Til stede: Per Mansa, Kaj Nielsen, Dorte Meyer, Nanna Mariegaard, Ole Jacobsen og Elin Lambertsen.
Afbud fra: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jann Poulsen og Jørgen Fischer
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Dorte blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 12. december 2023.
Ad 2: Det nye tlf.nr. skal på Medicinhavens hjemmeside. Nanna taler med Lene herom.
Der er bestilt 3 sæt havemøbler (københavner), 1 sæt til have 2 og 2 sæt til have 6 (som måske blot skal bruge 1 sæt, og i stedet nogle mindre bænke – tages op når havesæsonen starter).
Alfio Bonnano projekt: Per har sendt ansøgninger til Lokale og Anlæg Fonden og Statens Kunstfond. Der forventes svar indenfor 2-3 mdr.
Det seneste nyhedsbrev kom (igen) ikke ud til alle. Lene tager fat i Rasmus.
Ad10: Visit Tranekær. Per deltager i næste møde den 19. februar 2024.
Ad 20: Per havde forinden mødet set forslag til logo på de nye veste. Bestyrelsen var enige om at logoet foran på vesten skal være med gul tekst. Per sørger for at det broderes. Og spørger til om den nyeste logo-tegning er brugt.
3. Status på 2023 – Økonomi og besøgstal.
Økonomien er sund, der er penge til at dække forventede udgifter inden besøgssæsonen.
Besøgstallet i 2023 er skønnet til godt 14.000. Per og Helle kommer med en opgørelse til januarmødet.
4. Forberedelse af Januarmødet den 31. januar 2024.
Per spørger om Erling vil være ordstyrer.
Elin og Nanna er referenter (Dorte overtager for Elin, da hun går kl. 13.45).
Per laver udkast for dagen.
Dorte, Elin og John kommer kl. 9. 00 for at lave kaffe. Nanna sørger for forplejning.
Deltagerne skal selv have madpakke med.
Per starter mødet med status for 2023.
Næste punkt er gruppearbejde – nævn, hvad der er godt for den enkelte at være i Medicinhaven samt forslag til forbedringer. Hver gruppe får et stykke papir at notere det på – afleveres til Elin eller Nanna.
Ellers følgende punkter (rækkefølge ikke bestemt endnu)
– databasen v. Nanna/Dorte,
– status på have 6 v. John,
– kæmpebanner på gavlen v. Per,
– tiltag/arrangementer fremadrettet v. Per,
– substitut for Per ved længerevarende rejser,
– aktiviteter for børn i sommerferien
– fondsansøgninger,
5. Generalforsamling.
Bliver torsdag den 29. februar 2024.
Dirigent er på plads. Revisoren fremlægge regnskab.
Christian, Jørgen og Elin er på valg. Elin modtager ikke genvalg.
6. Samarbejde med Sauna SydFyn.
Per og Elin var til møde med Sauna SydFyn Langeland den 9. januar 2024, som er interesseret i et samarbejde. De har hver tirsdag saunagus i Rudkøbing (sauna med dufte). Bestyrelsen er åben for samarbejdet, men det må ikke gå ud over den øvrige drift. Per og Elin drøfte videre med Sauna Sydfyn Langeland.
7. Nyt om databasen.
Nanna og Dorte fortæller om status på Januarmødet.
8. Status på organisationsplan for Drift og Vedligehold.
Følgende skal tilføjes:
Kontakt til pressen – Ole spørger Lene om hun vil fortsætte.
Elin v “Nye medlemmer i havegruppen”.
9. Aktiviteter for børn i sommerferien?
Tages op på Januarmødet, om der interesse for denne aktivitet.
10. Fondsansøgninger.
Det er pt Per og Helle, der står for fondsansøgninger, men vil gerne have kredsen udvidet. Er du interesseret, så kontakt Per. Nævnes på januarmødet.
11. Tiltag/ arrangementer fremadrettet
Der er foredrag den 7. februar kl. 19.00 i Borgerhuset med Maria Lisette Jacobsen, også kendt som Hyldemor, til at fortælle om “Husapotekets hemmeligheder”.
Der mangler frivillige til bl.a. at stille stole op, passe kassen, lave kaffe, bage kage mm. Nævnes på Januarmøde.
Per spørger Peder om et podekursus.
Nanna og Dorte undersøger, om der skal laves et beskærekursus.
Elin kontakter Annemette Olesen vedr. et foredrag i vintersæsonen 24/25.
Elin undersøger om mulighed for et arrangement med “hjemmeundervisere” (forældre der selv underviser deres børn) på Langeland / Sydfyn, om der kunne være interesse for at være frivillig i Medicinhaverne.
12. Næste møde
Bliver tirsdag den 20. februar.
Køb af trailer er udsat til dette møde.
13. Evt.
Der var ikke noget under evt.