Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2020 i Borgerhuset, Rudkøbing.

Til stede: Helle Ravn, Jørgen Fischer, Jann Poulsen, Ole F. Jakobsen, Lene Anker.
Afbud fra Christian Ahlefeldt-Laurvig og Kirsten Jørgensen
Referat: Lene Anker
GENERALFORSAMLINGEN
Regnskabet underskrives
Statsautoriseret revisor Torben Tranberg medbragte regnskabet, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev. Han indhenter elektroniske underskrifter fra Kirsten Jørgensen og Christian Ahlefeldt-Laurvig, der ikke var til stede. Tranberg understregede, at han i 2019 har været bestyrelsesantaget revisor, men at han til den efterfølgende generalforsamling stiller op for at blive generalforsamlingsvalgt revisor. Han går på pension 1. december 2020, men hans firma vil også i 2020 revidere Medicinhavernes regnskab til en allerede aftalt favorabel pris.
TV-optagelser
Helle orienterede kort om forberedelserne til TV-optagelserne i Medicinhaverne fredag 7. februar. Programmets indhold og værter, der er bestyrelsens bekendt, må først offentliggøres i perioden op til, at programmet bliver sendt på DR2. Det er planen, at programmet skal sendes i efteråret, men vi har ikke garantier for, at det bliver sendt. 14 fra havegruppen mødte 4. februar for at rense vandløb, pakke koglen ud af vinterhiet, klippe vindruer, luge, vaske skilte med mere. Der blev desuden tændt for vandet til vandløbet og koglen.