Jann Poulsen og Peder Lollesgaard underviser i podning. Lørdag 11. marts kl. 10-12.00 i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing, er der mulighed for at lære at pode et helt personligt frugttræ. Medicinhaverne har købt grundstammer og sørger for podekviste og podevoks, men medbring gerne en lille skarp kniv, hvis det er muligt. Der kan podes både æbler (nye sorter og gamle langelandske), samt kirsebær-, blomme- og pæretræer.
Man er også velkommen til selv at medbringe podekviste fra et frugttræ, som man ønsker at pode. Podekvisten skal laves af etårige skud, og skuddet/grenen skal være på tykkelse med en lillefinger og cirka 20 cm lang. Husk at bruge en skarp kniv/saks, så snittet ikke bliver flosset.
Undervisere er Jann Poulsen og Peder Lollesgaard fra Medicinhavernes havegruppe. Pris: 50 kr. for medlemmer, 75 for ikke-medlemmer samt 25 kr. pr. podet træ. Husk tilmelding til medicinhaverne@mail.dk.