Referat af bestyrelsesmøde 19. maj 2020 hos Helle Ravn, Gyden 2, Sdr. Longelse

Til stede: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Kirsten Jørgensen, Nanna Mariegaard, Kaj Nielsen og Lene Anker.
Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig
Referat: Lene Anker
KONSTITUERING
Formand Helle Ravn bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Kaj Nielsen og Nanna Mariegaard (suppleant).
Der var genvalg til Christian Ahlefeldt-Laurvig som næstformand, Ole F. Jacobsen som kasserer og Lene Anker som sekretær.
SIDEN SIDST
Pasning af haverne
Helle: Jeg er dødimponeret over, hvor flot haverne er blevet og bliver passet i disse corona-krisetider.
Ny port:
Helle: Vi har fået en ny port i laden. Den har kostet godt 60.000 kr. alt inkl.
Forespørgsler om samarbejde med a) Visit Tranekær og b) Kassebølle Friskole
Helle: Vi får jævnligt forespørgsler om samarbejde, og generelt er vi positive. Men vi er alle frivillige, og der er grænser for, hvor meget vi kan engagere os i andet i haverne. I forbindelse med Visit Tranekær har vi derfor meddelt, at vi gerne vil på passivlisten, så vi stadig bliver informeret om den nystiftede forenings tiltage. Vedr. Kassebølle Friskole har vi tilbudt at give elever og lærere gratis rundvisning i haverne i forbindelse med undervisning, der relaterer sig til medicinplanter.
Formidlingscenter
Jørgen: Der blev efter bestyrelsesmødet 8. januar i år nedsat et udvalg, der skal arbejde videre med planerne om et formidlingscenter. Medlemmer er Helle Ravn, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Povl-Erik Hansen og jeg selv. I første omgang skal vi finde ud af, hvad vi overhovedet kan få lov til af myndighederne. Det er umiddelbart planen, at bygningen skal ligge langs hegnet mod nord. Povl-Erik arbejder på at komme i kontakt med myndighederne, men også her sætter corona-krisen sine spor, så der er ikke svar endnu.
Herefter fulgte en diskussion om tidsrammen/ambitionerne for et formidlingscenter.
Helle: Der fremgår af foreningens vedtægter, at vi skal ”fremme etablering af et Formidlingscenter for medicinplanter og plantemedicin, herunder en medicinplantesamling”. Hvis vi f.eks. i stedet vil bygge et herregårdsorangeri, skal vi ændre vedtægterne i forbindelse med næste generalforsamling. Der blev ikke taget nogen beslutning.
Nye planter og skilte
Helle: Der er fremstillet 98 nye skilte, som blev leveret forleden. De koster ca. 85 kr. pr. stk., men vi genbruger mange.
Nanna: Vi har fået leveret et par hundrede planter, som alle er i jorden, og Have 4 er nu næsten 100 pct. tilplantet.
Det blev besluttet af få fremstillet 30 skilte (magen til planteskiltene) med tekst la: Nysået. Her må ikke hakkes.  
Få rundvisninger
Helle: På grund af corona-krisen er der i øjeblikket kun bestilt to rundvisninger. Vi har desuden planlagt to rundvisninger med fokus på frugt og bær ved Jann Poulsen mandag 27. juli og mandag 10. august, begge dage kl. 13.
Materiale udsendt til 90 vognmænd i DK – før pandemien
Helle: Der blev i år udsendt materiale om besøg i haverne til 90 danske vognmænd, men så kom pandemien, og alt blev aflyst.
Nanna: Vi kan kontakte dem, der har måttet aflyse og opfordre til, at de kommer næste år.
Opgaver til store klasser
Helle: En pensioneret gymnasielærer har lavet undervisningsmateriale til elever i de store klasser med opgaver, der relaterer sig til alle fem medicinhaver. Han har ligeledes tilbudt sig som rundviser.
Beslutning: Helle mailer materialet til alle i bestyrelsen og orienterer gymnasielæreren om, at vi vender tilbage. Hun opfordrer ham samtidig til at blive frivillig i havegruppen, så han lærer haverne at kende, inden han evt. bliver rundviser.
Problemer med distribution af Nyhedsbrevet
Helle: 25 pct. af modtagerne har ikke fået nyhedsbrevet i april. Vi bruger et gratis program (Mailchimp), men det er tilsyneladende ikke særligt stabilt.
Beslutning: Lise og Lene arbejder videre med det, og det er bestyrelsens holdning, at vi evt. må købe abonnement på et program, hvis det er det, der skal til for at sikre stabil levering og samtidig give en lettelse for Lene, når hun sender mails ud til samtlige medlemmer.
ØKONOMI
Besøgstal
Ole: Vores samlede økonomi ser fin ud. Vi har lige nu 198.500 kr. stående i Fynske Bank.
Vi har pr. 18. maj i år fået 29.895,40 kr. ind i entre. Det tal var på samme tidspunkt i 2019 på 24.895,75. Den fine stigning skyldes prisstigningen fra 30 til 50 kr. Besøgstallet er nemlig i samme periode faldet fra 990 i 2019 til 652 i år. Her har corona-krisen formentlig også haft indflydelse, bl.a. har vi aflyst pode- og beskærekursus, og vi har ikke kunnet invitere til foredrag.
Plantekassen har også oplevet stor indtægtsfremgang. Pr. 18. maj i år var der solgt planter/træer og marmelade for 22.288,40 kr. I 2019 var tallet på 14.604 kr. (alle tal er inkl. moms).
Helle: Det er virkelig flot. De tre ”plantedamer” knokler virkelig.
Ansøgninger
Helle afventer svar fra to ansøgninger om midler til Børnenes Medicinhave samt en til træer i arboretet. Hun vil søge Lolland Falster og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond, men hvad skal der søges til?
Kaj foreslog, at der blev søgt til et rullestativ, som bl.a. skal bruges, når der skal skiftes reb og brædder i humlekulen, men som også vil kunne bruges i laden til reparation af tag og tagvinduer samt til rensning af tagrender. Han havde indhentet to tilbud på to forskellige typer rullestativ. Prisen er på godt 16.000 kr.
Det blev besluttet at købe rullestativet hurtigt muligt og ikke vente på fondsmidler. Der er brug for rullestativet nu.
Nanna foreslog, at der blev søgt fondsmidler til vedligeholdelsesfrie, ensartede havemøbler til alle haverne.
Beslutning: Nanna og Jørgen undersøger markedet og fremlægger forslag for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
MARKEDSFØRING
Bogen
Helle skriver pressemeddelelse og sender bogen til udvalgte modtagere.
Det blev besluttet at finde et egnet glasskab, som kan placeres ved plantebordet og fungere som ”bogsalgsskab”. Der skal være et eksemplar af bogen (fastgjort med en kæde) til gennemsyn.
Plakat
Helle: Niels har tegnet en fin tegning, som vi får trykt i ti store eksemplarer (plakatstørrelse), vi skal desuden have lavet mindre A4 og A3-plakater til ophængning i bl.a. butikker og på campingpladser. De bliver printet på Frivillig Centret i Rudkøbing, når det igen er muligt.
Foldere – udbringning – ej genoptryk
Helle: Vi har mange foldere (med prisrettelser) tilbage. Jeg har derfor skønnet, at det ikke var nødvendigt at trykke nye, og skulle de danske slippe op, kan vi hurtigt få trykt flere. Der er arrangeret udbringning af foldere.
Annoncering
Helle: Vi har købt en halvsides annonce i et tillæg om fynske turistattraktioner. Det kommer ud i 17 aviser i begyndelsen af juni, og vi har købt en halvsides annonce i et avistillæg om Sydfyn. Det kommer i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Svendborg Ugeavis og Øboen 30. juni. Prisen er henholdsvis 7000 og 5000 ekskl. moms. Det er langt under vanlige annoncepriser.
Beslutning: Ole tager hurtigst muligt et dronebillede, som kan bruges i annoncerne og ved/i betalingshytten.
Artikel i Isabellas samt tv med Ghita og Jim
Helle: Vi har (gratis) en helsides redaktionel omtale i Magasinet Isabelles maj-nummer, og 2. juni er vi en del af programmet Jim og Ghita på nye eventyr kl. 20.30 på DR1.
HVAD HAR VI AT BYDE PÅ?
Bør vi alligevel prøve at få flere offentlige rundvisninger?
Plantesalg?
Bogsalg?
Smag gamle langelandske æbler? Eller langelandske æblekager?
Lav din egen myntegele?
Lene: Da vi ikke aner, hvad der kommer til at ske det næste halve år, synes jeg ikke, at vi skal begynde at arrangere en masse, som vi måske alligevel skal aflyse. Vi har fem flotte haver og et spændende arboret. Det er, hvad vi kan tilbyde i dette corona-kriseår.
Beslutning: Vi arrangerer ikke yderligere i år, og vi udsætter indvielsen af Have 4 til 2021.
EVT.
Skilte i betalingspavillonen
Ole J.: Der mangler skilte i betalingspavillonen, hvor gæsterne kan læse, hvad de kan opleve i haverne.
Som det fremgår andet sted i referatet, blev det besluttet, at Ole J. tager et dronebillede, som både kan bruges i annoncer og på skilt i betalingspavillonen. Helle sørger for tekst og bestilling af plancher.  
Kort møde med kontaktpersoner fra hver have
Nanna: Nu hvor vi ikke kan mødes i laden og dele vigtige oplysninger, vil jeg foreslå, at kontaktpersonerne fra de fem haver og entreprenørgruppen mødes 10-15 minutter hver tirsdag og udveksler oplysninger/informerer hinanden.
Det blev besluttet, at det sker hver tirsdag kl. 11 i laden.
Gødning
Beslutning: Ole J. køber yderligere 12 sække organisk gødning, så der er tre sække til hver have. Han har tidligere købt 10 sække, som allerede nu ligger bagest i laden. 
Kompost
På Jørgens opfordring blev det besluttet, at Ole J. sørger for at skaffe mere kompost.
Rød plasticafmærkning
Jørgen orienterede om, at den røde plasticafmærkning ved høgehækken foran laden er et forsøg på at holde rådyr/dådyr på afstand.
Forskønnelse af ”plantedamernes” område
Nanna: Jeg synes, at vi på et tidspunkt skal lave et ”forskønnelsesprojekt” af ”plantedamernes” område bag parkeringspladsen. De knokler og fortjener optimale arbejdsvilkår.
Inviter indenfor
Helle opfordrede til, at man – hvis/når man i de enkelte haver holder en lille hvilepause – tænker på at invitere de flittige folk, der klipper græs og passer stier, med.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Sted: Illumøvej 18, Svendborg, hos Jann Poulsen. Dato ikke fastlagt.