Af Ole Due Pedersen, pensioneret gynækologisk overlæge
Navn
Kinesisk malurt hedder på latin Artemisia annua.
Oprindelse og udbredelse
Den vokser på de nordkinesiske stepper samt i Vietnam, Rusland og Korea.
Plantebeskrivelse
Kinesisk malurt tilhører bynkefamilien og er en etårig plante, som kan blive 30-300 cm høj med bregnelignende aromatisk duftende blade. Har millimeter små grøngule blomster. Dyrket herhjemme bliver den kun 1-1,5 meter høj.
Anvendte plantedele
Bladene høstes omkring blomstringstiden og indeholder stoffet Artemisinin.
Plantens medicinske historie
Anvendelsen af kinesisk malurt som medicinplante er så vidt vides beskrevet første gang i nogle gamle skrifter fra 168 f.Kr., som blev fundet i en arkæologisk udgravning i Kina. I teksterne var der over 200 forskellige opskrifter på traditionelle plante-baserede medicinske præparater mod malaria og andre lignende sygdomme.
Effektivt malariamiddel
Under Vietnam-krigen led mange af Vietcong-soldaterne af malaria, da malariaparasitten havde udviklet resistens overfor den gængse malariamedicin.  Ho Chi Minh, Nordvietnams leder, bad formand Mao om hjælp. Denne sammensatte en gruppe på 500 forskere, som var fordelt på 60 forskellige universiteter og forskningsinstitutioner.
Youyou Lu var ansat i på Det Kinesiske Institut for Traditionel Kinesisk Medicin. Hun var uddannet farmaceut i både kinesisk og vestlig medicin.
Hun og hendes medarbejdere gennemgik 2000 recepter, der var over 1600 år gamle. Firehundrede af recepterne angav at bekæmpe feber, som netop er karakteristisk for malaria. Ekstrakter fra de forskellige recepter blev indsprøjtet i malariainficerede mus, som alle døde, indtil man indsprøjtede et ekstrakt fra bladene af kinesisk malurt. Man fandt, at det virksomme middel i bladene var et stof, der blev kaldt artemisinin. Stoffet blev først kendt i resten af verden for 20 år siden og er i dag et af de meste effektive midler mod malaria. Kineserne tog aldrig patent på artemisinin, hvorfor man har kunnet fremstille medicinen relativt billigt. Det har reddet millioner af menneskeliv i Asien, Afrika og Sydamerika, siden midlet for første gang kom i handlen for cirka 20 år siden. Det var derfor fortjent at Youyou Lu fik Nobelprisen i medicin i 2015.
Anden anvendelse
Nyere forskning tyder på, at artemisinin muligvis også er et effektivt middel mod cancer. Desuden har stoffet sandsynligvis også en effekt på forskellige bakterielle fjerkræsygdomme, således at man i fremtiden kan nedsætte brugen af antibiotika.
Kinesisk malurt vil kunne ses i Haven for infektioner.