Herunder findes en oversigt over samtlige planter i vandløbet fra søen i Haven for nervesystem og bevægeapparat (billedet lige herunder) ned gennem Arboretet, ind igennem Haven for urin- og kønsveje og til og med opsamlingsdammen neden for urin- og kønsvejehaven (se billedet længere nede). Navnet i parentes er plantens latinske navn. Alle planter er udstyret med et nummer, så man kan let kan finde den enkelte plantes placering på billederne her på siden.

HAVEN FOR NERVESYSTEM OG BEVÆGEAPPARAT
V0 Åkande/nøkkerose – rød (Nymphea)
V1 Åkande/nøkkerose – hvid (Nymphea ‘Pygmaea ‘Alba’)
V2 Åkande/nøkkerose – gul (Nymphae ‘Marliaca Chromatella’)
V3 Åkande/nøkkerose – rød (Nymphae ‘Escarboucle’)
V4 Åkande – gul (Nuphar lutea)
0 Iris (Iris)
1 Vandranunkel (Ranunculus aquatilis)
2 Vandkærte (Pontederia cordata ‘Rosea’)
3 Engkabbeleje ( Caltha palustris)
4 Slangeurt (Persicaria (polygonum) bistorta)
5 Spiral-lysesiv (Juncus effesus ‘Spiralis’)
6 Crassula (Crassula recurva)
7 Hjerte vandkærte (Pontederia cordata)
8 Kaffelilje (Schizotylis coccinea ‘Major’)
9 Kalmus (Acorus calamus)
10 Iris ( Iris versicolor)
11 Vandmynte (Mentha aquatica)
12 Minisiv/Sværdsiv (Juncus ensifolius)
13 Lysesiv (Juncus effusus)
ARBORETET
14 Bredbladet dunhammer (Typha latifolia ‘Variegata’)
15 Iris – gul (Iris pseudocorus)
16 Kvan ( Angelica archangelica)
17 Vandmynte (Mentha aquatica)
HAVEN FOR URIN- OG KØNSVEJE
18 Søkogleaks (Scirpus lacustris)
19 PIleurt, alm. (Sagittaria sagittifolia)
20 Dværgdunhammer (Typha minima)
OPSAMLINGSDAMMEN NEDEN FOR URIN- OG KØNSVEJEHAVEN
21 Knopsiv (Juncus conglomeratus)
22 Japansk Iris (iris ensata)
23 Skovkogleaks (Scirpus sylvatisus)
24 Lysesiv (Juncus effusus)