Referat af Bestyrelsesmøde i Medicinhaverne 21. marts 2024

Til stede: Per Mansa, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jann Poulsen, Kaj Nielsen, Ole Jacobsen, Lissi Strøjer, Nanna Mariegaard og Dorte Meyer
Afbud fra : Simon Danholdt Hansen
1. Dirigent, referent, justering af dagsorden
Christian blev valgt som dirigent, Dorte som referent
2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 20.02.24. ( referat ligger på hjemmesiden)
Til pkt 5, skal tilføjes besluttet undertema til have 6: Spiselige planter fra mark, skov og strand
Pkt 8: modtagelse af frivillige tages op igen på frokostmøde
Pkt 10: Folderne er afleveret til trykker og kommer 05.04.24
Pkt 17: Tåsinge Frugthave har fået besked om, at de kan male deres plader tirsdag formiddag.
Taget i laden er blevet lappet. Hvis ikke alle utætheder er fundet, kommer Christian Dams mand  igen
3. Evaluering af generalforsamlingen (referat ligger på hjemmesiden)
Konstituering; Kasserer: Ole Jacobsen
Christian Ahlefeldt-Laurvig ønsker at fortsætte som `menigt` medlem af bestyrelsen, mener at næstformanden vælges blandt dem der kommer i haven.
Der arbejdes videre på at finde en næstformand
Dorte Meyer skriver referat
Under generalforsamlingen blev det foreslået at en advokat skulle se på vedtægterne. Bestyrelsen vurderer at vedtægterne er indenfor praksis.
Bestyrelsen frafalder pkt. om rettigheder
Erling Meier har fremsendt brev til bestyrelsen og påpeget at det ved generalforsamlingen ikke var tydeligt hvem der havde stemmeret. Bestyrelsen tager dette til efterretning og vil fremover sørge for at der foreligger medlemsliste og stemmesedler, således at der kun kan afgives 1 stemme pr husstand = medlemsnummer. Ole Jacobsen medbragte forslag til stemmeseddel
4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer og valg af ny formand
Den ekstraordinære generalforsamling holdes tirsdag den 30. april kl. 12 i Laden. Per kontakter Lene angående indkaldelse
5. Foredrag 10.04.24 med Anemette Olesen
Foredraget er beskrevet i Øboen denne uge, og afholdes i Borgerhuset Rudkøbing kl. 19:00
Elin tager kontakt til AO for at høre, hvornår hun forventer at komme (AO havde på et tidspunkt tilbudt at møde kl. 18 for at besvare evt. spørgsmål). Elin tager imod og introducerer AO / foredraget
Nanna sørger for indkøb af te/kaffe brød/ mælk, og sidder ved indgangen
Kaj sørger for folk til opstilling af stole
Lissi og Dorte sørger for at lave te/ kaffe og sætte frem/ rydde væk (gerne med en mere)
6. Presserende opgaver for Havegruppen, bl.a. Entreprenørgruppen
Ole fremlægger en liste over større opgaver over vedligehold. Der er allerede godt gang i de fleste opgaver
Lissi tilbyder at hjælpe med græsslåning
7. Forslag fra Lene om at bruge malerfirma til velkomstpavillon, salgsbod og låger
Det besluttes at Kaj indhenter tilbud fra maler. Entreprenørgruppen er godt i gang med at afrense
8. Lys i mørket
Der er modtaget mail fra Helle angående forslag til forbedringer. Simon har allerede påtaget at sørge for de ekstra strømudtag som der foreslås
Der vil være en mindre udgift til indkøb af flere fakler/ lyskæder
Mail taget til efterretning
9. Ole orienterer om gebyrer ved indbetaling af kontanter.
Foreninger bliver afkrævet abonnement for at kunne indbetale kontanter og et større beløb pr indbetaling. Pt er der 2 indbetalinger hver uge – 1 på konto for entre og 1 for planter/ marmelade. Ole foreslår at foreningen indsætter pengene i en bankboks som koster 400 kr årligt, således at antal af indbetalinger kan minimeres og fx indbetales månedligt
10. Udflugt
Udflugten for havegruppen bliver i uge 35. Hvilke dag, afhænger af hvortil udflugten skal gå. Der spørges ind til hvem der vil planlægge på et frokostmøde
11. Status på drift og vedligehold
Seddel om ansvarlige for diverse opgaver hænger i laden
Den ene plæneklipper er sendt til service
12. Status Bonnanno-projekt
Der er kommet afslag fra Statens Kunstfond, hvilket betyder at projektet bliver parkeret, og de allerede bevilgede 20.000kr ikke vil kunne hjemtages. Per vil give besked herom til donor.
13. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde bliver 23.04.24. Per har reserveret Pejsestuen i Frivillighedscentret.
14. Evt.
Kommunen afholder messe for sommerhusejere og deltidslangelændere 13.04.24. i Ørstedsskolen. Medicinhaverne deltager med Per, Ole og Liselotte.  Foreningerne skal selv medbringe stole og borde. Der indkøbes 2 klapborde.
Banner på laden: Kaj spørger Lene om køb af grafisk assistance