Til stede: Christian Ahlefeldt, Jørgen Fischer, Ole Jacobsen, Kirsten Jørgensen, Jann Poulsen, Helle Ravn
Afbud: Lene Anker Rasmussen, Stig Joensen
Konstituering
Bestyrelsen blev konstitueret med Christian Ahlefeldt som næstformand, Ole Jakobsen som kasserer og Lene Anker Rasmussen som sekretær. Helle Ravn var blevet valgt som formand på generalforsamlingen.
Skatteforhold
Regnskabsfører Britta Christiansen redegjorde for svar fra Skat om Medicinhavernes skatteforhold. Vi er skattepligtig af diverse salgsindtægter, af indtægter fra ikke-medlemmers betaling for foredrag m.v. og af entreindtægter. Der skal indsendes selvangivelse fra 2018 og frem.
Vedtaget: Der kan ske henlæggelser til senere investeringer. Vi er en turistattraktion, så ingen vedtægtsændringer. Britta forhører sig hos to revisionsfirmaer om vores regnskab.
Økonomi
Vi har store udgifter til græsslåmaskine, traktor mm. i begyndelsen af året, og indtægterne kommer først senere. Der er ingen kassekredit for tiden. Vedtaget: Ole Jakobsen genforhandler kassekredit med Fynske Bank.
Maskiner
Der er anskaffet ny græsslåmaskine for midler fra Velux Fonden. Der kan evt. sættes skilt op med viderovervågning.
Vedtaget:  Helle sørger for forsikring af den nye græsslåmaskine. Når der kommer reparationer på den røde havetraktor, som koster noget, kasseres den.
Have 4
Der er kommet tilbud på en kogle til Have 4 på det beløb, som vi har til rådighed. Dertil kommer installationer.
Vedtaget: Helle kontakter firmaet.
Plantemarked
Kirsten orienterede om tilmeldinger, markedsføring mm.  Igen i år markedsføres det på Hvidkilde markedet, hvor bl.a. Kirsten og Nanna deltager.
Vedtaget: Jan Oskars børneaktiviteter starter på dagen. Der skrives om plantemarkedet i Nyhedsbrevet og i pressemeddelelser. CAL donerer 2 flasker kirsebærvin, som der trækkes lod om. Jann eller Helle laver rundvisning kl. 14.00
Evt. entréstigning
Vedtaget Entreen stiger til 50 kr for voksne og gratis for børn og unge under 18 år fra 2020.
Rundvisninger
Foreløbig er der færre tilmeldte grupperundvisninger i år.
Vedtaget: Havegruppens medlemmer klarer dem selv.
Eventuelt
CAL orienterede om Tranekærs spændende fremtid efter Michael Jepsens involvering i Godset.
Referent: Helle Ravn 2.5.2019