Til stede i Frivilligcenter Langeland, Rudkøbing: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Stig Joensen og Lene Anker. Afbud fra:  Kirsten Jørgensen og Christian Ahlefeldt-Laurvig
Referat: Lene Anker og Helle Ravn
STRATEGI FOR MEDICINHAVERNES UDVIKLING – FORMIDLINGSCENTER
Fremlægges af Helle på den ordinære generalforsamling 6. februar kl. 19 i Borgerhuset i Rudkøbing.
Bestyrelsen ønsker – som det fremgår af formålsparagraffen i foreningens vedtægter – at etablere et formidlingscenter. Der arbejdes ud fra ideen om en nybygget moderne og energirigtig version af de gamle herregårdsorangerier: En muret bygning sammenbygget med et orangeri med vinduer i tre lag glas.
Det skal kunne anvendes året rundt.
Det skal kunne rumme 100 mødedeltagere
Orangeriet skal have foldedøre ud til en terrasse
Der skal være foldedøre mellem det murede hus og orangeriet
Gulvbelægningen i orangeriet er klinker/mursten, der kan tåle vandspild.
Den murede afdeling af bygningen skal rumme et auditorium, 2 toiletter, køkken, kontor, billetsalg, teknikrum, depotrum og evt. tørrerum til opbevaring og tørring af frø. Der skal kunne holdes foredrag, konferencer og udstillinger.
Orangerirummet skal kunne fungere som cafeområde, og om vinteren skal der desuden være plads til opbevaring af vinterfølsomme planter fra haverne. Planterne vil skulle opbevares i specialbyggede trækummer af en vis størrelse.
Der arbejdes umiddelbart med en placering i arealet lige inden for lågerne mellem hegnet mod nord og Have 1. Det er vigtigt, at bygningen projekteres så bæredygtigt som muligt, og at den bliver så lidt energikrævende som muligt. Mulighed for opvarmning med jordvarme og solceller eller anden miljøvenlig energi skal indgå i planerne. Ligesom der skal opsamles regnvand til vanding i haverne og derfor indtænkes en opsamlingstank i byggeriet.
Vi skal arbejde på at øge besøgstallet, som sidste år var på godt 10.000, for at kunne udnytte mulighederne i et formidlingscenter, som skitseret ovenfor, bedst muligt. Formidlingscentret vil med skiftende udstillinger være med til at trække nye gæster.
Helle har sendt forespørgsel til Nordea Fonden. Er de interesseret i at støtte og være med til at udvikle projektet? Der skulle foreligge svar inden for en uge. Helle har oplyst i ansøgningen, at tidsfristen tidligst er 2020 – vi skal Have 6 færdig først.
Helle søger, efter opfordring af turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe LAG-midler til research, ideudvikling samt fremstilling af brochuremateriale, der skal indgå i ansøgninger til store fonde.  Ansøgningsfristen er 1. marts.
På Jørgens forslag arbejdes der umiddelbart ud fra følgende model:
Inspirationsfasen – det er her, vi er nu
Byggesagen
Skitseforslag
Projektforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Bestyrelsen lægger stor vægt på, at fremtidige driftsudgifter skal tilpasses driftsindtægterne (entreindtægter og medlemskontingenter).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
_______________________________________________________________________________________________________________________________________