Referat af bestyrelsesmøde 22. maj 2023

Til stede: Per Mansa, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jann Poulsen, Ole Jacobsen, Jørgen Fischer, Kaj Nielsen, Nanna Mariegaard og Dorte Meyer.
Afbud fra Elin Lambertsen.
1) Dirigent: Christian. Referent: Dorte.
2) Opfølgning af referat for bestyrelsesmøde 11.4.23: Ole tager dronebillede nu. Forberedelsen af nyt velkomstområde er udskudt indtil videre pga. travlhed med andre opgaver.
3) Ny database: Arbejdet er gået i gang. Det er et langvarigt projekt. Nanna har gennemgået den samlede planteoversigt og skal lige drøfte den med Jann, inden den er færdig. Nanna og Dorte har gennemgået have 1 og mener nu at have styr på planterne der. Rasmus er godt i gang med at sætte databasen op, så nu kommer det store arbejde med at få den udfyldt.  Det kommer til at tage meget lang tid. Der er endnu ikke styr på hvad vi gør mhs til billeder. Planen er at der skal være flere billeder af de enkelte planter – taget over sæsonen. Bo vil kontakte en fotograf, afventer tilbagemelding.
4) Økonomi: Der er ikke noget alarmerende i fht regnskabet. Kirkegårdstransporteren forventes indenfor et par uger.
5) Pavillonen: Pavillonen har det værre end først troet. Den kan vi ikke selv reparere. Det undersøges om garantien dækker, og Kaj indhenter tilbud fra 2 tømrere mhb reparation.
6) Windshelter: Helle har sendt de første ansøgninger. Helle mener ikke det bliver så nemt som først antaget at få pengene hjem ca. 1|2 mill. + moms. Lisbeth og Per arbejder videre med byggetilladelse, og om det er nødvendigt med en statiker. De vil drøfte det på næste møde med kommunen.
7) Skiltetilladelse indkørsel og P-plads: Efter at have rykket kommunen, oplyses Per om, at der skal en ny ansøgning til, at kommunen ikke skal ind over, da det er privat vej, og at det er godset og Medicinhaverne, der skal søge politiet.
8) Visionsmøde 31/5: Ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage.
9) Hvem har ansvaret for skilte: De enkelte haver og servicegruppen for arboretet. at de indberetter til Helle, hvis der skal laves nye skilte.
10) Anskaffelse af foreningstelefon og abonnement på Haven: Lenes tlf. nr. fjernes fra hjemmesiden. Inden anskaffelse af en foreningstelefon undersøges, hvem der vil passe den. Medicinhaverne tegner abonnementet på Haven, hvor vi er med under åbne haver.
11) Middelaldermarkedet: Der laves aftale omkring benyttelse af toilettet, Per er i kontakt med Inge, som holder toilettet.
12) Blomster til alvorligt syge: Der tages stilling fra gang til gang.
13) Næste møde 23.8.23.
14) Låge nr. 2 ved Planteriet: Det er tidligere besluttet, at der skulle laves en låge nr. 2 ved Planteriet. Det har vist sig ikke at være nødvendigt, hvorfor opsætning af låge nr. 2 er aflyst.