REFERAT AF DIGITALT BESTYRELSESMØDE i MEDICINHAVERNE I TRANEKÆR
16. januar 2021
 
BAGGRUND: På grund af faren for corona-smitte havde formand, Helle Ravn, udsendt en digital dagsorden og bedt bestyrelsen melde digitalt tilbage med kommentarer og holdninger senest lørdag 16. januar 2021. Kommentarer og holdninger, blev derefter skrevet ind i nedenstående dokument, hvorpå formanden konkludere diverse beslutninger på bagrund af kommentarerne.
HR kommentarer er skrevet med kursiv.
ØKONOMI
Kassebeholdning 350.000
NANNA: Meget flot
JØRGEN: Der er accepteret tilbud fra Stougaard på kantning mv ved laden, kr 72.770,- excl moms. Der er i budgettet for 2021 afsat kr 100.000 hertil.
NANNA ønsker masterkort i foren. navn – har ofte lagt store beløb ud.
LENE: Fint at Nanna får mastercard i foreningens navn.
KIRSTEN: Det er helt rimeligt, at hun får det
NANNA: Jeg lægger ofte store beløb ud, både til ind- og udland. Det synes jeg ikke er i orden. Det er nethandel det meste, sådan er det nu om stunder. Det eneste sted, hvor jeg ikke gør det, er ved engrosplanteskolen i Erritsø. Når jeg så får varerne og har tjekket dem, sender jeg fakturaen til Ole Jakobsen, som så sender pengene til mig. Det giver en del ekstra arbejde både for mig og på vort eget regnskab. Ved at have et mastercard så får Ole Jakobsen 1 gang om måneden en opgørelse med hvad der er indkøbt. Sidste år fik jeg planter/frø fra Sverige, Tyskland, Holland, England og Danmark.
Helle: Vedtaget
Entréindtægter bliver fremover indsat på én konto. HR: Derved kan man umiddelbart se, hvad der kommer ind i entré.
KIRSTEN: Det giver bedre overblik.
NANNA: God idé
Helle: Vedtaget
Britta sender opgørelse efter hvert kvartal. Giver bestyrelsen overblik over økonomien.
OLE Britta sender opgørelse efter hver måned.
NANNA Fint
Helle: Vedtaget
Kørselsgodtgørelse
HR: Tidl. vedtaget at kørsel udenøs dækkes, og at det ikke dækkes på Langeland. Inge får kørsel dækket i forbindelse m rengøring af toilet. Der bliver mindre kørsel m affald fremover pga ændret kompostering. Lene og Jørgen står for etablering.
LENE: Vigtigt at fastholde, at der ikke gives kørepenge ved kørsel på Langeland. Inge er undtagelsen, der bekræfter reglen.
KIRSTEN: Fint at Inge får dækket kørsel
NANNA: Fint at Inge får dækket kørsel. Vigtigt at toilettet er ok, og det er det altid, når man kommer i haverne. Kørsel udenøs sker efter aftale eller?
Helle: Vedtaget
Hængeparti: Indkøb af Tim tipvogn. Hvem står for det?
JØRGEN Ole og Jeg har lovet at købe vogn og fremlægger forslag. Den skal være mindre end de aftalte 3 tons, for det er der ikke længere brug for. Bruges til intern transport, så der skal køres mindre rundt på arealet.
OLE: Mener ikke der er behov for en tipvogn på nuværende tidspunkt, den vil bare stå og fylde op.
KAJ: Var der ikke noget med, at Jørgen og Ole skulle finde ud af det?
NANNA: Kan man nøjes med en såkaldt silo-grab til at hente haveaffald? Jeg har svært ved at se, hvad vi skal bruge en tipvogn til, når vi ikke mere skal på lossepladsen.
Helle: Vedtaget i 2020
BESØGSTAL 2020
I 2020 i alt 15.173  I 2019 i alt 11.063    I 2018 i alt 10.380
KIRSTEN: Det er bare så flot
NANNA: flot resultat, håber at vi kan holde det det kommende år. Det ser lidt ud til det. Vigtigt at vi på hjemmeside mm fortæller om børnenes medicinhave i håb om at trække flere børnefamilier til.
FORMANDSSKIFTE
OLE: Per Mansa bør være formel formand; den øvrige bestyrelse sal påtage sig flere opgaver.
LENE har 16. januar, talt med Per Mansa, som bekræfter, at han gerne vil være formand. Per tager hele pakken. Nu skal vi bare se at få holdt generalforsamling, så Per kan vælges og så ellers bakke 120 pct. op.
NANNA: Ærgerligt, at vi ikke pga. coronaen som planlagt, kan mødes og lave en arbejdsfordeling/ organisationsplan, hvor Per deltager
Helle: VEDTAGET AT FORESLÅ PER PÅ GENERALFORSAMLING.
ANLÆGSOPGAVER
Vejen ind til Haverne
HR: C.A.-L. Vil Godset være med i udgifter til udlægning, såfremt bevillingen ikke slår til. Vi har stadig 33.255 af den? Grus er anskaffet af Medicinhaverne. Jørgen foreslår og indkalder udvalg bestående af Jann, Povl Erik, Christian og Jørgen, så Stougaard kan lave det i marts.
JØRGEN: Inden vi kan komme videre, skal der udarbejdes projekt med arbejdsgruppe bestående af Jann, Povl Erik, Christian og Jørgen. Skal omhandle adgangsvejen fra Laden, P-pladsen og vejen ud til Botofte Strandvej.
Vi har afholdt udgifter til grus, og der er stadig rest, så det er lettest, at vi står for det.
LENE: Orangeriet bør være med i udgifterne til udlægning af grus. Fint med udvalg bestående af Jann, Povl Erik, Christian og Jørgen.
Helle: Vi udarbejder plan. Jørgen snakker med Jann og Povl Erik. Vi afholder udgifter.
”Vores” del af vejen. Stougaard er hyret til udførelse inden 1.4.21
Børnenes Medicinhave
HR: Entreprenørgruppen skal hjælpe Bent. HR kommer med forslag til planter.
LENE: Enig i at entreprenørgruppen skal hjælpe Bent, så længe der er tale om anlæggelse af haven. Hvem skal passe ud over Bent? Bente har tidl. udtrykt interesse. Kan vi på første havedag spørge, hvem der er interesseret eller skal vi maile til havegruppen nu og spørge, om nogen er interesseret?
NANNA: Vigtigt at vi i år koncentrerer os om at få Børnenes Medicinhave færdig og får slået et slag for den.
Helle: Bent får den hjælp der behøves. Trin 1. færdig inden sommerferien.
Have 6: Hvad bliver navnet? Harvning i sæsonen – der er blevet grubbet.
LENE De fem sansers have.
JANN Sanseapparatet. Undertema kosmetiske planter
KIRSTEN De fem sansers have lyder fint. Det kunne også være sansehaven
KAJ: Er det ikke bestemt, at den skal hedde Haven for sanseapparatet?
ARBEJDSOPGAVER I HAVERNE FORÅR 2021
Hele entreprenørgruppen instrueres i brug af BEGGE traktorer. Instruks så snart coronaen tillader det.
Helle: Vedtaget
Ole J. spørger: Hvor skal der slås græs? Hvornår 1. gang? Janns tidligere forslag rundt om alle Haverne.
HR forslag: der slås sjældnere / stier ud til træer og rundt om træer;
LENE: Enig med Helle vedr. græsslåning. Dog er det vigtigt, at de områder, der bliver slået, ser velplejede ud. Jeg synes, vi skal opfatte de første par måneder som en forsøgsperiode, og så hen ad vejen og ændre på det, der ikke fungerer.
JANN Der slås græs omkring haver og træer. I yderområder klippes græs sjældent. Stier rundt i yderområder, så træer kan studeres på nært hold.
OLE Der skal slås en maskinbredde langs stierne, der forbinder haverne.
KIRSTEN: Emnet større biodiversitet er kommet på finansloven. Vi kan vise, at vi har omtanke for dette ved at undlade at slå nogle af områderne.  Godt at slå rundt om træerne. At lade græsset gro, kan virke provokerende på nogen. Vi er så vant til at, det slåede græsopfattes som pænt og ordenligt. Så måske er det bedst at starte lidt blødt ud?
NANNA: Rundt om alle haverne, og en gang ud i aboretet, så vi får lokket folk ud og ser alle de fine træer.  Børn synes, det er sjovt at løbe på gange. Det hele slås et par gange også for at undgå at brandbæger og måske også mælkebøtterne. Lad os prøve med den øverste halvdel af haverne, dvs alt øverst for have 4,5, og 6 gående fra havegangen mellem have 4 og 5.
Helle: Vi retter os efter Janns forslag
Træer skal vandes i foråret. Hvem er ansvarlig?
JANN og OLE vil godt være med
KAJ: Vi skal finde ud af hvilke træer i arboretet, hver enkel have skal have
ansvar for vedr. renholdelse.
Helle: Vanding vedtaget. På kopi af Janns nye store plan, indtegnes de enkelte havers ansvarsområde. Planen hænges på opslagstavle
Første del af Børnenes Medicinhave gøres færdig.
NANNA: Vi må bidrage med mandskab fra de andre haver
Helle: Mandskab fra øvrige haver hjælper til.
Hvornår indvielse Have 4? Hvem?
LENE Ikke muligt at indvie Have 4 før til sommer pga. corona, og så gøre det helt lavpraktisk. Vi kan få Jane Jegind eller Tonni Hansen til at klippe blomsterguirlanden. Har Gunvor rød pude? Evt. Gunvor lave guirlander. Måske en af de frivillige (Dorte) vil sige noget om haven og Hildegard. Der skal være noget drikkeligt og spiseligt, der relaterer til Havens tema.
NANNA: Til efteråret når vi er corona-fri. Slås evt. sammen med indvielse af Børnenes Medicinhave.
KIRSTEN: Det arrangeres i samarbejde med Dorte og de andre frivillige i den have. Lenes forslag om ”et nede på jorden” arrangement i store træk lyder fint.  Vi skal overveje datoen i forhold til vores plantemarked og i forhold til de traditionelle plantemarkeder i omegnen. Se under ”Eventuelt”.
Helle: Beslutning udskydes
Harve have 6
Kompostanlæg: Hvor? Hvor stor? Hvem står for det?
OLE Vi skal beholde den vi har. Den er stor nok, når vi ikke skal opbevare risene, som skal hugges til flis og derved ikke fylder så meget.
NANNA Vi har talt om, at Jørgen og Lene laver forslag/beregninger. Vil gerne være med.
LENE foreslår, at Jørgen, Nanna, Jann, Ole J. og Lene arbejder videre med kompoststation, men har ikke aftalt det med dem. Skriv til Lene, hvis I er enige.
JØRGEN Lene og Jørgen kommer med forslag til beslutning.
Helle: Jørgen og Lene går videre og fremstiller til beslutning.
FORSLAG TIL OPGAVER EFTERÅR?
Plante hæk rundt om Børnenes Medicinhave
JANN Eksisterende takshæk efterplantes med Taxus media ’Hillii’ – taks som ikke sætter bær.
NANNA God idé.
Helle: Vedtaget
Bredere vandløb i Have 5
KAJ: Vi kan starte på udvidelse af vandløbets som noget af det første arbejde, når vi starter igen. Starter oppe ved søen og arbejde os igennem haven stille og roligt.
NANNA Laves i løbet af foråret. Det er et sted, det drejer sig om og nogle sten, der skal flyttes.
Helle: Vedtaget
Opførelse af ”frokoststue” i Laden.
KIRSTEN: Jeg er med på frokoststue.
NANNA Rigtig god idé. Kan bruges af os selv, ved rundvisninger når det regner og/eller der skal spises madpakker.
Helle: Afhængigt af økonomien pr. 1.8
Projektudarbejdelse: Opsamling af regnvand til vanding.
KAJ Evt. købe nogle flere 1000 liters tanke. Stille en under hver nedløbsrør  på en palle, så de er til at flytte. Der skal monteres udkastere på nedløbsrørene, som selv lukker når tankene er fyldte.
Helle: God idé, da vi bruger meget vand. Drøftes videre.
EVENTUELT
OLE Skal vi stadig vedligeholde switchgrass ved kompostbeholder? Giver arbejde.
Helle: Lad os rydde det.
KIRSTEN: Traditionen tro, plejer vi at afholde det årlige plantemarked den sidste søndag i maj. (Ikke i 2020 pga. Corona) I år skulle det så være søndag den 30. maj.  Mange af vores stam-sælgere har vænnet sig til den dag.( Ligesom havemarkedet på Hvidkilde er 1. lørdag i maj)
Jeg synes, at vi skal se tiden lidt an og håbe på at vi kan gennemføre det i år.
Helle: Også denne beslutning udskydes til senere.
Vi har før holdt haveindvielse samme dag som vores plantemarked. Men plantemarkedet er med tiden blevet så stort, at det godt kan stå alene.  Måske kan vi holde haveindvielsen i juni?
NANNA: Udflugt til sommer. Hvis vi ikke kan komme til Sverige, vil mit forslag være Gråsten slot med det nye haveanlæg og evt. Gram slot.
Helle: Udskydes til senere.
NANNA: Jeg er nødt til at have afklaret om det ikke er i orden at jeg får faktureret til Medicinhaverne og leveringsadressen er hos mig., hvis det ikke er tunge ting. (havemøbler og planter fra Planteskolen i Erritsø). Jeg får f.eks. leveret planter fra Tyskland herhjem til, pakker dem ud, tjekker dem og passer dem, indtil vi har en tirsdag i haverne Det vil spare mange ture til Tranekær for at tjekke, om der er kommet varer. Det er nærmest umuligt at vide hvornår varerne kommer.
Helle: Naturligvis
JØRGEN: Entreprenørgruppen bør organiseres med en formand, der fordeler opgaverne.
Helle: Vedtaget.