I forgrunden: Carsten Volder områdedirektør i Nordea og Helle Ravn, formand for Medicinhaverne. Fra venstre bagest: Birthe, Annie, Bent, Lene, Gunvor og Gitte fra havegruppen og til højre havearkitekt Jann Poulsen, der har tegnet Medicinhaverne.

Medicinhaverne i Tranekær har 2. august 2019 fået doneret midler fra Nordea Fonden til en vandkunst, som blev indviet i dag. Vandkunsten er en kogle, der er udskåret af thuja-træ, og koglen er omkring en meter høj.
Vandet risler lige så stille ned mellem de udskårne skæl i koglen, så den konstant er våd. Firmaet GURO-Danmark havde næste opgivet at skaffe en thuja, der var stor nok, men heldigvis kunne den skaffes fra Tranekærs skove.
Koglen står i den nye temahave, hvor der er en lille “middelalder-have” med planter, som nonnen Hildegard af Bingen beskrev i slutningen af 1100-tallet. I en klosterhave var der som oftest en brønd eller en fontæne midt i haven, så også af den grund er de mange frivillige pensionister, der arbejder i Medicinhaverne, glade for og stolte af den store kogle.
På billedt overrækker områdechef Carsten Volder, Nordea, den rare check til Helle Ravn formand for Medicinhaverne i Tranekær. Til højre ses havekonsulent Jann Poulsen, der har tegnet haven.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________