Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2020 i Frivilligcentret, Rudkøbing
Til stede: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen og Lene Anker. Desuden deltog revisor Torben Tranberg. Afbud: Kirsten Jørgensen
Referat: Lene Anker
MEDICINHAVERNES ØKONOMISKE DISPOSITIONER INDEN NYTÅR
Der forelå ikke dagsorden til mødet, der var indkaldt med henblik på at optimere Medicinhavernes omkostninger og investeringer i resten af 2020. Revisor Torben Tranberg var blevet bedt om at kigge på tallene og rådgive bestyrelsen. Formanden udleverede dokumentet ”Økonomisk Oversigt Medicinhaverne 12.11.2020”. Dokumentet viser, at kassebeholdningen netop nu er på 777.384,27 kr.
Torben Tranberg: Hvis vi ikke gør noget, skal vi i nov. 2021 betale 22 pct. i skat af overskuddet. Det svarer til ca. 78.000 kr. Påtænker I større investeringer i kommende år, er det en god ide at fremrykke dem til i år. Det vil også være fornuftigt ikke at komme ud af 2020 med et kæmpe overskud. Det vil gøre det vanskeligere at søge fondsmidler og tilskud. Tranberg roste årets flotte resultat, men gjorde også opmærksom på, at resultatet forpligter og opfordrede bestyrelsen til at tænke i yderligere udvikling af Medicinhaverne.
Helle: Det er vi meget opmærksomme på. I 2021 indvier vi officielt Haven for infektioner og Hildegard af Bingens Have. Vi færdiggør første del af Børnenes Medicinhave og tager hul på etableringen af det sjette haveanlæg, Haven for sanseapparatet.
Beslutning: På baggrund af ovenstående blev det besluttet at købe otte træk slotsgrus til indkørslen fra Botofte Strandvej samt parkeringsområdet inden for de store sten og vejen hen forbi betalingspavillonen.  (Vi har fået 80.000 kr. af Langelands Elforsynings Fond til vejbelægning). Helle bestiller en vognmand. Forskellige andre belægninger blev diskuteret, f.eks. macadam, som foreslået af flere i havegruppen. Flere pointerede, at det er vigtigt, at underlaget er i orden, inden vi lægger slotsgrus på. Helle vil indkalde naboerne – Orangeriet, godset og Tickon – til møde for at høre, om de vil bidrage økonomisk til forbedring af indkørsel og parkeringsområdet.
Det blev ligeledes besluttet, at Christian undersøger prisen på en Schäffer-maskine/traktor med en tre tons tipvogn og grab og evt. kraftoverførsel til en flishugger. Hvis vi beslutter os for selv i fremtiden at kompostere haveaffald, har vi ikke brug for en traktor, der kan indregistreres, men en traktor med kraftoverførsel. 
Traktoren, som Jørgen og Ole tidligere har foreslået at købe hos Kædeby Maskinforretning, er stadig i spil. Den koster 135.00-140.000 kr.
Det blev besluttet at sælge McCormick-traktoren hurtigst muligt, også selv om vi må reducere i prisen, der er sat til 17.000 kr. Vi har sidste år og i år brugt sammenlagt knap 15.000 kr. på vedligeholdelse af de to traktorer.
EVT.
Julekalender
Helle og Lise følger op på succesen fra december 2018 og laver i år en julekalender, som især kommer til at handle om bær og frugt.
De gule plæneklippere
Det blev besluttet på forslag fra Ole at sende de to gule plæneklippere til service hos Kædeby Maskinforretning.
Visit Tranekær
Der er ekstraordinær generalforsamling i Visit Tranekær, som gerne ser Medicinhaverne som aktivt medlem.
Beslutning: Vi melder os ind i Visit Tranekær (det koster 500 kr. årligt), men Lene skriver til dem, at vi ikke for indeværende magter at gå ind i arbejdet.
Langelands Turistforening
Vi har købt en helsides annonce i Langelandsguiden. Den koster 15.000 kr.
Beslutning: Helle undersøger, hvad det vil koste at blive medlem af foreningen.
Toiletdøren
Beslutning: Kaj bestiller TTS til at sætte en dørpumpe på toiletdøren.
Arbejdsgruppe vedr. ny ledelsesstruktur
Beslutning: En gruppe bestående af Helle, Kirsten, Nanna og Lene vil komme med forslag til en ny ledelsesstruktur i Medicinhaverne. Første møde bliver tirsdag 17. november kl. 19 hos Helle.
Markedsføring
Beslutning: Lene undersøger, hvad det vil koste at få lavet en biografreklame til visning i hele landet.
Ny folder
Helle og Nanna mødes tirsdag 12. januar for at påbegynde arbejdet med at udvikle en ny folder.
Havemøbler/møbler til pavillonerne
Der er bestilt et sæt københavner havemøbler – to bænke og et bord. De bliver leveret i slutningen af december og koster 33.000 kr.
De hvide møbler til pavillonen ved indgangslågen er leveret og sat op og har kostet 12.150 kr. Jørgen laver selv to hvide bænke til betalingspavillonen.
IDEER
Frokoststue
Helle: Hvis 2021 bliver et lige så godt år som i år, kan vi overveje at få bygget en frokoststue op i laden, så vi ikke skal sidde og fryse under frokosten.
Studietur
Helle: Bente har – set i lyset af aflysningen af årets julefrokost – foreslået, at havegruppen i maj næste år tager på studietur til Sofiero Slot i Sydsverige.
Flere frivillige
Vi har brug for flere frivillige. Helle vil forsøge at få en artikel i Øboen mellem jul og nytår, inden det årlige planlægningsmøde, som afvikles tirsdag 5. januar kl. i 10-14 i Borgerhusets store sal. Invitation er mailet ud til alle i bestyrelsen og havegruppen.
NÆSTE MØDE:
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag 17. nov. kl. 10 i laden. Dagsorden: Køb af traktor med grab, tipvogn og flishugger.