Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2023 i Medicinhaverne.  

Til stede: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Per Mansa, Jann Poulsen, Nanna Mariegaard, Dorte Meyer, Ole Jacobsen, Kaj Nielsen, Jørgen Fischer og Elin Lambertsen.
1. Dirigent og referent, justering af dagsorden.
Christian blev valgt som dirigent og Elin som referent.
2. Opfølgning på referat fra møde den 23. august 2023.
ad 2: Per og Elin taler med Lene vedr. bedste løsning til en telefon. (Efter mødet er blev de enige om at købe en telefon, hvor en tlf.-svarer oplyser om åbningstider, pris og andet relevant).
ad 3: distribution af nyhedsbreve. Der kigges efter en ny udbyder. Bo Stern foreslår et tilkøb til aftalen om vores hjemmeside hos one.com. Det vedtog vi og beder Rasmus om at løse opgaven.
ad 4: Trailer, Kaj og Ole kigger på en løsning, som tages op på næste møde (behov og pris).
ad 14; foredrag den 23. oktober med Jens Soelberg er flyttet til Langelands Efterskole.
3. Forslag om arealet overfor Laden.
Poul Erik foreslår, at der sås græs (som oprindeligt aftalt) og at der lægges fliser under (2-3) borde/bænke arrangementer. Det blev besluttet, at græs sås i efteråret og fliserne kan vente til foråret.
4. Indkøb af Havemøbler mv.
Havemøblerne er blevet blandet efter vinteropbevaring. Det blev besluttet, at havemøblerne bliver mærket, så der ikke er tvivl om, hvilken have/område, de skal placeres.
I de enkelte haver skal det være “Københavner-møbler”. Nanne vil undersøge. om det er muligt at få stole i samme stil.
På arealet overfor Laden indkøbes bord/bænkesæt i vedligeholdelsesfrit materiale.
5. Drift og vedligehold
Der er kommet forslag fra Poul Erik, Kaj og Jørgen vedr. oversigt og omfang/fordelingsplan over de enkelte områder/emner i Medicinhaven. Hvert område/emne skal have en tovholder 1 og 2 (tovholder 1 svarer til formand i de enkelte haver). Bestyrelsen bakker op om forslaget, som hænges op på opslagstavlen. Povl Erik, Kaj og Jørgen arbejder videre med forslaget og prøver at finde tovholdere i samarbejde med de enkelte områder.
Flere områder er velkomne.
Bestyrelsen vil fremover – som fast punkt – tjekke om der mangler tovholdere på listen.
6. Muldtoilet
Der er forslag om etablering af et muldtoilet i nærheden af have 4. Ib vil gerne renholde.
Der var enighed om, at placeringen skal være bag Børnenes Medicinhave. Christian kontakter kommunen vedr. regler for etablering af muldtoilet.
7. Kompoststation
En gruppe vil passe anlægget, hvorfor det bruges efter oprindeligt formål indtil videre.
8. Lys i mørket 4. november
Dorte har været til møde i Visit Tranekær, som har plan om musikarrangement og gerne i Medicinhaverne lade. Næste møde i Visit Tranekær er 10. oktober.
Der blev talt om, at Medicinhaverne også skal stå for et arrangement med fakler i haverne, urtete o.a.
Evt sælge te og kaffe i laden.
Per spørger næste tirsdag om interesse og frivillige.
9. Stand på Sundhed- og Velværemesse, Tåsinge
Medicinhaverne er tilbudt en gratis stand den 28.-29. oktober på Sundhed- og Velværemesse i Stakladen, Tåsinge
(Per har efterfølgende spurgt om frivillige til standen. Ingen meldte sig – og vi har sagt nej tak).
10. Wind shelter Status på kunstprojektet med Alfio Bonanno
Alle oplysninger til kommunen er ikke på plads endnu.
Medicinhaverne betaler for planter, stenene har vi – resten søges der fondsmidler til.
11. Status Have 6
Nanna er i gang med at bestille planter, men er usikker på om alle træer/buske til Have 6 kan fås.
Det er planen at træer og buske skal plantes i år. Skal hullerne til træerne bores med jordbor eller gravko eller håndgraves? Jann taler med John vedr. markering af de steder, hvor træerne og buskene skal placeres.
Ib vil gerne være tovholder i plantningen.
12. Dorte orienterer fra udflugt til Middelalderhaven, Stege
Dorte mente at det var et fantastisk besøg. Hele bestyrelsen var mødt op for at fortælle og vise rundt.
Haven er ikke bange for at prøve noget nyt.
Haven sælger frø, urtete, urtesalt, snapseplanter i flaske, bihoteller, bøger, shampoo mm.
Der var en et flot bihotel og shelter.
13. Shelter / Madpakkehus
Dorte foreslår et shelter som i Stege eller et andet læsted.
Bestyrelsen var enige om, at der er et behov for ly ifm. regnvejr med plads til en stor flok. Det sættes på ønskesedlen.
14. Pyloner mm
Der er fejl i teksten og ikke alle sponsorer er nævnt. Dette skal opdateres – Per taler med Helle herom.
Tegningen over træerne i Arboretet mangler. Denne sættes op til foråret.
15. Rabatpris ved grupper på mindst 15 personer
Prisen pr. person ved grupper på min. 15 personer er 40. kr. (med eller uden rundvisning).
16. Nyhedsbrev – og sendekapacitet
Bo Stern er inde over. Der kommer snart et nyhedsbrev med status på have 6.
17. Nye arbejdsveste
Per har fået tilbud på arbejdsveste ved Skovbo Erhvervsbeklædning. Det er muligt at få både dame- og herremodeller. Per skaffer nogle prøver.
18. Insekthotel i Have 4
Der er ønske fra Have 4 om et insekthotel (Ib vil gerne lave det). Bestyrelsen synes det var en god ide.
19. Nyt fra databasen
Arbejdet er i fuld gang. På hjemmesiden kan ses en liste over (stort set) alle planter.
Opdeling i plantefamilier er ved at blive lavet om (af professorer o.lign.). Når dette er afsluttet, skal databasen opdateres (ekstra arbejde).
20. Næste møde
Tirsdag den 12. december kl. 19.00
21. Evt:
Folderne skal rettes til inden næste sæson (nye haver skal tilføjes). Nanna kigger på det.
Julefrokost bliver tirsdag den 5. december. Per tager det op næste tirsdag (hvem arrangerer).
Planlægningsmøde bliver 24. januar 2024.