medicinhaver, for alt ville lynhurtigt gro til. Som regel møder der omkring 20 personer op, og alle går på med krum hals, så der er næsten ikke det problem, som der ikke findes en løsning på. Det kan være så forskellige ting som at bygge en bod til plantesalg, tømme vandrør for vand om efteråret, bygge pilehytte til børn, reparere gange og lægge vandafledende brædder i gangene, guide besøgende grupper, pode frugttræer eller gå på jagt efter muldvarpe og mosegrise. For blot at nævne enkelte opgaver.
Samtidig er der en fantastisk stemning, så efter en dags arbejde i Haverne, går man hjem i bedre humør, end da man kom.
TAK TIL ALLE I HAVEGRUPPEN OG TAK TIL VORES SPONSORER
Helle Ravn
16. marts 2016
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________