På den ordinære generalforsamling 16.03.2016 blev der godkendt ændring af foreningens navn fra Plante Ressource Foreningen Langeland til Medicinhaverne i Tranekær med deraf følgende ændringer i vedtægterne. Ifølge vedtægterne skal vedtægtsændringer godkendes på såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling, der blev afviklet 12. april 2016 i Medicinhaverne, var lovligt indkaldt med annonce i Øboen og mail til samtlige medlemmer. Navneskiftet og de øvrige ændringer blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter kan ses her.
Bjarne Møller Petersen ønskede ordet. Han redegjorde for foreningens stiftelse og de praktiske ændringer af foreningens virke, der skete, da CEBI Invest ApS blev udskilt. Bjarne Møller Petersen bifaldt navneskiftet.
Longelse 16.04.2016
Helle Ravn
Formand
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________