Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2023 i Medicinhaverne

Til stede: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Per Mansa, Jann Poulsen, Nanna Mariegaard, Ole Jacobsen, Jørgen Fischer og Elin Lambertsen.
Afbud fra: Kaj Nielsen og Dorte Meyer.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden
Christian blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 2. oktober 2023
ad 2: Medicinhavens nye tlf. nr. er 21 17 68 18. Ved opringning kan (på dansk) høres åbningstider, priser og må hunde komme med, ellers kig på hjemmesiden eller mail til Per.
ad 4: Der kan bestilles stole – koster næsten det sammen som en bænk. Nanna har bestilt bord og bænke til have 2.
ad 10: Kunstprojektet med Alfio Bonanno, byggetilladelsen er kommet, så nu kan vi søge fondsmidler.
ad 16: Næste nyhedsbrev forventes at komme inden jul.
3. Økonomistatus
Det forventes, at der er en buffer på omkring 240.000 kr. ved årsskifte.
Det blev aftalt, at der bestilles 2 sæt borde og bænke til have 6.
4. Evaluering af årets PR-indsats
Nanna reviderer folderen sammen med Lene.
Det blev aftalt, at der i 2024 også annonceres (halv side) i magasinet Ferie Danmark, der kan fås i dagligvarebutikker, motorvejsstationer, campingpladser, hoteller og andre overnatningssteder, attraktioner og seværdigheder, campingforhandlere, sommerhusbureauer og ved større motorvejsstationer samt fra Fjord Line og Stena Line-færgerne. Magasinet kan også ses online og som e-magasin på JFMs nyhedssites, som består af 54 ugeaviser og 14 dagblade.
5. Generalforsamling
Bliver torsdag den 29. februar 2024.
6. Evaluering af Jens Solbergs foredrag
Det var et godt foredrag – folk var kommet helt fra Vejen, for at høre Jens.
Medicinhaverne får et gratis anmeldereksemplar af Jens´ kommende bog (Helle anmelder den). Vi frivillige i Medicinhaverne får 25% rabat (rabatkode i næste Nyhedsbrev).
7. Drøftelse af planer, renovering af Have 1?
Have 1 trænger til en renovering. Der skal laves en plan herfor, og Nanna er tovholder.
8. Status på organisationsplan for Drift og Vedligehold
Følgende områder skal tilføjes:
Dagbøger – Dorte er tovholder.
Folder, uddeling – Nanna er tovholder.
Kontaktliste – Elin er tovholder med Ole som suppleant.
9. Evaluering af Lys i mørket 4. november
En god oplevelse. Der kunne dog ikke holdes liv i faklerne, men der er allerede plan for forbedring til næste år.
Esben Just var et trækplaster i laden.
10. Visit Tranekær og Middelalderdage
Per har deltaget i møde i Visit Tranekærs regi, og der er møde igen primo januar 2024.
Der er plan om et 5-dages arrangement, som skal afholdes på ridebanen. Vi opfordres til at medvirke.
Medicinhaverne er positiv overfor ideen, men har ikke ressourcer til at indgå i arrangementet.
11. Nyt om databasen
Databasen forventes at sættes i luften i foråret. Alle haveformænd inviteres til et møde, så de kan se hvad databasen kan bruges til. Nanna/Dorte fortæller om det på januarmødet.
12. Januarmødet
Følgende punkter er på dagsordenen;
– databasen v. Nanna/Dorte,
– status på have 6 v. John,
– kæmpebanner på gavlen v. Per,
– tiltag/arrangementer fremadrettet v. Per,
– substitut for Per ved længerevarende rejser,
Gruppearbejde: hvad gør det godt for den enkelte at være i Medicinhaven.
13. Indgangspartiet – kæmpebanner på gavlen.
Planerne om ændring af indgangspartiet udsættes pga manglende (person-) ressourcer.
Der var forslag om at sætte et kæmpebanner op på gavlen af laden med fotos af haven – som en her og nu løsning. Tages op på januarmødet.
14. Formidlingsvæggen.
Formidlingsvæggen er pt. i dvale.
15. Tiltag/arrangementer fremadrettet
Tages op på januarmødet.
Elin foreslog et foredrag med Annemette Olesen, der for nylig har udgivet en (gen-)oversættelse af Hildegard von Bingens bog Physica.
16. Muldtoilet
Vi har ikke fået den endelige tilladelse fra kommunen, men kommunen har været positive. Det er planen, at der skal være et hul under muldtoilettet. Når det er fyldt, flyttes toilettet, og hullet dækkes til.
17. Status have 6
Der blev plantet træer og buske fredag den 16. december. Øvrige planter plantes til foråret.
18. Samarbejde med Sauna Fyn Langeland.
Sauna Fyn Langeland bruger urter i saunagusen og ønsker et samarbejde med Medicinhaverne. Per, Elin og Christian tager til et møde med dem.
19. Hvem dækker ind, når formanden er på ferie
Senest skrev Kaj under pva. Per.
Det blev besluttet, at når Per er længerevarende væk, så erstattes han af en fra bestyrelsen, som de frivillige kan gå til.
Hvem det bliver – besluttes fra gang til gang.
Nævnes på Januarmødet.
20. Nye arbejdsveste
Der er 36, der ønsker nye veste. Der købes 10 ekstra i størrelse L og XL. Hvis man ønsker at skifte den “gamle” vest med en ny, skal den gamle afleveres som vasket.
21. Foredrag, betaling for unge
Det blev besluttet af børn og unge under 18 har gratis adgang.
22. Næste møde
Torsdag den 18. januar kl. 19.00 i Frivilligcenteret lokale 4.
Følgende punkter blev udsat til næste møde:
Aktiviteter for børn i sommerferien?
Fondsansøgninger – kan bestyrelsen inddrages mere og bruge Helles erfaringer.
Køb af trailer.
23. Evt:
Der var intet under evt.