Til stede i Frivilligcenter Langeland, Rudkøbing – og denne gang får I billeddokumentation – Helle Ravn, Jann Poulsen, Kirsten Jørgensen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole F. Jakobsen og Lene Anker. Afbud fra Stig Joensen og Jørgen Fischer.
Referent: Lene Anker.
1. KONSTITUERING
Christian Ahlefeldt-Laurvig blev genvalgt som næstformand, Ole F. Jakobsen som kasserer og Lene Anker som sekretær.
2. FONDSANSØGNINGER
Helle: Vi får 50.000 kr. fra Langeland Kommunes pulje til idrætshaller og klubhuse. Pengene er søgt til et helårsisoleret, handicapvenligt toilet i laden. Povl Erik Hansen har indhentet tilbud på arbejdet. Prisen er 133.613 kr. Vi har tidligere fået 30.000 til et muldtoilet fra Fyns Amts Avis i forbindelse med Initiativprisen 2017, og der er afsat 20.000 kr. til et toilet i budgettet for 2018. I forbindelse med ansøgningen til kommunen om en byggetilladelse, kan vi søge om slippe for at betale tilslutningsafgift.
Beslutning: Arbejdet sættes i gang, når vi får besked fra kommunen, da vi indtil videre kun har oplysningen fra Fyns Amts Avis.
Oversigt over andre aktuelle ansøgninger:
Afventer svar fra Langeland Kommunes rådighedspulje hvor vi har søgt 5000 kr. til aktiviteter og foredrag.
Afventer svar fra Energi Fyn på en ansøgning om 20.000 kr. til den bog Helle og Ole D. har skrevet.
Afventer svar fra Ferieparter vedr. en ansøgning på 56.507 kr. til etablering af højbede med børnevenlige planter.
Afventer svar fra Fionia Fond, der er søgt om 51.700 kr. til el, vand samt egetræskar med fontæne i Have 4.
Afventer svar fra Fynske Bank, der er søgt om 169.259 kr. til etablering af Have 4.
Kommende ansøgninger:
Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond, der støtter botaniske haver og arboreter.
Fantastiske Fællesskaber (TV 2s regionale stationer)
Afslag: Revyforeningen om 5000 kr.
3. ØKONOMI
Kontingentbetaling: 210 ud af 236 medlemmer har pr. dags dato betalt kontingent. Kirsten, Lene og Ole J. er i gang med at rykke de 26, som foreløbig ikke har betalt, og det ser ud til at lande fint.
Registreret revisor: I forbindelse med generalforsamlingen 8. februar blev det foreslået, at foreningen fra næste år lader en registreret revisor revidere regnskabet, som efterhånden er omfattende.
Beslutning: For at få afklaret behovet holder Helle, Ole J. og Britta Christiansen, der bogfører Medicinhavernes regnskab, møde med en medarbejder fra SKAT. Det skal ligeledes afklares, om foreningens CVR-registrering skal ændres.
4. JUBILÆUM
Helle har sammensat et imponerende jubilæumsprogram med 16 aktiviteter – foredrag, kurser, plantemarked, rundvisninger for medlemmer og andre interesserede fordelt over hele året. Vi vil benytte 10-årsjubilæet i al markedsføring i år.
Beslutninger:
Vi fejrer10-årsdagen den 8. april internt med formiddagskaffe i laden kl. 11 for havegruppen, bestyrelsen samt tidligere bestyrelsesmedlemmer. Kontakt Lene (lara@privat.dk) eller Kirsten (kirsten62@sydfynsmail.dk) hurtigst muligt, hvis du vil være med til at arrangere. Medicinhaverne betaler, men får overført pengene fra plantekassen som en donation. Kirsten inviterer tidligere bestyrelsesmedlemmer.
Som et led i jubilæumsfejringen undersøger Christian og Lene, hvad det vil koste at købe ”en praktisk gave” ? til havegruppen. Også her gælder det, at Medicinhaverne betaler, men får overført beløbet som en donation fra plantekassen.
5. BESØG AF GRUPPER
Annie, der er besøgskoordinator, har bedt bestyrelsen om at tage stilling til forespørgsler fra besøgende grupper, der ønsker at benytte laden til spisning af frokost/kaffedrikning.
Beslutning: På forespørgsel skal vi være imødekommende over for gruppers brug af laden. Hvis der er behov for det, kan den aktuelle guide, indkalde kolleger fra havegruppen til evt. klargøring af laden.
6. FORSLAG FRA JØRGEN FISCHER: FLYTNING AF PORT
Den nuværende port flyttes til nordsiden ned mod den røde lade, så traktorerne ikke skal køre igennem siddeområdet. Jørgen foreslår, at der i stedet bliver sat en dør med glasparti i den nuværende portåbning – dog ikke så der kan kigges ind i laden.
Beslutning: Helle beder Jørgen og Povl Erik om at undersøge, hvorledes arbejdet kan udføres og om at indhente pris. Vi skal dog lige have overblik over økonomien, inden arbejdet sættes i gang. Det bliver tidligst efter sommerferien.
7. EVENTUELT
AU Årslev
Jann har besøgt forsker Martin Jensen, som tidligere, sammen med en kollega, har holdt foredrag for os. AU Årslev er interesseret i et samarbejde med Medicinhaverne. De vil gerne have, at vi skal være genbank og tilbyder os at overtage en lang række meget spændende planter, herunder planter indsamlet af forsker Poul Erik Brander i Japan. Overflytningen skal dog endeligt godkendes af institutledelsen, inden den kan effektueres. Det bliver formentlig aktuelt i 2019-2020. Et eventuelt samarbejde planlægges yderligere på et møde i maj.
Det er tidligere aftalt med Tranekær Gods, at vi har mulighed for at udvide vores areal, hvis det skulle blive nødvendigt. Og i den forbindelse ser Christian også positivt på, at vi, hvis vi ønsker det, inddrager den uopdyrkede høj i Medicinhavernes areal.
Beslutning: Inden Medicinhaverne tager endelig stilling, undersøger Ole D., hvilke planter der har medicinsk betydning.
Forslag til foredrag:
Jann forslog at få Lars Vestergaard, der har forsket i valnødder, frugt og bærbuske til at holde foredrag. Han foreslog også et foredrag med Martin Jørgensen, Skarø Is.
Kirsten foreslog et foredrag med Frøsamlernes formand, Lila Towle.
Bogen
Helle: Manuskriptet til bogen er færdigt, og forhenværende lektor på KU Leon Brimer er blevet spurgt, om han vil læse korrektur. Bogen bliver på ca. 150 sider. Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe de resterende billeder.
Rundviserfolder
Helle: Rundviserfolderen er opdateret og kopieret, og alle i havegruppen får et eksemplar.
Sponsortavlen
Helle: Der er bestilt ny, opdateret plakat samt nyt plastic til sponsortavlen.
Plantemarkedet, lørdag 26. maj
Kirsten: Der er gratis adgang til haverne denne dag. Hvordan skaffer vi indtægter?
Helle: Vi skal ikke konkurrere med Orangeriet, så vi kan ikke sælge kaffe og kage i år, men vi kan sælge ”Langelands kulturarv” i form af Tranekærroser og langelandske æbletræer.
Christian: Hvis vi gør det, vil det være fint med en lille folder, hvor køberne kan læse mere om den plante, de har med hjem, og hvordan den skal passes.
Helle: Vi kan lave betalte rundvisninger med smagsprøver, f.eks. myntekiks og ginkosnaps, kl. 12 og kl. 14.
Helle: Vi kan også sælge ”skøre” ting, som æbleskivefrø, spagettitræer, perlefrø og en bøgeskov. Alt sammen fint emballeret.
Kirsten: Vi skal have en længere tilmeldingsfrist for plantesælgere i år.
Helle: Vi har omvisning for biavlerne kl. 13.
Beslutninger:
Det er igen i år gratis at få en stand.
Vi får lavet to store bannere med enkle, let aflæselige budskaber om plantemarkedet. Det ene kan stå på Siø lige før Langelandsbroen. Øen ejes nu af Kurt Poulsen, Ringe, og han skal give tilladelse. Christian siger ok til at opsætte det andet ved Grønslettegården lige før Tranekær.
Plantemarkedet udvides med en time, så det vil være åbent fra 11-15.
For at skabe større interesse for Medicinhavernes bod på Hvidkilde Havemarked laver Kirsten en konkurrence om to flasker Grevindens Kirsebærvin.
Kommunal kampagne mod brug af pesticider i haver
Ole J. og Lene har deltaget i et møde arrangeret af Langeland Kommune med Biavlerne, Skovsgaard, Forsyningen, private vandværker og Danmarks Naturfredningsforening. Der vil blive holdt forskellige arrangementer i årets løb. Her kan haveejere få gode råd, oplysninger og vejledning til at reducere brugen af pesticider. Vi har udtrykt støtte til projektet, men kan ikke tilbyde at holde et arrangement i Medicinhaverne, da vi endnu ikke selv har fundet en løsning på ukrudtsproblemer på stier og parkeringsplads. Og i den forbindelse kan det blive aktuelt at lave et begrænset forsøg med henholdsvis sprøjtning og manuel bearbejdning. Der foreligger en beslutning om, at der ikke sprøjtes inde i haverne.