Referat af bestyrelsesmøde 15.11.2022

Til stede:  Per Mansa, Kaj Nielsen, Jørgen Fischer, Nanna Mariegaard og Dorte Meyer
Afbud: Christian Ahlefeldt- Laurvig, Jann Poulsen, Holger Brodersen og Elin Lambertsen.
1. Dirigent, referent og justering af dagsorden
Per dirigerede, og Dorte tog referat
Under evt. blev tilføjet: skilte
2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 06.09.2022
a) Kirkegårdstransporteren er bestilt. Forhandler afventer dele til den, og oplyser at den forhåbentlig kan leveres inden 01.04.2023. Der foreligger tilbud, og Per sender bekræftelse på aftale.
b) Potteriet: de første læhegn – sivmåtter- er sat op, Nanna køber et par stykker til, Kaj og Jørgen sætter op.
c) Det aftales at den nye traktor max løfter 500 kg af sikkerhedshensyn. Per har snakket med vores forsikring allerede inden den var leveret og følger op herpå. Den er kaskoforsikret.
d) Strategi for maskinparken er uændret, Nanna og Dorte ajourfører listen over de større værktøjer.
3. Børnenes Medicinhave
Have 4 hjælper fortsat Børnenes Medicinhave ved behov.  Hvis ingen har meldt sig som haveansvarlig inden, spørges der på januar-mødet ind til mandskab, og om der ikke er nogen, der har lyst til at være med til at videreudvikle haven.
4. Økonomisk overblik
a) Trods færre besøgende er økonomien fornuftig, se vedlagte økonomistatus.
b) Ansøgninger til etablering af have 6 er ved at blive udarbejdet. Der forventes svar inden mødet i januar.
c) Formidlingsvæg
Helle og Poul-Erik arbejder på løsning.
5. Status på have 6
Der foreligger tilbud fra Stougaard mhp. udførelses af etape 2 til aflevering 01.04.2023 på i alt 303.750 kr. + moms. Hvis vi udsætter pergolaer, sten og ikke får muld, beløber det sig til 245.000 kr. + moms.
Iværksættelse afventer økonomi og mandskab. Etablering tages op på næste bestyrelsesmøde start januar.
6. Forslag til anskaffelser
Penge til have 6 prioriteres, hvorfor øvrige anskaffelser udsættes
a) Trailer tages op på næste møde.
b) Champost, der er nok pt.
c) Muldtoilet blev drøftet. Der er en del praktiske ting, der skal undersøges, inden bestyrelsen kan tage stilling til forslaget, som udsættes bl.a. pga. økonomi.
d) Når økonomi tillader, fortsættes indkøb af havemøbler.
 7. Planlægningsmøde i januar
Per undersøger mulighed for at reservere den store sal i Borgerhuset i Rudkøbing 25.01.2023. januarmødet bliver onsdag den 18.1.
Som tidligere starter mødet klokken 10., så madpakke medbringes. Der serveres kaffe.
Der overvejes at bruge en ”facilitator” til at gøre dagen mere spændende og involverende.  Per vil forsøge at sparre med Lene Anker. Tirsdag spørges havegrupperne, om der er nogen, der vil være med til at forberede dagen.
Skal visionsplanen revideres?  Den kan findes på hjemmesiden: https://medicinhaverne.dk/visioner-for-medicinhaverne-i-tranekaer/
8. Generalforsamlingen afholdes 02.03.2023 i Borgerhuset Rudkøbing – (vi kunne ikke få den 1.3.). Per har reserveret
9. Evaluering af foredrag og Lys i mørket
a) Foredraget Kend din jord med Hervé Lognonné var en succes. 59 deltog.
b) Lys i mørket. Det var en vellykket aften med omkring 200 glade gæster. Trods det milde vejr var det et stort arbejde at holde lysene tændt. Der bliver forhåbentlig en gentagelse. Det er relevant at overveje, hvordan man løser det til næste gang.
10. Arrangementer i 2023
a) Elin er i gang med at undersøge emne for foredrag i foråret.
b) Vi håber på gentagelse af kurserne beskæring og podning, som begge er meget populære.
c) Det overvejes at deltage på Hvidkilde som tidligere – hvor formålet hovedsageligt er reklame for Medicinhaverne, med lidt salg af planter.
d) Afholde eget plantemarked hvis der er kræfter og planter til det. Planteriet spørges. om det er noget de har mod på. Der kan sandsynligvis hentes liste over tidligere deltagere fra Kirsten. Det foreslås, at markedet udelukkende skal være med hjemmedyrkede planter.
e) Helle snakkede om at lave ” finde nisser” vinterarrangement for børn.
f) Besøget af skolebørn var også en succes. Therese har i samarbejde med Elin lavet forarbejdet til skolepakker, så mulighed for samarbejde med skoler om besøg
11. Status på Alfio Bonanno-projekt
P
er og Alfio Bonanno har haft møde med firma i Vejle, som Bonanno tidligere har arbejdet sammen med. Det resulterede i ændringer af ” Sneglen”, idet stålkonstruktionen erstattes af Robiniestolper med væv af egegrene. Der plantes kaprifolie rundt om som løber op over grenene, i stedet for planter på en jordvæg, som vil kræve et vandingssystem.  Der aflægges besøg på Ryslinge savværk i december mhp. overslag af udgift til planker og kalmarbrædder.
Bonanno håber på, at projektet kan realiseres i 2023. Projektet søges alene finansieret af fondsmidler, så vi må se.
12. Forslag om plantesalg via Blandet Landhandel.
Det er ikke muligt med de gældende regler at sælge til videresalg.
13. Næste bestyrelsesmøde
Per sender snart datoer ud til møde først i januar.
14. Skilte
Per kontakter kommunen mhp. tilladelse til at sætte skilt op om fartbegrænsning på grusvejen (der er nu sendt ansøgning).