Bo Nissen, formand for Trafik- Teknik- og Miljøudvalget i Langeland Kommune er klar med havesaksen, så han kan klippe "snoren" og dermed indvie Medicinhavernes nye handicapvenlige toilet, der er offentligt tilgængeligt. Langeland Kommune har ydet et bidrag på 100.000 kr. til hjælp til etableringen af toilettet.
De gBente Wulff og Gunvor Rosell hænger efeuranken på plads foran indgangen til toilettet, så den er klar til at blive klippet af Bo Nissen, formand for Trafik- Teknik- og Miljøudvalget i Langeland Kommune, ode nyheder står i kø for tiden i Medicinhaverne i Tranekær. Tirsdag den 30. oktober kunne Bo Nissen, formand for Trafik- Teknik- og Miljøudvalget i Langeland Kommune, officielt indvie det handicapvenlige toilet, som kommunen af turismehensyn har ydet et tilskud på 100.000 kr. til.
At udvikle Medicinhaverne til gavn og glæde for langelænderne og øens turister har selvsagt topprioritet for Medicinhavernes havegruppe, men snakken om at få indrettet den gamle lade, som havegruppen bruger som redskabs- og maskinrum og frokoststue, mere hensigtsmæssigt og samtidig etablere toilet- og køkkenfaciliteter, blev efterhånden mere højlydt.
Da den kendte Rudkøbing-aktitekt Povl Erik Hansen i foråret meldte sig som frivillig, var der ikke langt fra tanke til tegning. Der blev udført tømrerarbejde på tagkonstruktionen, så laden ikke lægger sig ned i en storm. Der blev lagt vand og el ind i laden. Der blev ryddet op og kalket, og der blev lavet særlige stativer til haveredskaberne, så hver have nu har sine egne redskaber, der er markeret med en bestemt farve. En gammel vask, som hang skæv og mørbanket i et hjørne af laden, blev nænsomt sat i stand og hængt op, så man nu kan gå til frokost med nyvaskede hænder. Samtidig gik håndværkere i gang med at bygge det handicapvenlige toilet efter Povl Erik Hansen tegninger. Toilettet er offentligt tilgængeligt året rundt og kan bl.a. også bruges af Medicinhavernes gæster og vandrere på Øhavsstien. Det er Medicinhavernes havegruppe, der står for driften af toilettet, herunder rengøring.
Lilly Christensen oplæser sin hyldestode til Medicinhavernes nye handicapvenlige toilet. Og det blev – som det fremgår af billederne – en festlig indvielse med klip af efeuranke pyntet med toiletpapirsblomster, taler og sågar en hyldestode forfattet af Lilly Christensen, der er medlem af havegruppen. Oden lyder:
Das – oh das – oh dejlige das
dig har vi savnet så hårdt
vi kneb lårene sammen og krydsede ben
nu er den tid forbi
Nu skal vi ej længere gemme os bort
i busk og krat ved trang og behov
Povl Erik har tegnet
og mænd har bygget op
det herligste rum for os
Hvor er det dejligt at tænke på
at her er toilettet
som gør det muligt
at kunne – når man skal
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Medicinhaverne i Tranekær, Botofte Strandvej 2A, 5953 Tranekær, medicinhaverne@mail.dk, mobil 21 84 78 22
______________________________________________________________________________________________________________________________________