Til stede i Frivilligcenter Langeland, Rudkøbing: Helle Ravn, Stig Joensen, Jann Poulsen, Jørgen Fischer, Ole Jacobsen, Kirsten Jørgensen. Fraværende: Lene Anker. Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig
Referent: Kirsten Jørgensen
SIDEN SIDST
Rundvisninger
Fyns Amts Avis og Øboen har på det seneste undladt at skrive om kommende arrangementer i Medicinhaverne. Andre institutioner på Langeland har oplevet det samme. Helle og andre har klaget over det. Der er kommet en ny redaktør. Spørgsmålet er hvordan vi får formidlet tidspunkterne for sommerens rundvisninger hvis aviserne svigter.  Helle laver 8 plakater med tidspunkterne til at hænge op på bl.a. turistkontoret, biblioteket, museet, toiletbygningen, ladeporten.
Indretning af laden
Poul Erik gør et stort arbejde. Fint hvis 2 mere kan hjælpe ham tirsdag d.26. juni. Bl.a. med at flytte ting hen i det nordvestlige hjørne. I forbindelse med indgang til toilettet skal der etableres en rampe. Poul Erik laver en skitse. Andre laver den.
Havegrupperne, entreprenørgruppen, gruppen ved plantebordet m. fl.
Der er usikkerhed om hvem, der er med i hvilke grupper. Helle vil til middagsmødet tirsdag d. 26. juni spørge, hvem der er med i hvilke haver / grupper. Helle skriver det ned og vil opfordre til at grupperne mødes lige efter frokost for at se hvem hinanden er og aftale, hvad der skal laves. Der er en formand for hver have. I den enkelte have taler man om, hvad der skal laves.
I entreprenørgruppen er Ole Jacobsen formand.  I gruppen er der usikkerhed om, hvem der gør hvad, og om hvem, der er med i gruppen. Folk i gruppen kommer på forskellige tidspunkter. Derfor er det svært at starte med at samles og aftale fordelingen af opgaver.
Gruppens funktion er bl.a. at udføre ”mandeopgaver”.  Udover deres egne opgaver, er det meningen at haverne kan tilkalde dem til at hjælpe med tunge opgaver.
Persondataloven
EU har indført en ny databeskyttelsesforordning 25. maj 2018. Foreningen skal beskytte medlemmernes private oplysninger. Ole J. m.fl. har skrevet en tekst om, hvordan det sker. Teksten kan læses på hjemmesiden.
Redskaber
Tirsdag d. 26. juni vil Stig hente den kabeltromle, der er bestilt. Hækkeklipperen, der er bestilt kan ikke skaffes i den ønskede model. Den bliver afbestilt hos XL. Stig tager ud og finder en ny model. Kigger hos A.P. Motorcenter i Svendborg.
Ellers er alt det værktøj, som blev bestilt, nu indkøbt og leveret.
Malermærkningen af redskaber til de forskellige grupper er ikke færdig. Nogle store tunge skovle males om og flyttes til entreprenørgruppen (Stig). Der er 2 trillebøre til hver have. De er nu mærket med farve.
Hvis et redskab går i stykker; så vær rar at lægge det hen på filebænken. Så sørger Ole J. for at det bliver repareret.
Traktorer
Den med frontlæsser: Der er kommet en ny kobling i.  En ny pakkedåse skal i. Remskiven bliver repareret.
Den anden traktor: Ny pakkedåse. Ny si. Der skal ny køler i, men det venter til vinter.
Plantemarked
I år kom der 570 gæster (sidste år 400).  Der var 14 stande mod 20 i 2017.  Markedet plejer at være den sidste søndag i maj. I år var det undtagelsesvis blevet flyttet til lørdag, fordi biavlerne ved Skvatmøllen holdt arrangement den dag. 2019 bliver plantemarkedet igen afholdt den sidste søndag i maj.
Boden med ”Langelands kulturarv” fik udsolgt på 1 time. Jann tilbød igen i 2019 at afholde et podekursus og at pode nogle æbletræer af langelandske sorter til plantemarkedet.
Som noget andet nyt var der en konkurrence, hvor man kunne vinde 2 fl. Grevindens Kirsebærvin doneret af Tranekær Slot, hvis man meldte sig ind i vores forening denne dag. Det gav 11 nye medlemmer. Gentages næste år. Et andet nyt tiltag var en konkurrence for børn om at finde havenisser. 11 børn deltog.
BOGUDGIVELSE
Helle Ravn og Ole Due har skrevet en bog om Medicinhaverne. Den udkommer 9. juli. Havegruppen kan købe den for nedsat pris til 50 kr.
Den koster 195 kr. ved salg i Medicinhaverne. Prisen er inklusiv moms. Forsendelse kommer oveni. Den kan også bestilles via hjemmesiden.
Den er trykt i 700 eksemplarer og er på 180 sider. Der tages 100 eksemplarer fra til frieksemplarer. Bl.a. til forfatterne,  Leon Brimer,  bestyrelsen, trykker og grafiker, presse og anmeldereksemplarer,  gaver til foredragsholdere, Havekulturfonden.
Bogen udgives og betales af Medicinhaverne. Pris ca. 47.000. Havekulturfonden har bevilliget 22.500 heraf, som er udbetalt i 2017. Forfatterne får ingen betaling for deres arbejde med bogen. Men de får 20 frieksemplarer hver.
Pris for fremstilling af 700 eksemplarer: Bogtrykkeren  29.350, grafikeren 16.000,  billeder 3120
Lagt sammen er det produktionsomkostninger for i alt 48.470.   Heraf 22.500 fra fonde. Dvs. det koster foreningen 26.000 at få lavet 700 eksemplarer.
Hvis der sælges 300 bøger er fremstillingsprisen pr. bog 87 kr. med fondsmidler.
Bogen bliver solgt i boghandlen i Rudkøbing. Naturama i Svendborg vil tage den i kommission. Ole Due spørger Det gule Pakhus og boghandlerne i Svendborg.
Helle sender pressemeddelelse til Frøsamlerne, Middelalderhaven i Stege, Næstved Sygehus´ Medicinhave, Naturhistorist Museum i Århus, Boghandlen i Botanisk Have i København.
Print af nogle sider sendes til Fyns Amts Avis, Øboen, Weekendavisen.
Helle vil gerne stå for salget af bogen. Hun får brug for praktisk hjælp til forsendelser. Og at der kommer en bil og chauffør forbi og læsser bøger til salg ved arrangementer. Der bliver foreløbig et boglager i laden. Men der skal findes et bedre sted til vinteropbevaring.
Der bliver indkøbt en speciel pengekasse til pengene for salg af bogen (Ole J.)
Bogudgivelsen fejres mandag d. 9. juni kl. 19 i laden. Medlemmerne bliver inviteret til et glas hvidvin. Helle og Ole signerer bøger. Der bliver brug for praktisk hjælp til arrangementet.
BESØGSTAL OG ØKONOMI
Besøgstallet er på nuværende tidspunkt 25 % højere end sidste år.  Ole J. har lavet et budget over færdiggørelsen af laden. Et overslag over økonomien tegner til, at regnskabet holder sig på plus resten af året.
Deltagerpris ved rundvisninger: Det blev besluttet, at prisen pr. person bliver 50 kr. i alt for rundvisning og entre.
Udover andre planlagte rundvisninger i sommer bliver der disse i juli:
  1. juli kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne afholder rundvisning: Alkohol og planter (hvem holder den?) (Kirsten kan komme og hjælpe med at tage imod betaling)
  2. juli kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne afholder: Hvad laver Havenisserne i Haverne? Børneaktiviteter og konkurrence. Ved Helle Ravn (Kirsten kommer og hjælper).
  3. juli kl. 15.00-16.30, Medicinhaverne afholder rundvisning: Frugt og bær i Medicinhaverne og deres gavnlige indholdsstoffer. Ved Jann Poulsen (Det skal aftales hvem der kommer og hjælper)
  4. juli: Fru Grøn/ Anne Grete Rasmussen holder rundvisning om kost og medicinplanter.
  5. juli: Rundvisning bl.a. om gamle grøntsager. (Det skal aftales hvem der kommer og hjælper)
ANLÆGGELSE AF HAVE 4
Vi har nu ca. 140.000 til anlæggelse af Have 4.  Disse penge regner vi med kan dække udgravning af stier samt grus og slotsgrus. Også udgravninger til Hildegards Have og lægning af klinker. Der skal indhentes et nyt tilbud for dette arbejde hos Stougaard.(Jann og Jørgen) Deres tilbud er 2 år gammelt og nogle af tingene i det, er allerede lavet.(Helle undersøger om tingene skal være udført i 2018 for at vi stadig kan få de bevilgede penge fra Fynske Bank ).   Jann og Jørgen får pris og opsætning af kanter med i tilbuddet. Hvis prisen med opsætning af kanter går ud over de 140.000, så tages der af kassekreditten. Det ville være perfekt hvis det hele kan blive gjort her i efteråret. Jann: Der skal senere laves beplantningsplan.
Inden der anlægges stier, skal der etableres vand og lys. Vandledning skal trækkes fra depothaven. Der skal være vand både i kanten og i centrum af haven. El trækkes fra dammen i Have 2. El og vand i samme udgravning. Helle indhenter et tilbud fra entreprenøren, der etablerede strøm og vand til vandløbet. Og kontakt til ham der graver for elværket.
Der skal nedsættes en ny havegruppe for Have 4.  Her i sommer er der brug for at hækken bliver vandet og at der bliver fjernet ukrudt omkring den.
EVENTUELT
Senest 15. august kan vi ansøge om penge hos Langelands Elforsyning. Helle søger om 50.000. Sidste år gav de 30.000 til buksbomplanter. Så der søges til andet end planter i år.
TV-Fyn i haverne 9. juli.  For at lave et sommerindslag.