30. april 2024: Ekstraordinær generalforsamling.
30. april 2024: Medicinhaverne holdt i dag ekstraordinær generalforsamling i laden. Erling Meier blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen vedtog de vedtægtsændringer, som bestyrelsen havde foreslået. Der blev ligeledes valgt ny formand, da Per Mansa har valgt at trække sig af helbredsmæssige grunde. Ny formand er Jørn Kristiansen, Svendborg.

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Medicinhaverne den 30.04.2024
Ref. Nanna Mariegaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Erling Meier blev valgt som dirigent.
2. Den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Annoncer på hjemmesiden, i Ø-boen samt mails til medlemmerne.
3.  Godkendelse af vedtægtsændringer, som blev besluttet på ordinær generalforsamling den 29.02.24.
Ændringerne blev godkendt.
4. Valg af formand.
Helle Ravn foreslog Jørn Kristiansen, Svendborg. Da der ikke var andre forslag, blev Jørn Kristiansen valgt.
Evt.
Jørn Kristiansen fortalte lidt om, hvad han havde beskæftiget sig med.
Per Mansa takkede for samarbejdet med havegruppen, udtræder af bestyrelsen, men fortsætter i havegruppen.